Handschoen samen oppakken

Luuk de Vos:  Verlies geen energie in processen, weg met alle waste er  omheen, want de klant wil er niet voor betalen.’

(door Luuk de Vos, Directeur Verkoop Inkomen & Zorg bij ASR) In zijn column op www.adfiz.nl van 1 april roept Enno Wiertsema, directeur Adfiz, verzekeraars op om snel, goede offertes WGA-ERD af te geven. Een handschoen die ASR graag oppakt, omdat ook wij de klant centraal willen zetten zoals Wiertsema aan het eind van zijn blog schrijft. Maar we kunnen het niet alleen. Het succes van de oplossing zit in goede samenwerking van iedereen in de keten.

Enno Wiertsema raakt een paar belangrijke issues. Verzekeraars willen risico’s goed kunnen inschatten en hebben daarvoor data nodig. Data die van werkgevers moet komen. En van adviseurs, die tijd nodig hebben om de juiste data te verzamelen, zodat de verzekeraar aan de slag kan om de juiste aanbieding te kunnen doen, waarna de adviseur werkgevers kan adviseren over de best passende oplossing. En zoals Wiertsema terecht stelt, dat is niet per definitie degene met de laagste premie. Dit zijn zaken die wij volledig onderschrijven. De keten om tot besluitvorming te komen is complex en wordt gevormd door de drie bovengenoemde spelers; werkgever, adviseur en verzekeraar.

Bredere blik

Als dit nu allemaal klopt, waarom voelen wij ons dan geroepen om te reageren op deze blog? Omdat we van mening zijn dat Enno Wiertsema het probleem met een wat bredere blik had kunnen bekijken. Juist door de complexiteit van dit onderwerp zien we dat iedereen heel veel moeite moet doen om het proces te beheersen.

In 2016 voor de komst van BeZaVa was al duidelijk dat er grote massa’s aanvragen over de markt werden uitgestrooid. De hele BV Nederland werd geacht na te denken of ze wel of niet eigenrisicodrager voor de WGA wilde worden. Om dit in goede banen te leiden is er in goede samenwerking tussen Adfiz en verzekeraars het WGA-ERD 'Adfiz-formulier' ontwikkeld. Veel adviseurs en de meeste verzekeraars hebben zich gecommitteerd aan het gebruiken van dit aanvraagformulier. Een goede eerste stap in het standaardiseren van het complexe aanvraagproces. Dit heeft zeker tot verbetering geleid, maar het is niet voor niets dat Wiertsema een oproep tot verdere verbetering doet.

Adfiz-formulier niet altijd compleet ingevuld

Een Adfiz-formulier hebben en gebruiken is mooi. Maar dan moet dit formulier wel goed en compleet worden ingevuld en daar ontbreekt het helaas nogal eens aan.

Het uitvragen van informatie is voor de verzekeraar de enige mogelijkheid om tot een goede risicobeoordeling te komen. Vanuit risicomanagement mag verwacht worden dat het Adfiz-formulier voor de adviseur de minimale informatie bevat die deze nodig heeft om tot een goed advies te komen. Moet de klant publiek of privaat gaan en zo ja bij wie dan? Een complex advies waarvoor nu eenmaal veel data noodzakelijk is. Dus mag verwacht worden dat een adviseur altijd alleen maar het volledig ingevulde Adfiz-formulier aan de verzekeraar beschikbaar stelt, gezien de noodzaak het eigen advies te kunnen onderbouwen. In de keten is de adviseur op zijn beurt weer afhankelijk van de werkgever. Er zijn helaas weinig werkgevers die de gevraagde informatie met een druk op de knop kunnen leveren. En als de tijd een rol gaat spelen, dan wordt vaak alleen ingevuld wat wel beschikbaar is. In dat geval volgt er een incompleet aanvraagformulier en wordt er vervolgens veel heen en weer gecommuniceerd en gaat kostbare tijd verloren om de vereiste gegevens alsnog boven tafel te krijgen. En dan is het wel erg makkelijk om de 'schuld' daarvan eenzijdig bij de verzekeraar te leggen.

Zouden we niet de handschoen samen op kunnen pakken? Elkaar helpen door het gewoon te doen?

Het zijn van eigenrisicodrager brengt veel verantwoordelijkheden, inzichten en financiële consequenties met zich mee. Als de volledige benodigde data niet geleverd kan of wil worden, moeten we dan alles op alles zetten door met beperkte informatie toch een offerte te maken waar de verzekeraar misschien niet blij mee is? Maar de adviseur ook het risico loopt niet het juiste advies af te geven wat er vervolgens weer voor zorgt dat de werkgever maar een korte periode van klanttevredenheid kent omdat hij uiteindelijk ook niet een duurzame en toekomstbestendige oplossing geboden krijgt?

Tot slot de tijdigheid.

In onze branche zijn we gewend dat de ingangsdatum voor veel verzekeringen op 1 januari staat. Traditiegetrouw gaat iedereen na de zomer in de versnelling om de stroom aan adviezen en offertes in goede banen te leiden. De ERD-markt richt zich vooral op het midden- en groot bedrijf en vraagt maatwerk. En dat kost tijd.

Offerte binnen veertien dagen

Beste Enno, zullen we afspreken dat de adviseurs vanaf vandaag de uitvraag gaan doen bij werkgevers die daadwerkelijk in aanmerking komen voor het eigenrisicodragerschap? Dat ze alleen gebruik maken van het Adfiz-formulier en dat dan ook volledig ingevuld aanbieden aan de verzekeraars liefst in behapbare aantallen? En dat (de meeste) verzekeraars dan binnen veertien dagen met een offerte komen en vervolgens wij hand in hand de werkgever op basis van geschiktheid het eigen risico dragerschap in begeleiden?

Ik weet zeker dat dit dan goed gaat komen en we in een nieuwe blog in januari 2020 gaan lezen dat helpen door het gewoon te doen is ingevuld zoals beloofd.  

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Volgens Adfiz is automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk onder de AVG. De organisatie roept adviseurs op er melding van te maken als aanbieders...

Adfiz: steeds beter in beeld bij stakeholders

Adfiz: steeds beter in beeld bij stakeholders

Adfiz toont zich in het jaarverslag 2018 tevreden over haar toegenomen zichtbaarheid bij stakeholders. Het verslag leest: "De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan...

Eind- en toetstermen bijzondere examens niet volgens de afspraken

Eind- en toetstermen bijzondere examens niet volgens de afspraken

De eind- en toetstermen voor de bijzondere examens zijn volgens Adfiz niet volgens de afspraken. Adfiz op haar website: "Adviseurs die niet op tijd hun PE-examen...

Weurding en Wiertsema op Vakevent Bijzondere Risico's

Weurding en Wiertsema op Vakevent Bijzondere Risico's

Verbondsdirecteur Richard Weurding en Adfiz-directeur Enno Wiertsema belichten allebei vanuit hun perspectief het thema (on)verzekerbaar van bijzondere risico's...

Jessica van Eijs (D66) spreekt met Adfiz-leden

Jessica van Eijs (D66) spreekt met Adfiz-leden

D66-Kamerlid Jessica van Eijs en beleidsmedewerker Tom Bouma waren onlangs voor een ronde tafelgesprek op bezoek bij advieskantoor Perrée &...

Goed invullen 'Adfiz-formulier' zou enorm helpen

Goed invullen 'Adfiz-formulier' zou enorm helpen

Als er trage offertes WGA-ERD worden afgegeven, ligt dat soms ook aan de adviseurs. Bijvoorbeeld omdat ze het 'Adfiz-formulier' niet goed of niet volledig invullen....