Waar is de ouwe sok?

sokken via Pixabay

(door Matthijs van Herten, Senior onderzoeker Bancair bij MoneyView Research) Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook een gewone spaarder niet alleen geen rente meer ontvangt op een spaarrekening, maar moet gaan betalen voor het bewaren van zijn of haar spaarcentjes.

Betalen om te sparen was jaren geleden nog vloeken in de kerk. Tegenwoordig ligt dat iets genuanceerder. Er zijn inmiddels verschillende banken die een vergoeding vragen voor het aanhouden van geld. Boven een bepaald saldo wordt een negatieve rente in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat banken verplicht een deel van het spaargeld moeten stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB). Over dit tegoed moeten ze zelf op dit moment ook een negatieve rente betalen. Dit rekenen de banken door aan hun eigen klanten.

Vrije val

Een negatieve rente was er niet van de een op de andere dag. Vanaf 2009 maakte de spaarrente al een vrije val om in 2012 weer een klein beetje op te krabbelen. De tien jaar daarna zagen we een continue daling van de rente, waarbij de gemiddelde spaarrente steeds dichter naar de grens van nul procent kroop.

Triodos Bank was de eerste aanbieder op de Nederlandse spaarmarkt die de rente verlaagde naar nul procent. Dat was in het tweede kwartaal van 2017. Het duurde nog drie jaar voordat de eerste grootbank dit voorbeeld zou volgen. Van de 29 aanbieders zijn er op dit moment zes die geen rente meer vergoeden op een spaarrekening. Daaruit blijkt dat geen rente vergoeden over een spaarrekening een psychologisch dingetje is. Bij het merendeel van de producten wordt nog steeds een rente vergoed van net iets boven nul procent.

Hoewel verschillende aanbieders en marktkenners zeiden dat een negatieve rente onwaarschijnlijk zou zijn, heeft de realiteit dit ingehaald. Inmiddels zijn er tien aanbieders die voor hoge spaartegoeden een negatieve rente in rekening brengen.

Grens steeds verder verlaagd

Het rekenen van negatieve rentes is in fases doorgevoerd. De grens waarover een negatieve rente wordt gerekend is in de loop van de tijd steeds lager geworden. ABN Amro was de eerste bank die in april 2020 een negatieve rente ging doorberekenen aan klanten voor spaarbedragen van meer dan 2,5 miljoen euro. In de loop van de tijd is de grens bij aanbieders steeds verder verlaagd. ABN Amro was weliswaar de eerste die een negatieve rente invoerde, maar de laatste die de grens waarboven negatieve rente geldt verlaagde naar 100.000 euro begin dit jaar. De overige aanbieders gingen ABN Amro in juli 2021 al voor. Inmiddels geldt bij alle tien aanbieders met negatieve rente die grens van 100.000 euro.

Naast een verlaging van het saldo waarover negatieve rente geldt, is er nog een andere verschuiving zichtbaar. Bij de meeste aanbieders gold de negatieve rente per rekening en niet per klant. Heeft de klant meer rekeningen bij dezelfde aanbieder, bijvoorbeeld een betaalrekening en een spaarrekening, dan gold de negatieve rente pas zodra er meer dan 100.000 euro op elke afzonderlijke rekening staat. ABN Amro en Triodos doen dit anders; de negatieve rente wordt berekend aan de hand van het totaalbedrag van alle (spaar)rekeningen bij elkaar opgeteld. Sinds 1 april hanteren ook de labels van de Volksbank (ASN, RegioBank en SNS) deze methode. Is het totale saldo dat een klant bij de betreffende bank heeft staan hoger dan 100.000 euro, dan betaalt de klant negatieve rente over het deel dat hoger is dan 100.000 euro. Kinderrekeningen worden niet meegeteld in het totaalsaldo en bij een en/of-rekening wordt slechts de helft van het saldo meegenomen in het totaal per rekeninghouder. Daarnaast geldt bij sommige producten dat een roodstand op de betaalrekening van het positieve saldo van de andere rekening(en) wordt afgetrokken. Het saldo op het gelddeel van de beleggingsrekening telt bij sommige banken ook mee voor het totaal.

Gewone spaarders

Ondanks alle veranderingen (de vele verlagingen, de grenzen waarboven negatieve rente wordt gerekend die naar beneden wordt bijgesteld en de wijziging van de rekenwijze voor negatieve rente) zijn het nog steeds voornamelijk de vermogende klanten die hier last van hebben. Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook een gewone spaarder niet alleen geen rente meer ontvangt op een spaarrekening, maar moet gaan betalen voor het bewaren van zijn of haar spaarcentjes.

Het wordt tijd om ruimte te zoeken onder het matras of op zoek te gaan naar die oude sok.

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Bernard Driessen - Bernard Driessen Beheer BV 5 april 2022

Dan wordt het tijd, dat we "gewoon" bij de Nederlandsche Bank een rekening kunnen openen. Volledige garantie en geen kosten. En er is geen deposito-stelsel meer nodig.

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

Scheidingsmediation is bij driekwart van de rechtsbijstandverzekeringen standaard of optioneel meeverzekerd. Of en wanneer je daar gebruik van mag maken, verschilt...

Nederlandse banken bieden in Duitsland fors hogere rentes

Nederlandse banken bieden in Duitsland fors hogere rentes

Spaarbanken die in Nederland actief zijn, bieden aan spaarders in Duitsland vaak fors hogere of rentes dan in ons land. Zo moeten Nederlandse klanten van ING het...

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

Verzekeraars geven niet allemaal dezelfde korting voor de opgebouwde schadevrije jaren, waardoor de meest voordelige autoverzekering na een paar jaar helemaal niet...

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Gemiddeld zijn de pakketkosten voor een betaalrekening het afgelopen jaar met ongeveer tien procent gestegen, aldus MoneyView. Het bureau in zijn Special Item Betalingsverkeer:...

Overstroming niet-primaire waterkering nog lang niet altijd gedekt

Overstroming niet-primaire waterkering nog lang niet altijd gedekt

Voor schade als gevolg van overstroming van een niet-primaire waterkering wordt op dit moment bij 42 van de 66 (64 procent) inboedelverzekeringen en bij 38 van de...

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Meer dan dertig praktijksessies biedt het VIP Congres ACT NOW! van VVP en Contactgroep Automatisering op 4 juli. In een aantal berichten op de VVP-site geven we...

Realistisch denken en doen

Realistisch denken en doen

(Martin Koot, MoneyView in VVP 2) Deze column schrijf ik in de week van de provinciale verkiezingen. Als u dit leest, weet u de uitslag allang. Als de voortekenen...

Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Terwijl de rente op hypotheken na de renteverhogingen door de ECB sterk is gestegen, is de rente op spaarrekeningen nog maar beperkt gestegen. Dat banken een renteverhoging...

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Uit het meest recente Special Item van MoneyView wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de dekkingen van caravanverzekeringen. Het bureau: “Gedurende...