Zorgplicht biedt ook commerciële kansen

Vuurtoren (licht)

In eerdere bijdragen in dit katern zijn al diverse juridische en compliance aspecten van het thema zorgplicht belicht. Zo kan het belang van het goed vastleggen van afspraken niet genoeg worden benadrukt. Zorgplicht is niet alleen lastig, maar biedt ook commerciële kansen.

Nazorg kun je als een last ervaren als adviseur of bemiddelaar. Het is nu eenmaal verplicht om je klanten over bepaalde zaken te informeren. Maar het biedt ook goede mogelijkheden om met je klanten in contact te blijven en zo een relatie op te bouwen. Als je klant op zoek is naar een nieuw financieel product of ergens advies over wil, zal hij hoogstwaarschijnlijk eerder aan jou denken.

Veranderingen in weten regelgeving, productwijzigingen of aangepaste voorwaarden; het zijn allemaal momenten waarop je verplicht contact moet zoeken met je klant. Het zijn ook mooie gelegenheden om je te verdiepen in de financiële situatie van je klant en de tijd te nemen voor extra advies. Uit de gedragswetenschap weten we dat klanten eerder en sneller in beweging komen als je ze niet alleen informeert, maar ook duidelijk maakt wat er van hen verwacht wordt naar aanleiding van de informatie. Het helpt als je de informatie vertaalt naar vragen die voor henzelf van belang zijn.

Verandert, bijvoorbeeld, de hypotheekrenteaftrek, dan moet je je klant daarover informeren. Je kunt ook een stapje verder gaan en de voor en nadelen van vervroegd aflossen op de hypotheek in kaart brengen. Met een dergelijke kleine investering in tijd toon je niet alleen betrokkenheid, maar laat je ook duidelijk je toegevoegde waarde zien. Zo is de klant eerder geneigd tijdig gebruik te maken van je dienstverlening.

Verschillende vormen

Afhankelijk van de diensten die je wilt verlenen en de behoeften van je klant, kun je kiezen voor verschillende product of dienstvormen om deze aan te bieden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een abonnement aan te bieden of om te werken met een vast tarief per verrichting. Periodiek bespreek je dan of bestaande verzekeringen en de daarbij behorende dekking en voorwaarden nog wel passen bij je klant. Of je kunt ontwikkelingen in de markt – zoals waardeontwikkeling van vastgoed – of in de persoonlijke situatie van de klant – zoals een andere baan of gezinsuitbreiding – vertalen naar een benodigde aanpassing van bestaande producten of een advisering van nieuwe oplossingen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Duidelijk onderscheid maken

Zorgplicht biedt dus kansen om de verplichte informatievoorziening vanuit de Wft te combineren met een eigen invulling van de zorgplicht en dat gezamenlijk aan te bieden. Maak in de vastlegging van afspraken wel duidelijk onderscheid tussen de twee. Adfiz biedt hierbij ondersteuning door voorbeelden van dienstverleningsmodellen en uitwerkingen van informatievoorziening ter beschikking te stellen.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Editie
Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

“Duurzaamheid is de licence to operate voor financieel adviseurs, zelfs als je er persoonlijk niet veel mee op hebt. Klanten vragen er namelijk steeds meer...

Adviseurs van de toekomst

Adviseurs van de toekomst

(Adfiz in VVP 3-2022) Adfiz heeft een lange historie om de generatie ondernemers en managers van de toekomst bij elkaar te brengen. De groep ‘onder veertig’...

SFDR-regels aangescherpt

SFDR-regels aangescherpt

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...

Adfiz: Marc van Westerlaak opvolger Martin Holleman

Adfiz: Marc van Westerlaak opvolger Martin Holleman

Marc van Westerlaak start per 1 juli als adviseur Public Affairs en Beleid bij Adfiz. Hij vervangt daarmee Martin Holleman die de vereniging medio juli na bijna...

Jaap Meijers erelid van Adfiz

Jaap Meijers erelid van Adfiz

Tijdens de ALV van Adfiz zijn twee leden geëerd voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Het gaat om Jaap Meijers (Meijers, Amstelveen) en Sijtze Faber...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 6)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 6)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...