Zelfstandige analyse van verantwoorde lasten

Ruim tien jaar na invoering van de Wft worstelen veel adviseurs nog steeds met de open normen in de financiële dienstverlening, constateert Richard Meinders. Dit geldt niet alleen bij de inventarisatie en het advies, maar zeker ook bij de analyse. Eén van de moeilijkste onderdelen is de zelfstandige analy-se van verantwoorde lasten.

Als je adviseert inzake een impactvol of complex financieel product, dan zijn de adviesregels van artikel 4:23 Wft van toepassing. In dit artikel is bepaald dat je, voordat je gaat adviseren, de voor het advies relevante informatie van de klant moet inventariseren op het gebied van zijn:

• financiële positie;

• kennis;

• ervaring;

• risicobereidheid; en

• doelstellingen.

Vervolgens bepaalt de Wft dat je met deze informatie rekening moet houden in jouw advies en dat het advies zodanig gemotiveerd moet zijn dat de klant snapt hoe je tot dit advies bent gekomen.

De Wft is een wet met zogenoemde open normen. Dit betekent dat er niet precies is voorgeschreven op welke wijze je tot deze inventarisatie komt en welke stappen je moet nemen om van de inventarisatie naar het advies te komen. De Wft is nu ruim tien jaar van kracht en in deze periode heeft de AFM in diverse rapportages, leidraden en boetebesluiten haar visie op de invulling van deze open norm gegeven. De AFM vat dit samen in het IAAN traject (intake, analyse, advies en nazorg).

‘Het is belangrijk om verder te kijken dan de bestaande leenquotes’

In onze dagelijkse advies- en auditpraktijk zien we nog steeds dat veel adviseurs het lastig vinden om hierbij tot de juiste diepgang te komen. Dit geldt niet alleen bij de inventarisatie en het advies, maar zeker ook bij de analyse. Eén van de moeilijkste onderdelen blijkt vaak de zelfstandige analyse van verantwoorde lasten.

Welke lasten kan de klant dragen

Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden en de onderbouwende informatie is verzameld, ga je als adviseur deze informatie analyseren en doorrekenen. Het belangrijkste onderdeel hierbij is de analyse van de risico’s die de klant kan dragen. Dat geldt niet alleen op het moment van de aanschaf van het financiële product of dienst, maar ook tijdens de looptijd en in geval van al dan niet voorzienbare risico’s. Denk aan de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of stijgende kosten van het financiële product. Tot slot is het nog van belang om na te gaan wat de financiële impact van het financiële product of dienst is als deze nog doorloopt tot na pensionering van de klant.

Voorbeelden van vragen die hierbij aan de orde komen:

• kan de klant de hypotheeklasten nog betalen bij werkloosheid?

• kan de klant het risico van arbeidsongeschiktheid tussen 60-jarige leeftijd en zijn pensioen overbruggen?

• is de spaarvoorziening voor de studie van de kinderen realiseerbaar bij arbeidsongeschiktheid?

• kan de werkgever zich stijgende pensioenlas-ten veroorloven?

Welke lasten wil de klant dragen

Pas nadat je hebt vastgesteld dat de klant bepaalde lasten kán dragen, komt de vraag of de klant deze lasten ook wíl dragen. Met risico’s die de klant niet kan dragen wordt altijd rekening gehouden in het advies. Hetzelfde geldt voor risico’s die de klant niet wil dragen, bijvoorbeeld door te adviseren om dit risico af te dekken.

Hierbij kun je denken aan:

• een woonlastenbeschermer;

• de looptijd van de aov laten aansluiten op de pensioendatum;

• premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;

• een hogere eigen bijdrage van de medewerkers

Analyse van verantwoorde lasten

Voor sommige financiële producten, zoals een hypothecair en consumptief krediet, gelden vastgestelde leenquotes. Als adviseur lijkt het eenvoudig om aan te sluiten bij deze leenquotes, maar dat is iets te kort door de bocht. Deze leenquotes zijn bedoeld voor de aanbieder en geven in principe het maximaal te lenen bedrag aan. U als adviseur beschikt echter over aanzienlijk

section1_page48_article47_1.jpg

meer informatie over de klant en u moet uw advies baseren op uw eigen analyse. Dit betekent dat u – op basis van de door u ontvangen informatie van de klant – zich een oordeel moet vormen of de lasten verantwoord zijn voor deze specifieke klant. U kunt dit bijvoorbeeld doen door na te gaan welke lasten de klant heeft voordat hij dit financiële product afsluit en welke extra lasten het financiële product met zich meebrengt. Vervolgens bespreekt u met de klant waar de ruimte voor deze extra lasten vandaan moeten komen.

Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking. Een klant heeft een netto besteedbaar inkomen van € 2.400 per maand. Voor de huur van zijn woning betaalt hij maandelijks € 895. Hij wil nu een woning gaan kopen en de netto maandlasten van deze woning bedragen € 1.100 per maand. Zijn netto lasten gaan met circa € 200 in de maand omhoog en daarbij komen nog de kosten van onderhoud en gemeentelijk heffingen. De klant spaart maandelijks € 250, maar heeft slechts € 1.800 spaargeld. Na enig doorvragen blijkt dat de klant van reizen houdt en eigenlijk ieder jaar een verre reis maakt en daar zijn spaargeld aan uitgeeft.

Als adviseur bespreek je met de klant dat deze verre reizen wellicht niet meer mogelijk zijn als hij deze woning gaat aanschaffen en of hij dat er voor over heeft. De klant geeft aan dat hij zich hiervan bewust is en wellicht ergens anders op gaat besparen. De adviseur legt dit vast in zijn adviesrapport bij de motivatie van de verantwoorde woonlasten.

Adviessoftware

Moderne adviessoftware rekent tegenwoordig de meeste gangbare risico’s door, waarbij er een parallel wordt getrokken met de leenquotes. Het is echter belangrijk om als adviseur even verder te kijken dan deze quotes en je goed te verdiepen in de persoonlijke (financiële) omstandigheden van de klant en hier jouw advies op aan te laten sluiten. Een goed advies bestaat uit een combinatie van goede tools, vakmanschap van de adviseur en vooral oprechte interesse in de klant!

In de rubriek ‘Uit de auditpraktijk’ schrijft Richard Meinders (SVC Compliance) over zijn ervaringen als auditor van financieel advieskantoren.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Online advies

Online advies

Nu u (tijdelijk) niet bij uw klant op bezoek kunt of klanten op uw kantoor kunt ontvangen, moet u op zoek naar een andere methode om in contact te blijven met...

Dag van het Topadvies nu op 7 oktober

Dag van het Topadvies nu op 7 oktober

De VVP Dag van het Topadvies is als gevolg van de coronacrisis verplaatst van 18 juni naar 7 oktober 2020. Belangrijk onderdeel van deze dag is de verkiezing van...

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken van het maatschappelijk ongelooflijk relevante adviesvak...

Zesde Dag van het Topadvies: de adviessector als great place to work

Zesde Dag van het Topadvies: de adviessector als great place to work

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie het adviesvak een welverdiend podium te geven én een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken...

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

De digitale revolutie heeft op alle sectoren in de maatschappij een enorme invloed, maar naast de technologische veranderingen verandert ook het gedrag...

Dag van het Topadvies verplaatst naar 7 oktober 2020

Dag van het Topadvies verplaatst naar 7 oktober 2020

De VVP Dag van het Topadvies vindt dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet op 18 juni plaats maar op 7 oktober in Fort Voordorp in Groenekan. Deze zesde Dag...

Verkiezing Advies Award in verband met coronavirus uitgesteld

Verkiezing Advies Award in verband met coronavirus uitgesteld

De verkiezing van de Advies Award 2020 wordt opgeschort. Dit heeft de organisatie en de jury van de Advies Award 2020 inmiddels laten weten aan alle 35 genomineerden....

Eerlijk Verzekerd trots op nominatie Advies Award 2020

Eerlijk Verzekerd trots op nominatie Advies Award 2020

Jantiena Ritskes van het advieskantoor Eerlijk Verzekerd uit Drachten is trots op de nominatie voor de VVP Advies Award 2020. Ritskes is één van de...

Team KOK Advies viert nominatie Advies Award 2020

Team KOK Advies viert nominatie Advies Award 2020

Het team van KOK Advies uit Amstelveen een van de 35 genomineerden voor de Advies Award 2020. KOK Advies behoort tot de top 3 van meest klantvriendelijke advieskantoren...

Deterink Financiële Diensten blij met nominatie Advies Award

Deterink Financiële Diensten blij met nominatie Advies Award

Deterink Financiële Diensten uit Tubbergen (Overijssel) is trots op de nominatie voor de Advies Award 2020. Kantooreigenaar Jean Paul Deterink en alle medewerkers...