Probleemverdriedubbelaar

Berend Tooms 4klank 2013

We kunnen het provisieverbod laten voor wat het is, maar beter is het om er eens over na te denken of 'we' niet de verkeerde weg ingeslagen zijn. Aldus financieel adviseur Berend Tooms.

Ik kan over het algemeen weinig kritiek hebben op of lezen over Dik van Velzen. Een deskundig man met scherpe geest en dito pen (toetsenbord) en zeker ook een mening.

Dat laatste noopt mij dan toch nu te reageren. Inderdaad is de termijn nu nog te kort om vast te stellen dat er een relatie is tussen het provisieverbod en het aantal door een gemeente betaalde uitvaarten. Maar toch:

- de uitvaartkostenverzekering is een brengproduct. Sinds jaar en dag. We kunnen vaststellen dat de bode, die jarenlang wekelijks/maandelijks, getooid in een lange lederen jas, met Solex en loopboek langs de deur kwam, al een tijd uit het stadsbeeld verdwenen is. Daarmee werd de afstand adviseur-klant al gedurende 20-25 jaar alleen maar groter. Er zijn adviseurs/kantoren die veel van hun particuliere klanten nu alleen nog maar kennen als nullen en enen. Dat bevordert het in kaart brengen van uitvaartkosten niet en dus ook niet het, mogelijk noodzakelijke, verzekeren ervan.

- inderdaad kost een auto soms meer dan een uitvaart. Echter, Dik is OV-reiziger (heeft hij wel een auto?) en heeft wellicht misschien toch minder voeling met wat er 'daar beneden' gebeurt. Er zijn volksstammen die (min of meer gedwongen) een auto rijden/kopen waarvan er drie in een uitvaart passen (zeker geen volgauto’s). In onze portefeuille kunnen we waarnemen dat ze soms zelfs die auto, vaak ook gedwongen, ingeruild hebben voor een vierdehands scooter. Daar passen er nog veel meer van in een uitvaart. Mensen die moeten lenen om een, overigens meer noodzakelijke, wasmachine te kunnen kopen.

De problematiek uitvaartkosten beperkt zich overigens zeker niet tot de mensen die het gewoon niet hebben. Ook in veel andere sociale klassen is een dergelijk advies gewenst, maar moet vaak wel gebracht worden. Probeer bijvoorbeeld maar eens een paar stenen uit je eigen huis te gelde te maken als je partner overlijdt.

Het provisieverbod zal zeker geen positief effect hebben op de jaren geleden al ingezette ontwikkelingen. Sterker nog, het provisieverbod zal een probleemverdriedubbelaar zijn/worden. We kunnen het laten voor wat het is, maar beter is het om er eens over na te denken of  'we' niet de verkeerde weg ingeslagen zijn. Geldt ook voor de orv. Was het niet een stuk eenvoudiger geweest om een paar aanbieders aan een beloningsleidraad te leggen dan hier marktverstorend op in te grijpen en de klant, zo blijkt, hiermee zeker niet centraal te stellen? Vraag het hem/haar en je komt er achter dat die niet apart wenst te betalen voor advies. Allemaal.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 13 september 2016

Het ene beloningsmodel hoeft het andere niet uit te sluiten. Zelfs een hybride beloningsmodel hoeft dat niet. De klant betaalt altijd. Ieder beloningsmodel is helder en duidelijk uit te leggen en de dienst en het product wat je levert moet de klant natuurlijk voordeel opleveren. Ook als de vergoeding is opgesloten in de premie wil dat niet zeggen dat je afhankelijk bent van een bepaalde partij. Onafhankelijk is overigens een betrekkelijk begrip en veelal begrenst. Iedere adviseur is namelijk beperkt in het adviseren omdat hij of zij niet of vaak niet over volledige informatie beschikt van (alle) aanbieders, banken en verzekeraars die zelfstandig in de markt (willen) opereren. Pro actief, wie het niet is, is al uit de markt verdwenen. Over een jaarlijkse onderhoudsronde of serviceronde zijn afspraken te maken, of worden afspraken gemaakt, dat provisie dat tegen werkt is een aanname dan wel een suggestie. Ook dat de klant kritischer is ten opzichte van provisie als beloningsmodel. Feit is dat de klant een bepaalde keuze in vergoeding van diensten (het financieren daarvan) is ontnomen, gewoon door het te verbieden. Ook over een stapje harder lopen als woordspeling moet geen en misverstand ontstaan. Je bent ondernemer om daar je eigen invulling aan te geven.

Willem van Spronsen - 7 september 2016

Het probleem is dat het verbod er is gekomen door verkeerde lobby en door een rammelend onderzoek van SEO op rekening van mevrouw Barbara Baarsma. Generaliserend en ongenuanceerd werd er gesteld dat het intermediair geen advies gaf maar zich toelegde op productverkoop.

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Het kabinet vindt het jammer dat er geen algeheel provisieverbod komt bij retailbeleggen. De Europese Commissie heeft haar voorstel terzake afgezwakt. De minister:...

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Hoewel het provisieverbod uit de voorgestelde Retail Investment Strategy van de Europese Commissie in adviesverband is verdwenen, blijven Insurance Europe en andere...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...