Inspiratiesessie Future Proof

lampje idee

De Contactgroep Automatisering (CGA) organiseert op donderdag 26 juni de inspiratiesessie 'Future Proof'. Met bijdragen van Yacht en Innopay en de uitreiking van het eerste exemplaar van de VVP-special Automatisering.

Tijdens de inspiratiesessie neemt Rikkert Achtereekte (Yacht) u mee in de Vierde Industriële Revolutie. Ontwikkelingen op het gebied van robotisering en globalisering zullen de manier waarop we leven en werken transformeren. De huidige beroepsbevolking zal haar expertise en competenties moeten blijven afstemmen op dit toekomstige werk. Technologie schept daarbij zoveel kansen, je zou haast vergeten dat het uiteindelijk om mensen gaat. Het succes van je product draait altijd  om mensen.

Esther Groen en Maarten Bakker van Innopay nemen u mee in de wereld van data, standaarden en overdracht van data tussen partijen. Zij gaan in op de samenhang tussen transacties, het koopproces, tweezijdige markten, platforms, data en vertrouwen. Aan de hand van verschillende voorbeelden in de betaalwereld en daarbuiten wordt toegelicht welke kansen er ontstaan als vertrouwen rondom datadelen wordt georganiseerd in een afsprakenstelsel, waarbij data vanuit de bron wordt gedeeld onder controle van de rechthebbende. Vervolgens wordt een use case voor een afsprakenstelsel rondom persoonlijke financiële data (financieel paspoort) besproken.

Last but not least reikt Willem Vreeswijk, hoofdredacteur VVP, het eerste exemplaar uit van de Special over Automatisering aan het bestuur van de CGA.

De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 uur tot circa 20.00 uur (met diner), Diemermere 1, Diemen. De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor deelnemers van de CGA, maar ook voor geïnteresseerden. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@contactgroepautomatisering.nl.

http://contactgroepautomatisering.nl/