Wat zijn woning en inboedel waard?

waarde woning Lilndenhaeghe

Woonverzekeringen, zoals de inboedelverzekering en de woonhuisverzekering, zijn bezitsverzekeringen. Dit type heeft een verzekerd object. Bij de woonhuisverzekering is dat het woonhuis en alle bouwsels die op hetzelfde perceel staan. Bij de inboedelverzekering is het verzekerd object de ‘optelsom’ van de meeste losse spullen van alle gezinsleden in huis.

In de polisvoorwaarden van een inboedelverzekering staat omschreven wat wel en wat niet tot de inboedel behoort. Een juiste afbakening van wat er tot de inboedel behoort en wat er tot het woonhuis behoort is nodig voor de bepaling van de hoogte van de verzekerde som. Als deze sterk afwijkt van de werkelijke waarde van de verzekerde objecten, kan dat oververzekering of onderverzekering tot gevolg hebben. Voor het correct vaststellen van de verzekerde som voor een inboedelverzekering kan een inboedelinventarislijst gebruikt worden. Daarop worden per ruimte in het woonhuis de spullen en de geschatte waarde ingevuld. De optelsom van de totale waarde is dan de verzekerde som. Deze, overigens tijdrovende, methode van waardevaststelling, is zo accuraat dat veel inboedelverzekeraars voor een bij hen ingediende en zorgvuldig ingevulde lijst beloven, dat zij zich bij schade niet beroepen op eventueel aanwezige onderverzekering.

Een minder tijdrovend middel voor waardevaststelling is de inboedelwaardemeter. Deze is destijds door het Verbond van Verzekeraars samengesteld. De meter schat de waarde van de inboedel via persoonlijke gegevens van de bewoners. Het puntensysteem is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen, dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning. Ook hierbij wordt vaak een ‘garantie’ tegen onderverzekering afgegeven. De waardemeter van het Verbond dient slechts als voorbeeld. Het staat verzekeraars vrij om hun eigen meter te ontwikkelen en te gebruiken. De meeste inboedelverzekeraars doen dat ook. Zo kunnen de uitkomsten van de verschillende waardemeters onderling ook verschillen.

Waardebepaling woning

Net als bij inboedelverzekering, is het mogelijk om de herbouwwaarde van woonhuizen te bepalen aan de hand van een waardemeter. Bij de herbouwwaardemeter wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde bouwkosten voor het type woning per kubieke meter. Zo zijn de gemiddelde bouwkosten voor een rijtjeswoning momenteel 575 euro per kubieke meter. Bij een woning van 320 m3 komt de herbouwwaarde daarmee uit op (320 x 575 =) 184.000. In dit bedrag zijn een standaard keuken, badkamer en afwerking van de woonkamer meegenomen. Per onderdeel kan een meer dan standaard afwerking worden opgegeven. Hetzelfde geldt voor een afwijkende gevel en dak. Tot slot kan een korting worden verkregen indien de woning op zand is gebouwd of als men het heiwerk niet mee wenst te verzekeren. Het is daarnaast mogelijk om de herbouwwaarde vast te laten stellen door een taxateur. De uitkomst van deze waardebepaling zal veel exacter zijn, echter de kosten voor de taxatie komen voor rekening van de verzekeringnemer.

Experimenten

In het verleden is door verzekeraars ook wel geëxperimenteerd met verzekerde waardes voor inboedel- en woonhuisverzekeringen die werden losgekoppeld van het object. De schade werd dan vergoed naar de actuele waarde van het object er was van te voren geen inventarisatie gedaan, men kon dus ook niet onderverzekerd zijn. De meeste verzekeringsmaatschappijen zijn hiermee inmiddels gestopt en hanteren weer een waardemeter. In alle gevallen blijft het, juist bij deze verzekeringen, verstandig om de voorwaarden van de verschillende maatschappijen naast elkaar te leggen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwe VFN-Gedragscode

Nieuwe VFN-Gedragscode

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog...

CAR-verzekering

CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...

Expirerende lijfrentes

Expirerende lijfrentes

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving...

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte,...

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...