Duurzaamheid, ook bij wind tegen graag

Robert van de Broek

(Blog door Robert van den Broek, Financieel Zeker) Een jaar geleden. In een schitterend aangeklede hal in Cuijk lieten 300 branchegenoten zich inspireren om aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid. Sprekers als André Kuipers, Prinses Laurentien en Jeroen Smit doordrongen de aanwezigen van de noodzaak om als financiële sector het voortouw te nemen in de verduurzamingstransitie. Na afloop was iedereen enthousiast, ook de vertegenwoordigers van banken en verzekeraars. Maar is de branche nu echt aan het veranderen geslagen? Is er sprake van meer verduurzaming in de financiële sector?

Het antwoord op deze vraag is nee. Natuurlijk, er zijn veel initiatieven. Gedragscodes voor duurzaam beleggen, meer aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, programma’s rond schuldsanering, medewerkers van banken en verzekeraars die lesgeven over geld en ga zo maar door. Maar toch gaat dit allemaal niet voortvarend genoeg, zo constateert ook onze nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag.

In 2019 ondertekenden meer dan 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepelorganisaties het klimaatcommitment. Uiterlijk eind dit jaar (dus drie jaar later!) moeten de ondertekenaars hun actieplannen indienen bij het ministerie. Kaag schrijft hierover “De keuzes van de financiële sector bepalen wat groeit en wat uitsterft. Dat is waar banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars het verschil kunnen maken. Zolang we niet op koers liggen om de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken – tenminste 55 procent reductie van CO2-uitstoot in 2030 - zullen we véél meer moeten laten zien”.

Brede welvaart

En wat doet de financiële sector aan die andere aspecten van duurzaamheid? De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, MKB-Nederland en VNO-NCW, hebben vorig jaar al in hun visie duidelijk gemaakt dat ondernemers vooral moeten zorgen voor brede welvaart. Dat betekent, in mijn eigen woorden, gezonde economische groei zonder dat dit ten koste gaat van onze leefomgeving en waarvan iedereen profiteert. En we hebben in Nederland, ook als financiële sector, de sustainable development goals van de Verenigde Naties onderschreven. Dus daar moeten we ook mee aan de slag.

Duurzaamheid is hot. Je profileren als duurzame organisatie is populair, ook binnen de financiële sector. Maar dat leidt weer tot een nieuw probleem, greenwashing. Het niet waarmaken van hetgeen je qua duurzaamheid belooft. En duurzaamheid lijkt ook conjunctuurgevoelig. De afgelopen jaren ging het de sector, helemaal de hypotheekmarkt, voor de wind. Dan is het makkelijk om aan verduurzaming te werken. Maar nu het economisch minder gaat en de hypotheekmarkt in een mindere fase terecht komt, is duurzaamheid veel minder vaak een thema. Het is alle hens aan dek in de hypotheeksector. Alleen energiebesparing leeft nog. Wat gaat er terecht komen van alle goede voornemens op het gebied van duurzaamheid? Ik maak me daar echt zorgen over.

Niet op duurzaamheid concurreren

Hoe krijgen we de financiële sector echt aan het verduurzamen en het bijdragen aan brede welvaart? Door kritisch naar de acties van de sector te blijven kijken, maar ook door de goede initiatieven te blijven uitlichten. Want die zijn er zeker ook. De hypotheeksector die massaal de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen heeft gevolgd, verzekeraars die duurzame verzekeringen ontwikkelen, adviseurs die financiële zekerheid centraal stellen, pensioenfondsen die stoppen met beleggen in niet-duurzame activiteiten. Stuk voor stuk goede initiatieven.

Maar ze lijken ook bedoeld om een concurrentievoordeel mee te behalen. Terwijl duurzaamheid en brede welvaart thema’s zijn waarop we het ons, als maatschappij, niet kunnen veroorloven om op te concurreren. Marktwerking bij duurzaamheid is niet de oplossing.

Onderscheiden op duurzaamheid moet je niet willen als sector. Dat zal het imago uiteindelijk geen goed doen en zet op lange termijn de winstgevendheid onder druk.

Scherpe ambitie formuleren

Samenwerking op duurzaamheid is uiteindelijk beter voor de sector en de maatschappij. Dat is ook de oproep die wij vanuit Financieel Zeker deden tijdens het congres (het Feel Good Finance Event) waar ik dit artikel mee begon. Het is de hoogste tijd om gevolg te geven aan die oproep. Steek als financiële sector de koppen bij elkaar en bespreek hoe je gezamenlijk echt werk kunt maken van verduurzaming en brede welvaart. En niet te vergeten, zorg ervoor dat je ook de financieel adviseurs hierbij betrekt. Want die zijn tot op heden steeds buiten de scope gebleven en dat is een gemiste kans.

Het enthousiasme van de deelnemers tijdens het Feel Good Finance Event in 2021 was aanstekelijk. Iedereen vindt duurzaamheid belangrijk. Toen hadden we de economische wind mee. Nu wordt het tijd dat er branchebreed, zonder hierop je te willen onderscheiden, initiatief wordt genomen. Tegen de wind in. Bijvoorbeeld door voor de hele sector een scherpe ambitie te formuleren qua verduurzaming en brede welvaart in 2030, de duurzame financiële sector doelen. Wij zullen binnenkort enkele branchegenoten uitnodigen om dit met ons verder vorm te geven. Daar wordt minister Kaag vast ook enthousiast van.

Robert van den Broek is oprichter en eigenaar van Financieel Zeker.

Reactie toevoegen

 
Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In toenemende mate lees ik in de vakpers dat financieel adviseurs een breed beeld moeten vergaren over onder meer het verduurzamen...

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

De verduurzaming onder Nederlandse bedrijven blijkt, na een versnelling in 2023, te stagneren in 2024. Deze stagnatie wordt bij ondernemers vooral veroorzaakt door...

Een cruciale rol voor adviseurs

Een cruciale rol voor adviseurs

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen drie jaar heb ik veel gesproken met verzekeringsadviseurs en verzekeraars over duurzaamheid...

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Duurzaamheid is een onderdeel van modern ondernemerschap. Iedere adviseur zal actie moeten ondernemen. Aldus Kees Dullemond (INSVER) in de special Duurzaam Advies...

Groen begint vooral met doen!

Groen begint vooral met doen!

(Redactie in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Er komen steeds meer kaders voor duurzaam advies, kijk bijvoorbeeld naar het energielabel dat afgelopen januari...

Pluk eerst het laaghangende fruit

Pluk eerst het laaghangende fruit

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) Verduurzaming, aldus Paul Burger (Ideële Verzekeringen), is belangrijk “omdat we de wereld te leen hebben. Omdat...