Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar

section1_page48_article25_1.jpg

In het oerwoud van ziekte en arbeidsongeschiktheid raakt de wetgever al snel de weg kwijt. De Goudse ondersteunt hem om die weg te vinden. En ook de werknemer wordt geholpen, zodat die zo mogelijk weer aan het werk kan. Klinkt mooi. Maar wat houdt dit in? En waarom doet de Goudse dit? Een gesprek met Karin Klaassen en Maikel de Groot.

Een griepje is te overzien. Maar als een werknemer langer thuis komt te zitten, of zelfs arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt het een ander verhaal.

Voor hem zelf, maar óók voor zijn werkgever. Die krijgt dan niet alleen met praktische problemen en hoge kosten te maken, maar ook met allerlei regels en procedures. Daarom biedt De Goudse niet alleen verzekeringen maar juist ook ondersteuning, aan zowel de werkgever als de werknemer.

Fors geïnvesteerd

De Goudse heeft vooral de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in verzuimbegeleiding en re-integratie, vertelt manager Inkomen & Pensioen De Groot.

“Voorheen maakten we veel gebruik van externe krachten, maar de laatste jaren hebben we veel mensen in dienst genomen. Ons team Verzuim & Re-integratieadvies telt nu zeventien medewerkers en bestaat uit negen VerzuimCoaches, zeven WGA-experts en een WIA-coach. Samen zijn ze van alle markten thuis, want ze hebben verschillende achtergronden: onder andere HR, juridisch, psychologisch en arbeidskundig.”

Ondersteuning

Waar houden al die medewerkers zich mee bezig? Teammanager Klaassen legt het graag uit. “Wij ondersteunen de werkgever de volle twaalf jaar. Dus tijdens de eerste twee ziektejaren en ook tijdens de tien jaar daarna, wanneer iemand in de WGA belandt. We leggen uit welke stappen de werkgever moet nemen op grond van de Wet verbetering poortwachter, waarbij onze meerwaarde ligt in de ondersteuning van de werkgever bij de praktische invulling van de re-integratie. Wanneer een bedrijfsarts het advies geeft dat een werknemer in aangepast werk kan re-integreren, adviseren wij de werkgever over de manier waarop hij hier handen en voeten aan kan geven en zetten wij zo nodig een arbeidsdeskundige in om hem daarbij praktisch te ondersteunen. En als iemand de WGA instroomt, beoordelen we de beschikking van het UWV en helpen we de werkgever zo nodig om in bezwaar te gaan of een herbeoordeling aan te vragen.”

Gegarandeerd budget

Daarnaast, geeft De Groot aan, kan de ondersteuning van De Goudse ook bestaan uit een bijdrage in de kosten van re-integratie. “Wij bieden een gegarandeerd budget. Dat kun je bijvoorbeeld inzetten voor aanpassing van de werkplek of omscholing. Of voor een tweedespoortraject, waarbij het het doel is dat de werknemer aan de slag gaat bij een andere werkgever. Bij een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening is dat budget € 4.000,-. Maar als je bijvoorbeeld ook een WGA-eigenrisicoverzekering hebt, bedraagt het € 8.000,-.” Klaassen vult aan: “Als iemand bijvoorbeeld aan een lopende band werkt en rugklachten heeft, kun je hem een training aanbieden om anders te tillen, zodat hij zijn werk kan blijven doen.”

Voordeel voor iedereen

De kosten voor deze ondersteuning zijn fors, maar vormen zeker een zinvolle investering, vindt De Groot. “Wij doen dit omdat we zien dat de regie en sturing ervoor zorgt dat het aantal uitkeringen en de hoogte ervan afnemen. Dat is voordeel voor iedereen. Door onze ondersteuning worden werkgevers en werknemers zich meer bewust van hun mogelijkheden en maken ze daar meer gebruik van. Soms benaderen we hen ook preventief. Bij een groot nieuw WGA-contract gaat de WGA-expert bijvoorbeeld op bezoek bij de werkgever om onder andere van gedachten te wisselen over het beleid voor verzuim- en arbeidsongeschiktheid. En als een bedrijf veel verzuim heeft, bespreken we graag wat er aan de hand is en hoe we de trend kunnen ombuigen.

En ook dat levert voordeel op voor iedereen.”

Rol intermediair

Uiteraard, benadrukt De Groot, speelt ook het intermediair een belangrijke rol. Niet alleen door bij het afsluiten van een product te wijzen op de dienstverlening die daar bij hoort, maar vooral ook daarna. “Als er iets speelt, kan de adviseur de werkgever doorverwijzen naar zijn VerzuimCoach of WGA-expert. En als dat tot een succes leidt, gaat dat verhaal natuurlijk snel rond, ook in kringen van ondernemers en dat is natuurlijk voor de adviseur ook niet verkeerd!”

Maikel de Groot en Karin Klaassen: ‘Degene die ziek is en de consequenties voor hem en zijn werkgever blijven leidend. Niet het product.’

Reactie toevoegen

 
Editie
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

UWV is op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Kwijtschelding WIA-voorschotten verlengd

Kwijtschelding WIA-voorschotten verlengd

De kwijtschelding van WIA-voorschotten wordt verlengd tot eind 2023. Aanvankelijk zou de regeling 31 december van dit jaar stoppen. Maar de achterstand bij sociaal-medische...

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt dit najaar een aantal maatregelen die de wachtlijsten bij UWV aanzienlijk moeten bekorten en die hardvochtigheden...

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV heeft onderzoek gedaan naar de...

Ga als werkgever niet zelf de WIA-voorschotten betalen als UWV te laat is

Ga als werkgever niet zelf de WIA-voorschotten betalen als UWV te laat is

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in katern Zakelijk en Inkomen, VVP 3-2022) UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen. Om te voorkomen dat...

Brief over mogelijke WIA-hervormingen later

Brief over mogelijke WIA-hervormingen later

Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer pas aan het einde van de zomer over mogelijke hervormingen van de WIA-wetgeving. Aanvankelijk zou de minister de Kamer...

UWV: meeste cliënten met langdurige coronaklachten volledig arbeidsongeschikt

UWV: meeste cliënten met langdurige coronaklachten volledig arbeidsongeschikt

Zo’n 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij UWV terechtkomen, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering...

WIA: tegenvaller van 140 miljoen

WIA: tegenvaller van 140 miljoen

De WIA kent een tegenvaller die oploopt tot ruim 140 miljoen euro in 2027. Aldus het kabinet in de Voorjaarsnota. Het grootste deel van de tegenvaller (128 miljoen...