Woekeren

section1_page2_article25_1.jpg

Het woekerpolisdossier is beladen met emoties én belangen. Iedereen lijkt het erover eens dat gedupeerden snel en goed geholpen moeten worden, zonder de consequentie dat verzekeraars en adviseurs hierdoor hun deuren definitief moeten sluiten. Er dient een respectabele oplossing te komen voor alle partijen. Probleem blijft dat heel veel partijen van mening zijn dat ‘de ander’ nu juist niet de aangewezen partij is om de consument te helpen. En wie heeft daar geen baat bij? Juist… de consument.

Deze affaire is alweer tien jaar aan de gang. Tenminste als je rekent vanaf de eerste erkenningen vanuit de sector dat er een affaire was. Het feit dat de kosteninhoudingen vanuit aanbieders aan de hoge kant zijn, is al bekend sinds 1995. Als je het zo stelt, blinkt de sector niet bepaald uit in doeltreffendheid en oplossingsgerichtheid.

Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden aan te wijzen, maar door deze affaire te laten voortwoekeren, wordt het probleem er alleen maar erger op. Voormalig Ombudsman financiële dienstverlening Jan Wolter Wabeke zei onlangs nog dat de strijd tussen verzekeraars en consumentenorganisaties alleen maar verder escaleert, waardoor een einde van de affaire waarschijnlijk nog jaren op zich laat wachten.

In deze diepe duisternis zijn er ook lichtpunten. Tal van adviseurs zijn al jaren bezig met het geven van hersteladviezen. Hier zijn vele consumenten mee geholpen. Ook hebben verzekeraars hier en daar wel degelijk werk gemaakt om gedupeerden te helpen, ook al was het soms een harde leerschool. Je kunt in ieder geval stellen dat de sector niet heeft uitgeblonken in inlevingsvermogen en dat te veel financieel dienstverleners zich niet verantwoordelijk voelen voor deze affaire en dus nu ook de verantwoordelijkheid niet nemen om mee te werken aan een oplossing. Dit zijn echter totaal verschillende dingen. Een klant met een gebroken been moet je willen helpen, ook al heb je dat been niet eigenhandig gebroken.

Anno 2016 heeft het Verbond een Adviesloket geopend. Hier krijgen mensen hersteladvies, dat door het Verbond wordt betaald, van advieskantoor Triple A Risk Finance. Het Verbondsinitiatief wordt toegejuicht door de AFM, die consumenten oproept in actie te komen. Vervolgens zijn er weer partijen die hier ernstig bezwaar tegen maken en het initiatief betitelen als een ‘zwarte dag voor het onafhankelijke financieel advies in Nederland’.

Ga met elkaar praten, probeer van elkaar te leren en help elkaar om de consument daadwerkelijk verder te helpen. Daarbij passen de initiatieven van al die onafhankelijke adviseurs, daarbij past dit Verbondsadvies, daarbij past ook een site en een promotiecampagne vanuit politiek en sector om consumenten te verwijzen naar alle mogelijke woekerpolisherstellers en daarbij past een dialoog over verdere ideeën om dit immense probleem aan te pakken.

‘Een klant met een gebroken been moet je willen helpen’

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

Minister Hoekstra houdt het bij algemene bewoordingen in zijn antwoord op Kamervragen over een vermeend woekerpolisschandaal bij De Goudse (of eigenlijk Tiel Utrecht),...

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

CFD organiseert dinsdag 7 en donderdag 9 mei de eerste workshops 'Risicomanagement Woekerpolisclaims' voor financieel adviseurs. De workshops zijn gratis toegankelijk...

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

Het hersteladvies dat verzekeraars geven in het kader van het activeren van woekerpolishouders stelt weinig voor. Dat beweren de initiatiefnemers van de Nationale...

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Een aantal belangenbehartigers van woekerpolishouders organiseren op 7 maart de Nationale Ontwoekerdag. Het betreft onder meer ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl....

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten....

Geldbelangen blijft inzetten op nationaal overleg woekerpolissen

Geldbelangen blijft inzetten op nationaal overleg woekerpolissen

"Goed om te horen dat ook VEH en VEB stellen dat de woekerpolisaffaire nog lang niet is afgelopen en dat er nog steeds polissen lopen met veel te hoge kosten....

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

De uitspraken waarop de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) haar nuancering toepassing hersteladvies bij beleggingsverzekeringen baseert,...

Wob-verzoek woekerpolissen leidt niet echt tot nieuwe inzichten

Wob-verzoek woekerpolissen leidt niet echt tot nieuwe inzichten

Niet echt spannend. Dat zijn de documenten in het woekerpolisdossier die Financiën heeft vrijgegeven naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid...

Odin ontwikkelt nieuwe woekerclaimprocedure

Odin ontwikkelt nieuwe woekerclaimprocedure

Odin heeft een nieuwe claimprocedure voor 'woekerpolisgedupeerden' ontwikkeld. "In de laatste jaren zijn veel nieuwe feiten boven water gekomen, is er meer...