Wijziging jaarruimte en oudedagsreserve

Op 29 december 2016 is in de Staatscourant het ‘Eindejaarsbesluit 2017’ gepubliceerd. Dit besluit regelt wijzigingen in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Niet alle wijzigingen die daarin vermeld zijn, zijn al ingegaan in 2017.

De wijziging van de berekening voor de jaarruimte is bijvoorbeeld daarin al wel vastgesteld, maar gaat pas in per 1 januari 2018. Toch goed om daar nu al rekening mee te houden. Evenzo de al vastgelegde wijziging met betrekking tot de maximale dotatie aan de oudedagsreserve (OR). Beide wijzigen zijn een gevolg van de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In dit artikel blikken wij alvast vooruit op de veranderingen die deze wetswijzigingen met zich mee zullen brengen.

Jaarruimte 2018

In artikel 3.127 wet IB 2001 is in het zesde lid vastgelegd dat het percentage in de jaarruimteberekening jaarlijks bij algemene maatregel van bestuur wordt gewijzigd. Elk jaar dat de pensioenrichtlijn wordt verhoogd, daalt het percentage met 0,5 procent. Per 1 januari 2018 wijzigt het premiepercentage daardoor van 13,8 naar 13,3 procent.

In het zevende lid van dit artikel wordt verwezen naar factor A, de pensioenaanwas. Ook de wegingsfactor hiervan wijzigt per jaar dat de pensioenrichtlijn wordt verhoogd, en wel met factor 0,23. Factor A gaat in de berekening per 2018 daardoor meewegen met factor 6,27 waar dat in 2017 nog 6,5 is.

Dotatie or

Het dotatiepercentage voor de oudedagsreserve wordt beschreven in artikel 3.68 van de Wet IB 2001. Op grond van het vierde lid van dat artikel wordt het dotatiepercentage bij een verhoging van de pensioenrichtlijn met één jaar, verlaagd met 0,36 procent.

Dat betekent dat het dotatiepercentage van de winst, die de belastingplichtige als ondernemer uit een onderneming geniet, per 1 januari 2018 wordt verlaagd van 9,8 naar 9,44 procent. Er kan dus minder gedoteerd worden. Voor zowel de jaarruimte als de dotatie aan de oudedagsreserve gelden maximale bedragen. Een wijziging van deze maximale bedragen is nog niet bekend gemaakt.

section1_page48_article34_1.jpg

Reactie toevoegen

 
Editie
Verdeling hypotheekschuld

Verdeling hypotheekschuld

(Lindenhaeghe in Katern Hypotheken, VVP 3-2024) Wanneer partners besluiten om samen een huis te kopen, komen ze voor een aantal belangrijke financiële beslissingen...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe vat hoofdlijnenakkoord samen

Lindenhaeghe heeft het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet verwerkt in een beknopt Totaaloverzicht. Enkele impactvolle wijzigingen die terug te lezen zijn...

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe ontwikkelt AI e-learning voor adviseurs

Lindenhaeghe introduceert op het SEH-congres AI e-learning voor adviseurs. Deze opleiding is tot stand gekomen na een marktonderzoek en gesprekken met diverse partijen...

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe: PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties

Lindenhaeghe roept opnieuw organisaties op om een eerdere, interne deadline te stellen en daarmee te voorkomen dat hun medewerkers hun PE-examen uitstellen tot het...

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

(Lindenhaeghe in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Met een toename in eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal zzp’ers, zijn de financiële...

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Ook in het laatste kwartaal zijn de aantallen PE-examens achtergebleven, maar volgens Lindenhaeghe is inmiddels een kentering zichtbaar. Edwin Deijs, commercieel...

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...