Normal is over, de documentaire

Normal is over

De Stichting New Financial Forum, MaatschapWij, Thrive Institute (Kees Klomp) en a.s.r. vertonen op 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, de internationaal bekroonde speelfilmdocumentaire ‘Normal is over’ van de Nederlandse filmmaker en onderzoeksjournalist Renée Scheltema.

Deze aangrijpende, inspirerende, humoristische en scherpzinnige documentaire biedt concrete oplossingen voor wereldse problemen (klimaatverandering, groeiende kloof tussen arm en rijk, uitputting hulpbronnen, financiële crises, vluchtelingenstromen, etc). Scheltema, die zeven jaar werkte aan deze film, laat zien dat het bestrijden van symptomen geen oplossingen biedt, maar de oorzaak duiden wel. Van daaruit komen daadwerkelijke oplossingen. Met een diepzinnige en verrassende kijk op ons financieel-economische systeem.

Kom kijken naar deze inspirerende en humoristische documentaire, met onder meer bijdragen van Kate Raworth, Al Gore, Bernard Lietaer, Vandana Shiva, Ta'Kayia Blaney en vele anderen, en discussieer na afloop mee over hoe financieel dienstverleners een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen. Met onder meer inspirator en discussieleider  Kees Klomp. Een unieke ervaring.

Meer weten over de film? Zie onder meer een artikel in NRC

Gastheer is a.s.r. Deelname is gratis, inclusief diner. Meer informatie en inschrijven:www.newfinancialforum.nl.

Direct inschrijven kan HIER: 0rganisatie en catering willen uiteraard graag weten of er op je gerekend mag worden.

https://www.newfinancialforum.nl/events/normal-is-over