Zo werkt samenloop

Glas scherven

Er doen zich situaties voor dat dezelfde schade bij meer verzekeraars tegelijkertijd is gedekt. Men spreekt dan over samenloop. Een vaas in de huiskamer valt kapot op de leistenen vloer. De kostbare vaas is gedekt op een kostbaarhedenverzekering. De schade door het vallen van de vaas binnenshuis is daarnaast ook gedekt op de inboedelverzekering. Welke verzekeraar betaalt welk deel?

In de wet regelt artikel 961 van boek 7 van het Burgerlijk wetboek de situatie van samenloop. In lid 1 staat dat de verzekerde zelf kan uitmaken welke verzekeraar hij aanspreekt voor zijn geleden schade. De verzekeraar, die het eerst wordt aangesproken, moet de schade vergoeden. Dit betekent niet dat de verzekerde dubbel mag claimen. Net als bij oververzekering geldt ook hier dat de verzekerde er financieel niet beter op mag worden, vandaar dat verzekeraars bij veel schadesoorten op het schadeformulier de vraag stellen of de verzekerde elders tegen deze schade is verzekerd. De verzekeraar die heeft uitbetaald kan (een deel van) de uitkering verhalen op de andere verzekeraar(s).

Verzekeraars mogen afwijken van de wettelijke samenloopregels. Dat kan in de polisvoorwaarden, maar ook door dit onderling met elkaar af te spreken. Zo zijn veel verzekeraars toegetreden tot de Overeenkomst Samenloop. Daarbinnen geldt dat bij samenloop tussen een algemene verzekering (zoals een inboedelverzekering) en een speciale verzekering (zoals een fietsverzekering of kostbaarhedenverzekering), de speciale verzekering voorgaat.

Na-u-clausule

Daarnaast kan in de polisvoorwaarden een zogeheten ‘na-u-clausule’ zijn opgenomen. Deze clausule bepaalt dat de polis, waar deze clausule in is opgenomen, geen dekking biedt als de schade ook op een andere polis is gedekt. De verzekeraar van die andere polis moet dan de gehele schade vergoeden. Als deze andere verzekeraar ook dezelfde ‘na-u-clausule’ in de polisvoorwaarden heeft opgenomen, dan vallen deze twee clausules tegen elkaar weg. Dat betekent dat de wettelijke regeling weer wordt toegepast.

Zachte en harde clausule

Er zijn twee vormen van de ‘na-u-clausule’; de ‘zachte’ en de ‘harde’. De zachte clausule biedt geen dekking als een andere verzekering dekking biedt. De harde clausule gaat wat verder. Daarin wordt bepaald dat als er een andere verzekering is, de polis met de harde clausule geen dekking biedt.

De verzekering met de ‘harde’ clausule bestaat feitelijk niet als er een andere verzekering is, die dekking biedt. Bij een samenloop waarbij de ene polis de ‘zachte’ clausule heeft en de andere polis de ‘harde’ clausule, is alleen de laatste clausule van kracht. In zo’n situatie moet de verzekeraar met de zachte clausule dekking bieden. De verzekering met de ‘harde’ clausule bestaat immers (fictief) niet. Voor verzekeraars, die zijn aangesloten bij de Overeenkomst Samenloop, geldt de wettelijke samenloopregeling en de problematiek van de ‘harde’ en ‘zachte’ na-u-clausules niet.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan, aldus Lindenhaeghe die de slagingspercentages PE en Wft uit de periode april...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij...

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is het afkopen van lijfrente onder voorwaarden nu wel mogelijk zonder een revisierente. Door arbeidsongeschiktheid kan de inkomensterugval...

“Ik heb geen klanten”

“Ik heb geen klanten”

Welkom en afscheid bepalen veel en veel meer gastvrijheid dan het product. Dat was een van de eye openers die Esther Reinders meegaf in de kennissessie die zij...