Zo werkt samenloop

Glas scherven

Er doen zich situaties voor dat dezelfde schade bij meer verzekeraars tegelijkertijd is gedekt. Men spreekt dan over samenloop. Een vaas in de huiskamer valt kapot op de leistenen vloer. De kostbare vaas is gedekt op een kostbaarhedenverzekering. De schade door het vallen van de vaas binnenshuis is daarnaast ook gedekt op de inboedelverzekering. Welke verzekeraar betaalt welk deel?

In de wet regelt artikel 961 van boek 7 van het Burgerlijk wetboek de situatie van samenloop. In lid 1 staat dat de verzekerde zelf kan uitmaken welke verzekeraar hij aanspreekt voor zijn geleden schade. De verzekeraar, die het eerst wordt aangesproken, moet de schade vergoeden. Dit betekent niet dat de verzekerde dubbel mag claimen. Net als bij oververzekering geldt ook hier dat de verzekerde er financieel niet beter op mag worden, vandaar dat verzekeraars bij veel schadesoorten op het schadeformulier de vraag stellen of de verzekerde elders tegen deze schade is verzekerd. De verzekeraar die heeft uitbetaald kan (een deel van) de uitkering verhalen op de andere verzekeraar(s).

Verzekeraars mogen afwijken van de wettelijke samenloopregels. Dat kan in de polisvoorwaarden, maar ook door dit onderling met elkaar af te spreken. Zo zijn veel verzekeraars toegetreden tot de Overeenkomst Samenloop. Daarbinnen geldt dat bij samenloop tussen een algemene verzekering (zoals een inboedelverzekering) en een speciale verzekering (zoals een fietsverzekering of kostbaarhedenverzekering), de speciale verzekering voorgaat.

Na-u-clausule

Daarnaast kan in de polisvoorwaarden een zogeheten ‘na-u-clausule’ zijn opgenomen. Deze clausule bepaalt dat de polis, waar deze clausule in is opgenomen, geen dekking biedt als de schade ook op een andere polis is gedekt. De verzekeraar van die andere polis moet dan de gehele schade vergoeden. Als deze andere verzekeraar ook dezelfde ‘na-u-clausule’ in de polisvoorwaarden heeft opgenomen, dan vallen deze twee clausules tegen elkaar weg. Dat betekent dat de wettelijke regeling weer wordt toegepast.

Zachte en harde clausule

Er zijn twee vormen van de ‘na-u-clausule’; de ‘zachte’ en de ‘harde’. De zachte clausule biedt geen dekking als een andere verzekering dekking biedt. De harde clausule gaat wat verder. Daarin wordt bepaald dat als er een andere verzekering is, de polis met de harde clausule geen dekking biedt.

De verzekering met de ‘harde’ clausule bestaat feitelijk niet als er een andere verzekering is, die dekking biedt. Bij een samenloop waarbij de ene polis de ‘zachte’ clausule heeft en de andere polis de ‘harde’ clausule, is alleen de laatste clausule van kracht. In zo’n situatie moet de verzekeraar met de zachte clausule dekking bieden. De verzekering met de ‘harde’ clausule bestaat immers (fictief) niet. Voor verzekeraars, die zijn aangesloten bij de Overeenkomst Samenloop, geldt de wettelijke samenloopregeling en de problematiek van de ‘harde’ en ‘zachte’ na-u-clausules niet.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Tekst en uitleg over CAR-verzekering

Tekst en uitleg over CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Het programma van de vijfde editie van de Dag van het Topadvies is met de sessie 'Be my guest!' compleet. Deze vijfde sessie over het rendement van gastvrijheid...

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe biedt kandidaten van recruitmentspecialist YoungCapital sinds kort een op maat gemaakt leertraject aan, waarbij de kandidaten binnen een week hun Wft-diploma...

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Opleidingsinstituut Lindenhaeghe ontving dinsdagavond de Great Place to Work-award uit handen van cabaretier en ‘meestervoorspeller’ Viggo Waas tijdens...

Nieuwe VFN-Gedragscode

Nieuwe VFN-Gedragscode

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog...

CAR-verzekering

CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...