Zorgplicht biedt ook commerciële kansen

Vuurtoren (licht)

In eerdere bijdragen in dit katern zijn al diverse juridische en compliance aspecten van het thema zorgplicht belicht. Zo kan het belang van het goed vastleggen van afspraken niet genoeg worden benadrukt. Zorgplicht is niet alleen lastig, maar biedt ook commerciële kansen.

Nazorg kun je als een last ervaren als adviseur of bemiddelaar. Het is nu eenmaal verplicht om je klanten over bepaalde zaken te informeren. Maar het biedt ook goede mogelijkheden om met je klanten in contact te blijven en zo een relatie op te bouwen. Als je klant op zoek is naar een nieuw financieel product of ergens advies over wil, zal hij hoogstwaarschijnlijk eerder aan jou denken.

Veranderingen in weten regelgeving, productwijzigingen of aangepaste voorwaarden; het zijn allemaal momenten waarop je verplicht contact moet zoeken met je klant. Het zijn ook mooie gelegenheden om je te verdiepen in de financiële situatie van je klant en de tijd te nemen voor extra advies. Uit de gedragswetenschap weten we dat klanten eerder en sneller in beweging komen als je ze niet alleen informeert, maar ook duidelijk maakt wat er van hen verwacht wordt naar aanleiding van de informatie. Het helpt als je de informatie vertaalt naar vragen die voor henzelf van belang zijn.

Verandert, bijvoorbeeld, de hypotheekrenteaftrek, dan moet je je klant daarover informeren. Je kunt ook een stapje verder gaan en de voor en nadelen van vervroegd aflossen op de hypotheek in kaart brengen. Met een dergelijke kleine investering in tijd toon je niet alleen betrokkenheid, maar laat je ook duidelijk je toegevoegde waarde zien. Zo is de klant eerder geneigd tijdig gebruik te maken van je dienstverlening.

Verschillende vormen

Afhankelijk van de diensten die je wilt verlenen en de behoeften van je klant, kun je kiezen voor verschillende product of dienstvormen om deze aan te bieden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een abonnement aan te bieden of om te werken met een vast tarief per verrichting. Periodiek bespreek je dan of bestaande verzekeringen en de daarbij behorende dekking en voorwaarden nog wel passen bij je klant. Of je kunt ontwikkelingen in de markt – zoals waardeontwikkeling van vastgoed – of in de persoonlijke situatie van de klant – zoals een andere baan of gezinsuitbreiding – vertalen naar een benodigde aanpassing van bestaande producten of een advisering van nieuwe oplossingen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Duidelijk onderscheid maken

Zorgplicht biedt dus kansen om de verplichte informatievoorziening vanuit de Wft te combineren met een eigen invulling van de zorgplicht en dat gezamenlijk aan te bieden. Maak in de vastlegging van afspraken wel duidelijk onderscheid tussen de twee. Adfiz biedt hierbij ondersteuning door voorbeelden van dienstverleningsmodellen en uitwerkingen van informatievoorziening ter beschikking te stellen.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Editie
Schending zorgplicht in voordeel klant

Schending zorgplicht in voordeel klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en...

Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

(Opinie Enno Wiertsema, directeur Adfiz, in VVP-special Financieel Vitaal 2023) Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in...

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie. Voor de commissie is “voldoende...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....