Waar is de ouwe sok?

sokken via Pixabay

(door Matthijs van Herten, Senior onderzoeker Bancair bij MoneyView Research) Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook een gewone spaarder niet alleen geen rente meer ontvangt op een spaarrekening, maar moet gaan betalen voor het bewaren van zijn of haar spaarcentjes.

Betalen om te sparen was jaren geleden nog vloeken in de kerk. Tegenwoordig ligt dat iets genuanceerder. Er zijn inmiddels verschillende banken die een vergoeding vragen voor het aanhouden van geld. Boven een bepaald saldo wordt een negatieve rente in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat banken verplicht een deel van het spaargeld moeten stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB). Over dit tegoed moeten ze zelf op dit moment ook een negatieve rente betalen. Dit rekenen de banken door aan hun eigen klanten.

Vrije val

Een negatieve rente was er niet van de een op de andere dag. Vanaf 2009 maakte de spaarrente al een vrije val om in 2012 weer een klein beetje op te krabbelen. De tien jaar daarna zagen we een continue daling van de rente, waarbij de gemiddelde spaarrente steeds dichter naar de grens van nul procent kroop.

Triodos Bank was de eerste aanbieder op de Nederlandse spaarmarkt die de rente verlaagde naar nul procent. Dat was in het tweede kwartaal van 2017. Het duurde nog drie jaar voordat de eerste grootbank dit voorbeeld zou volgen. Van de 29 aanbieders zijn er op dit moment zes die geen rente meer vergoeden op een spaarrekening. Daaruit blijkt dat geen rente vergoeden over een spaarrekening een psychologisch dingetje is. Bij het merendeel van de producten wordt nog steeds een rente vergoed van net iets boven nul procent.

Hoewel verschillende aanbieders en marktkenners zeiden dat een negatieve rente onwaarschijnlijk zou zijn, heeft de realiteit dit ingehaald. Inmiddels zijn er tien aanbieders die voor hoge spaartegoeden een negatieve rente in rekening brengen.

Grens steeds verder verlaagd

Het rekenen van negatieve rentes is in fases doorgevoerd. De grens waarover een negatieve rente wordt gerekend is in de loop van de tijd steeds lager geworden. ABN Amro was de eerste bank die in april 2020 een negatieve rente ging doorberekenen aan klanten voor spaarbedragen van meer dan 2,5 miljoen euro. In de loop van de tijd is de grens bij aanbieders steeds verder verlaagd. ABN Amro was weliswaar de eerste die een negatieve rente invoerde, maar de laatste die de grens waarboven negatieve rente geldt verlaagde naar 100.000 euro begin dit jaar. De overige aanbieders gingen ABN Amro in juli 2021 al voor. Inmiddels geldt bij alle tien aanbieders met negatieve rente die grens van 100.000 euro.

Naast een verlaging van het saldo waarover negatieve rente geldt, is er nog een andere verschuiving zichtbaar. Bij de meeste aanbieders gold de negatieve rente per rekening en niet per klant. Heeft de klant meer rekeningen bij dezelfde aanbieder, bijvoorbeeld een betaalrekening en een spaarrekening, dan gold de negatieve rente pas zodra er meer dan 100.000 euro op elke afzonderlijke rekening staat. ABN Amro en Triodos doen dit anders; de negatieve rente wordt berekend aan de hand van het totaalbedrag van alle (spaar)rekeningen bij elkaar opgeteld. Sinds 1 april hanteren ook de labels van de Volksbank (ASN, RegioBank en SNS) deze methode. Is het totale saldo dat een klant bij de betreffende bank heeft staan hoger dan 100.000 euro, dan betaalt de klant negatieve rente over het deel dat hoger is dan 100.000 euro. Kinderrekeningen worden niet meegeteld in het totaalsaldo en bij een en/of-rekening wordt slechts de helft van het saldo meegenomen in het totaal per rekeninghouder. Daarnaast geldt bij sommige producten dat een roodstand op de betaalrekening van het positieve saldo van de andere rekening(en) wordt afgetrokken. Het saldo op het gelddeel van de beleggingsrekening telt bij sommige banken ook mee voor het totaal.

Gewone spaarders

Ondanks alle veranderingen (de vele verlagingen, de grenzen waarboven negatieve rente wordt gerekend die naar beneden wordt bijgesteld en de wijziging van de rekenwijze voor negatieve rente) zijn het nog steeds voornamelijk de vermogende klanten die hier last van hebben. Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook een gewone spaarder niet alleen geen rente meer ontvangt op een spaarrekening, maar moet gaan betalen voor het bewaren van zijn of haar spaarcentjes.

Het wordt tijd om ruimte te zoeken onder het matras of op zoek te gaan naar die oude sok.

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Bernard Driessen - Bernard Driessen Beheer BV 5 april 2022

Dan wordt het tijd, dat we "gewoon" bij de Nederlandsche Bank een rekening kunnen openen. Volledige garantie en geen kosten. En er is geen deposito-stelsel meer nodig.

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView constateert grote verschillen in de voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht AOV. Het onderzoeksbureau bij de publicatie van zijn nieuwe Special Item...

Personalised pricing

Personalised pricing

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 1-2024) Het heeft het nieuws niet écht gehaald. Er zijn geen kamervragen gesteld, er zijn nog geen collectieve claimstichtingen...

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView heeft ook de hypotheken van Handelsbanken opgenomen in haar database. Het productoverzicht voor de particuliere markt is hiermee compleet, met van elke...

Huishoudens sparen weer evenveel als voor corona

Huishoudens sparen weer evenveel als voor corona

De banktegoeden van Nederlandse huishoudens zijn in 2023 verder gegroeid, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Het totaal op betaal- en spaarrekeningen bij banken...

Gemiddeld orv-premie in de lift

Gemiddeld orv-premie in de lift

De gemiddelde premie van een overlijdensrisicoverzekering is in 2023 met 2,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek...

Zelf markt eerlijker maken

Zelf markt eerlijker maken

(Vanja Bentum, MoneyView, in VVP 6-2023) De markt van verzekeringen is continu in beweging. Soms worden punten van discussie platgeslagen door het Verbond van...

Grote premieverschillen voor jonge bromfietsbestuurders

Grote premieverschillen voor jonge bromfietsbestuurders

"Hoewel dit niet direct leeftijdsdiscriminatie te noemen is, weren verzekeraars in de praktijk jongeren door zeer hoge premies te vragen." Aldus MoneyView bij de...

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Uit DIL-onderzoek van MoneyView blijkt dat in polissen de stijgende marktrentes sneller worden doorberekend dan in de bancaire tegenhangers. Het bureau: “De...

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

In de nieuwe VVP (5-2023) staat Martin Koot van MoneyView stil bij de weer opgelaaide woekerpolisaffaire en nieuwe pijnlijke dossiers. Koot merkt op dat financieel...

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5-2023) En ineens zijn ze weer in het nieuws: woekerpolissen! Eind september deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger...