Handschoen samen oppakken

Luuk de Vos:  Verlies geen energie in processen, weg met alle waste er  omheen, want de klant wil er niet voor betalen.’

(door Luuk de Vos, Directeur Verkoop Inkomen & Zorg bij ASR) In zijn column op www.adfiz.nl van 1 april roept Enno Wiertsema, directeur Adfiz, verzekeraars op om snel, goede offertes WGA-ERD af te geven. Een handschoen die ASR graag oppakt, omdat ook wij de klant centraal willen zetten zoals Wiertsema aan het eind van zijn blog schrijft. Maar we kunnen het niet alleen. Het succes van de oplossing zit in goede samenwerking van iedereen in de keten.

Enno Wiertsema raakt een paar belangrijke issues. Verzekeraars willen risico’s goed kunnen inschatten en hebben daarvoor data nodig. Data die van werkgevers moet komen. En van adviseurs, die tijd nodig hebben om de juiste data te verzamelen, zodat de verzekeraar aan de slag kan om de juiste aanbieding te kunnen doen, waarna de adviseur werkgevers kan adviseren over de best passende oplossing. En zoals Wiertsema terecht stelt, dat is niet per definitie degene met de laagste premie. Dit zijn zaken die wij volledig onderschrijven. De keten om tot besluitvorming te komen is complex en wordt gevormd door de drie bovengenoemde spelers; werkgever, adviseur en verzekeraar.

Bredere blik

Als dit nu allemaal klopt, waarom voelen wij ons dan geroepen om te reageren op deze blog? Omdat we van mening zijn dat Enno Wiertsema het probleem met een wat bredere blik had kunnen bekijken. Juist door de complexiteit van dit onderwerp zien we dat iedereen heel veel moeite moet doen om het proces te beheersen.

In 2016 voor de komst van BeZaVa was al duidelijk dat er grote massa’s aanvragen over de markt werden uitgestrooid. De hele BV Nederland werd geacht na te denken of ze wel of niet eigenrisicodrager voor de WGA wilde worden. Om dit in goede banen te leiden is er in goede samenwerking tussen Adfiz en verzekeraars het WGA-ERD 'Adfiz-formulier' ontwikkeld. Veel adviseurs en de meeste verzekeraars hebben zich gecommitteerd aan het gebruiken van dit aanvraagformulier. Een goede eerste stap in het standaardiseren van het complexe aanvraagproces. Dit heeft zeker tot verbetering geleid, maar het is niet voor niets dat Wiertsema een oproep tot verdere verbetering doet.

Adfiz-formulier niet altijd compleet ingevuld

Een Adfiz-formulier hebben en gebruiken is mooi. Maar dan moet dit formulier wel goed en compleet worden ingevuld en daar ontbreekt het helaas nogal eens aan.

Het uitvragen van informatie is voor de verzekeraar de enige mogelijkheid om tot een goede risicobeoordeling te komen. Vanuit risicomanagement mag verwacht worden dat het Adfiz-formulier voor de adviseur de minimale informatie bevat die deze nodig heeft om tot een goed advies te komen. Moet de klant publiek of privaat gaan en zo ja bij wie dan? Een complex advies waarvoor nu eenmaal veel data noodzakelijk is. Dus mag verwacht worden dat een adviseur altijd alleen maar het volledig ingevulde Adfiz-formulier aan de verzekeraar beschikbaar stelt, gezien de noodzaak het eigen advies te kunnen onderbouwen. In de keten is de adviseur op zijn beurt weer afhankelijk van de werkgever. Er zijn helaas weinig werkgevers die de gevraagde informatie met een druk op de knop kunnen leveren. En als de tijd een rol gaat spelen, dan wordt vaak alleen ingevuld wat wel beschikbaar is. In dat geval volgt er een incompleet aanvraagformulier en wordt er vervolgens veel heen en weer gecommuniceerd en gaat kostbare tijd verloren om de vereiste gegevens alsnog boven tafel te krijgen. En dan is het wel erg makkelijk om de 'schuld' daarvan eenzijdig bij de verzekeraar te leggen.

Zouden we niet de handschoen samen op kunnen pakken? Elkaar helpen door het gewoon te doen?

Het zijn van eigenrisicodrager brengt veel verantwoordelijkheden, inzichten en financiële consequenties met zich mee. Als de volledige benodigde data niet geleverd kan of wil worden, moeten we dan alles op alles zetten door met beperkte informatie toch een offerte te maken waar de verzekeraar misschien niet blij mee is? Maar de adviseur ook het risico loopt niet het juiste advies af te geven wat er vervolgens weer voor zorgt dat de werkgever maar een korte periode van klanttevredenheid kent omdat hij uiteindelijk ook niet een duurzame en toekomstbestendige oplossing geboden krijgt?

Tot slot de tijdigheid.

In onze branche zijn we gewend dat de ingangsdatum voor veel verzekeringen op 1 januari staat. Traditiegetrouw gaat iedereen na de zomer in de versnelling om de stroom aan adviezen en offertes in goede banen te leiden. De ERD-markt richt zich vooral op het midden- en groot bedrijf en vraagt maatwerk. En dat kost tijd.

Offerte binnen veertien dagen

Beste Enno, zullen we afspreken dat de adviseurs vanaf vandaag de uitvraag gaan doen bij werkgevers die daadwerkelijk in aanmerking komen voor het eigenrisicodragerschap? Dat ze alleen gebruik maken van het Adfiz-formulier en dat dan ook volledig ingevuld aanbieden aan de verzekeraars liefst in behapbare aantallen? En dat (de meeste) verzekeraars dan binnen veertien dagen met een offerte komen en vervolgens wij hand in hand de werkgever op basis van geschiktheid het eigen risico dragerschap in begeleiden?

Ik weet zeker dat dit dan goed gaat komen en we in een nieuwe blog in januari 2020 gaan lezen dat helpen door het gewoon te doen is ingevuld zoals beloofd.  

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz blijft lobbyen voor behoud collectiviteitskorting

Adfiz blijft lobbyen voor behoud collectiviteitskorting

Adfiz zet de lobby voor het behoud van collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen voort. De organisatie roept leden op de resultaten van de vorig jaar ingevulde...

Adfiz Ronde door het Land

Adfiz Ronde door het Land

Adfiz organiseert in maart en mei een Ronde door het Land. Op de middagen komen actuele ontwikkelingen aan bod. Daaronder transparantie van schadeprovisie (Adfiz:...

Wet verbeterde premieregeling: verbetervoorstellen Adfiz

Wet verbeterde premieregeling: verbetervoorstellen Adfiz

Maak de variabele uitkering tot default of leg de default-keuze bij de werkgever. Dat is een van de zes verbetervoorstellen die Adfiz doet voor de Wet verbeterde...

Jolanda Bron vice-voorzitter Adfiz

Jolanda Bron vice-voorzitter Adfiz

Jolanda Bron is benoemd tot vice-voorzitter van Adfiz. Bron, managing director Aon Risk Solutions, was al sinds november 2016 bestuurslid van Adfiz. Ze gaat de...

"Beknibbelen op consumentenbescherming zeker bij hypotheekverhoging niet goed"

"Beknibbelen op consumentenbescherming zeker bij hypotheekverhoging niet goed"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema hekelt in zijn maandcolumn het idee van de minister om de kennis- en ervaringstoets bij het verhogen van de hypotheek (tot maximaal...

Grotere kantoren groeien vaker, kleinere kantoren groeien harder

Grotere kantoren groeien vaker, kleinere kantoren groeien harder

De positieve verwachtingen voor 2019 zijn uitgekomen, zo blijkt uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling. Opnieuw groeien zowel de zakelijke als de particuliere omzet en klantenaantallen....

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening gepubliceerd te hebben, staat nu ook het nieuwe Adfiz-dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Adfiz: kennisportaal Transparantie in Dienstverlening

Adfiz: kennisportaal Transparantie in Dienstverlening

Adfiz heeft donderdag voor haar leden het nieuwe kennisportaal Transparantie in Dienstverlening geopend. Dit na afloop van een seminar voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst....

Adfiz: maak van advies de default

Adfiz: maak van advies de default

Maak van advies de default. Die oproep deed de nieuwe Adfiz-voorzitter Roger van der Linden in zijn speech op de nieuwjaarsbijeenkomst van de organisatie van financieel...