Wij zijn kwetsbaar

Fred de Jong 2

Door Fred de Jong, Adviesbureau Fred de Jong

De afgelopen maanden hebben ons geleerd hoe kwetsbaar we zijn. Hoe belangrijk sociaal contact is, hoe belangrijk het is om financiële buffers te hebben en vooral hoe belangrijk gezondheid is. We staan aan de vooravond van een economische recessie waardoor de kwetsbaarheid van mensen nog verder in het geding komt. Juist de kwetsbare burger is gebaat bij goed financieel advies, maar in de praktijk blijkt dat deze groep maar beperkt is verbonden met een financieel adviseur.

Onlangs constateerde De Nederlandsche Bank dat veel huishoudens te weinig financiële buffers hebben. Recent de berichtgeving dat het aantal huishoudens met problematische schulden weer oploopt. Uit eigen onderzoek (juli 2020) onder consumenten (samen met MCH Consultancy in opdracht van Scildon en BNP Paribas Cardif) blijkt dat met name kwetsbare consumenten (huurders, laag inkomen, laag opgeleid) in financiële problemen komen als hun partner arbeidsongeschikt raakt of vroegtijdig komt te overlijden.

Kwetsbare burgers vinden het vaak lastig om hulp in te schakelen. Daarnaast hikken ze aan tegen de kosten van financieel advies. Sinds het provisieverbod worden de kosten voor lage inkomens (met lage premies) niet meer automatisch gecompenseerd via de inkomsten uit producten die consumenten met hogere inkomens afsluiten. Voor financieel adviseurs is de doelgroep lage inkomens financieel minder interessant geworden, omdat de verdiensten lager zijn. Daar tegenover staat (want ik zie de reacties al binnenkomen dat het provisieverbod teruggedraaid moet worden) dat het provisieverbod juist kwetsbare burgers beschermt tegen verkoopgedreven adviseurs die niet in het belang van de klant denken. Zoals ik al eerder heb betoogd, zou je voor specifiek inkomensverzekeringen moeten nadenken over een alternatief voor provisie, bijvoorbeeld een nadrukkelijk met de klant afgesproken beloning die via de premie wordt geïncasseerd.

Huurders

Het afsluiten van een hypotheek is vaak een natuurlijk moment om na te denken over de financiële gevolgen van pensioen, overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Maar dan ligt de focus van de consument op het kopen van dat huis. En hoewel hypotheekadviseurs verplicht zijn om in het hypotheekadvies die financiële gevolgen te bespreken, wordt het regelmatig ‘vergeten’. Maar er zijn ook miljoenen Nederlanders met een huurwoning. Zij hebben geen natuurlijk moment om over de financiële gevolgen van pensioen, overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid na te denken. Woningverhuurders, zoals de corporaties, zijn hier niet mee bezig en hebben daar ook de expertise niet voor. De gezinnen met lage inkomens hebben alleen de noodzakelijke, wettelijk verplichte, verzekeringen geregeld. Deze groep denkt nauwelijks na over financiële risico’s en heeft vaak ook niet de financiële middelen om actie te ondernemen. Advies kost geld en een financieel product ook.

‘Meer bekommeren om kwetsbare burger op financieel gebied’

Innovatieve oplossingen

De financiële sector heeft wat mij betreft een verantwoordelijkheid om om te zien naar de kwetsbare burger. Om te voorkomen dat die kwetsbare burger extra hard geraakt wordt, financieel gezien, als men te maken krijgt met bijvoorbeeld overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Om die groep te kunnen bereiken is het zaak om deze doelgroep op een andere manier te activeren. Bijvoorbeeld door:

– Een eenvoudige financiële scan te ontwikkelen die klanten invullen als ze een auto, zorg of inboedelverzekering afsluiten waarmee bewustwording wordt gecreëerd voor andere financiële risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden;

– Ontwikkeling van digitaal financieel advies tegen minimaal tarief;

– Samenwerking tussen woningcorporaties en financieel adviseurs;

– Financiële coaching als standaard onderdeel van de begeleiding via UWV;

– De ontwikkeling van specifieke financiële producten voor huurders/kwetsbare groepen;

– Vorming van groepen intermediairs die zich specifiek richten op huurders en andere kwetsbare burgers (specialisatie);

– Fiscale stimulering om wel advies in te huren;

– Samenwerking tussen schuldhulpverlening en financieel adviseurs.

Waar het nu om gaat is dat de sector zich meer gaat bekommeren om de kwetsbare burger op financieel gebied. Niet door die burger alleen maar met producten te benaderen, niet door provisie weer te introduceren, maar vooral door als sector met elkaar na te denken over nieuwe, innovatieve oplossingen.

Reactie toevoegen

 
Verzilveren klantgerichtheid centraal op Dag van het Topadvies

Verzilveren klantgerichtheid centraal op Dag van het Topadvies

De vijfde Dag van het Topadvies van VVP staat volledig in het teken van het verzilveren van klantgerichtheid. Onder de titel 'How to be wow' organiseert VVP deze...

Financieel rijbewijs en APK

Financieel rijbewijs en APK

(door Fred de Jong, Adviesbureau Fred de Jong) In de recent gehouden Week van het geld 2019 is er weer extra aandacht geschonken aan financiële educatie. Duizenden...

Hoe waarde financieel advies beter te benutten als adviseur

Hoe waarde financieel advies beter te benutten als adviseur

"Dit jaar ga ik het hebben over de waarde van financieel advies in een veranderende markt en leg ik uit hoe je die waarde richting je klanten beter kunt benutten."...

Fred de Jong:  een betere reputatie begint bij jezelf

Fred de Jong: een betere reputatie begint bij jezelf

"Als onderzoeker kom ik op vele plekken en ontmoet ik veel verschillende personen, zowel binnen als buiten de financiële sector. Wat mij daarbij opvalt, is...

De aflossingsblije hypotheek van Fred de Jong

De aflossingsblije hypotheek van Fred de Jong

Aflossingsblij, heet de onlangs gestarte NVB-campagne. Maar wie weet nog dat onderzoeker Fred de Jong eind 2011 pleitte voor de... aflossingsblije hypotheek? De...

Eén regisseur voor financiële zaken

Eén regisseur voor financiële zaken

(Uit VVP 06-2018, door Fred de Jong) Uit onderzoek blijkt, dat zelfstandig financieel adviseurs een betere uitgangspositie bij de consument hebben om hun vertrouwenspersoon...

Unieke positie van adviseur verzilveren

Unieke positie van adviseur verzilveren

Uit onderzoek blijkt, dat zelfstandig financieel adviseurs een betere uitgangspositie bij de consument hebben om hun vertrouwenspersoon te zijn dan banken en verzekeraars....

Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

De helft van de consumenten heeft behoefte aan één financieel regisseur die over al zijn financiële zaken waakt. Dat is het resultaat van een...

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Manifesto is geen traditionele accountant. Met het verzorgen van de administratie alleen maak je namelijk allang het verschil niet meer. Hoe dan wel? Door persoonlijk...

Klantgerichtheid volgens de AFM

Klantgerichtheid volgens de AFM

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienstverlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...