Zorgplicht is niet gratis

In deze rubriek over de invulling van de zorgplicht zijn we al ingegaan op de KiFiD-uitspraak over de opzegging van een nazorgabonnement, de lusten en lasten van nazorg en de mogelijkheid om afspraken te maken over de verdeling van de zorgplicht. Deze keer staat de vraag centraal of de wettelijke zorgplicht gratis moet zijn of dat je hiervoor een vergoeding mag vragen.

KiFiD heeft in 2016 een uitspraak gedaan die bij adviseurs en bemiddelaars tot veel vragen en onduidelijkheid heeft geleid. Moet nazorg gratis verleend worden? Voor welke nazorg mag ik een vergoeding ontvangen en op welke manier? In deze aflevering proberen we hier meer duidelijkheid in te scheppen.

De uitspraak van KiFiD leidt niet tot de conclusie dat nazorg gratis moet zijn. KiFiD geeft in de uitspraak aan dat in dat specifieke geval geen aparte vergoeding mocht worden gevraagd voor de wettelijke nazorg, maar dat de kosten daarvan deel uitmaakten van de vergoeding die was ontvangen voor advies en bemiddeling. Er mag dus wel degelijk een vergoeding ontvangen worden voor de wettelijke nazorg, zoals dat zeker ook geldt voor dienstverlening bovenop de wettelijke nazorg.

Betekenis voor de praktijk

Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn. Het is duidelijk dat deze werkzaamheden in rekening gebracht mogen worden aan de klant. Wat daarbij vooral van belang is, is dat je voorafgaand aan de dienstverlening afspreekt voor welke werkzaamheden de klant een vergoeding zal betalen en dat je dit op een zorgvuldige manier vastlegt.

In de overeenkomst die je met de klant sluit, leg je niet alleen vast welke werkzaamheden worden verricht tegen welk tarief, maar kun je ook vastleggen op welke manier betaling voor die werkzaamheden zal plaatsvinden. Het is mogelijk om af te spreken dat de vergoeding voor de wettelijke nazorg deel uitmaakt van de vergoeding die bij aanvang wordt voldaan voor advies of bemiddeling, maar het zou dan ook mogelijk moeten zijn om vast te leggen dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst voor die werkzaam

‘Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn’

section1_page52_article24_1.jpg

heden betaalt. Bijvoorbeeld als onderdeel van een serviceabonnement. Van groot belang is wel dat je de afspraken uitlegt en zorgvuldig vastlegt, zodat de klant achteraf niet kan worden verrast.

Er kan een bijzondere situatie ontstaan als de overeenkomst tussen de bemiddelaar en de klant eindigt, terwijl de bemiddelaar de wettelijke nazorg nog wel moet blijven bieden. Je kunt bij het maken van afspraken met klanten ook daarin voorzien. Met de klant kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat deze verplicht is om na beëindiging van de overeenkomst een verzoek tot intermediairwijziging in te dienen en dus naar een andere adviseur over te stappen.

Hoewel de zorgplicht een onderwerp is dat in ontwikkeling blijft, is wel duidelijk dat het verlenen van de werkzaamheden niet gratis hoeft niet te zijn. Het is van groot belang dat je duidelijke afspraken maakt en die zorgvuldig vastlegt in de overeenkomst en algemene voorwaarden. Een juridisch adviseur kan je helpen bij een juiste vastlegging en afweging. Voor leden van Adfiz zijn in het Wft Portaal hiervoor diverse model-teksten beschikbaar.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Likdoorn...

Likdoorn...

Had de consument zijn likdoorn en talgkliercyste nu wel of niet moeten melden bij het aanvragen van zijn woonlastenbescherming? Die vraag blijft hangen na Kifid-uitspraak...

Adfiz maakt nominaties Themaprijzen bekend

Adfiz maakt nominaties Themaprijzen bekend

Adfiz heeft de nominaties bekendgemaakt van de Themaprijzen van het Adfiz Prestatie Onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau CYS. De winnaars worden...

Naar een intensiever klantcontact

Naar een intensiever klantcontact

Hoe overbrug je het gat tussen wat particulieren willen en verwachten van hun adviseur en wat de adviseur denkt dat zijn klant wil of verwacht? Een goede ict-omgeving...

FBTO geeft klant meer dan waar hij bij Kifid om vroeg

FBTO geeft klant meer dan waar hij bij Kifid om vroeg

Een consument eiste bij Kifid dat FBTO de premieverhoging van de AVP zou beperken tot drie procent. FBTO biedt echter aan de premie op het oude niveau te houden,...

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

De omstandigheid dat de wetgever de AOW-leeftijd heeft verhoogd, is een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de verzekeraar ligt. Aldus Kifid nog eens. De...

Naar een intensiever klantcontact

Naar een intensiever klantcontact

Hoe overbrug je het gat tussen wat particulieren willen en verwachten van hun adviseur en wat de adviseur denkt dat zijn klant wil of verwacht? Een goede ict-omgeving...

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof...

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken lanceren Convenant Data delen hypotheken

Adfiz en Tulp Hypotheken hebben het initiatief genomen voor het Convenant Data delen hypotheken. Hierin staan "duidelijke en heldere afspraken over het delen van...

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Kifid maakt korte metten met de eis tot 336.000 euro schadevergoeding wegens de volgens de eiser onterechte BKR-registratie door American Express. Volgens de Geschillencommissie...

Maandcolumn Enno Wiertsema

Maandcolumn Enno Wiertsema

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) Verzekeraars hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over het belang ervan worden talloze jaarverslagen,...