Niets is veranderlijker dan het weer. Hoewel...

Esther Vuijsters 2017

door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe

Niets is veranderlijker dan het weer. Nou ja, misschien de website van het CDFD dan. Want daar verrassen ze ons momenteel voortdurend met nieuwe content over de PE Consumptief krediet en de PE Hypothecair krediet.

In den beginne leek het erop dat ze het antwoord van de minister op de kamervragen d.d. 5 februari 2018 over dit onderwerp gewoon gingen negeren. Bij de veelgestelde vragen werd geen melding gemaakt van de wijzigingen rond het aanpassen van de modules Wft Consumptief krediet en Wft Hypothecair krediet.

Ergens was dat wel logisch, want het antwoordendocument blonk niet uit in duidelijkheid. De minister van Financiën zei weliswaar heel stoer: “Voor adviseurs die zowel beschikken over de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet als Adviseur Hypothecair krediet geldt dat zij beide beroepskwalificaties geldig kunnen houden door in deze PE-periode het PE-examen Hypothecair krediet met goed gevolg af te leggen.”

Maar sloeg dat woordje ‘deze’ nou op de huidige PE-periode (1-4-2017 tot 1-4-2018) of op de eerder in het stuk genoemde PE-periode (1-4-2019 tot 1-4-2022)? En daarbij, was deze beslissing eigenlijk niet een beetje gek? Een Adviseur Consumptief krediet die zijn PE Consumptief krediet ‘overslaat’ en zijn PE Hypothecair krediet pas in 2022 doet, wordt zo’n vijf jaar niet getoetst. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?

Bijzondere situatie

Na flink aandringen kwam het CDFD met een reactie. In eerste instantie per e-mail en vergezeld van een disclaimer: het ging om ‘veranderende wetgeving’, dus niets was nog zeker. Tot zover de duidelijkheid. En dan de reactie zelf: het CDFD gaf aan dat een Adviseur Consumptief krediet inderdaad de PE Consumptief krediet deze periode (1 april 2017 tot 1 april 2019) kan overslaan, maar dat daarmee dan zijn beroepskwalificatie Wft Consumptief krediet wel zou komen te vervallen. Echter: vanaf 1-4-2019 zou de beroepskwalificatie Hypothecair krediet ervoor zorgen dat deze Adviseur óók advies consumptief krediet kon blijven geven dus probleem opgelost.

Aldus ontstond een bijzondere situatie: stel je bent hypotheekadviseur en je wilt vanaf nu consumptief krediet ‘erbij’ gaan doen. Dan moet je nu je diploma Wft Consumptief krediet halen om te mogen adviseren. Maar stel, je bent hypotheekadviseur en je wilt vanaf 1-4-2019 consumptief krediet ‘erbij’ doen, dan mag dat gewoon. Zonder extra diploma. Ook als jij je PE Hypothecair krediet nog niet hebt gedaan. Met de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet ‘mag’ dit immers vanaf 1-4-2019.

Na verloop van tijd werd ook de website van het CDFD aangepast: hier werd in eerste instantie de letterlijke tekst van de minister opgenomen:  “(…) beide beroepskwalificaties geldig kunnen houden door in deze PE-periode het PE-examen Hypothecair krediet met goed gevolg af te leggen.” Enkele dagen later werd de tekst aangepast: “Wilt u vooruitlopen op de voorgenomen wijziging en haalt u deze PE-periode geen PE-examen Consumptief krediet? Dan vervalt de adviesbevoegdheid voor deze beroepskwalificatie voor u per 1 april 2019.” Dat sloot inderdaad beter aan bij de eerdere berichtgeving vanuit het CDFD.

Maar wacht nou even? In het document met de Kamervragen stond toch echt dat je beide beroepskwalificaties geldig kon houden met PE Hypothecair krediet. Maar dat werkt natuurlijk niet, als er ondertussen één vervallen is. De website van het CDFD sluit hiermee niet aan bij het door de minister gestelde. En als zij er samen al niet uitkomen, hoe moeten wij het dan weten?

Kortom, de duidelijkheid heeft gezorgd voor meer onduidelijkheid en de verschillende interpretaties helpen niet mee.

Einstein zei: blijf vragen stellen en dat is precies wat wij als opleider blijven doen. Vandaag gaat er weer een e-mail uit. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan, aldus Lindenhaeghe die de slagingspercentages PE en Wft uit de periode april...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij...

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is het afkopen van lijfrente onder voorwaarden nu wel mogelijk zonder een revisierente. Door arbeidsongeschiktheid kan de inkomensterugval...

“Ik heb geen klanten”

“Ik heb geen klanten”

Welkom en afscheid bepalen veel en veel meer gastvrijheid dan het product. Dat was een van de eye openers die Esther Reinders meegaf in de kennissessie die zij...