Rijnlands denken voor Financials

Rijnlands model

Dat de klassieke manier van organiseren niet meer afdoende is, weten we inmiddels. De kritiek op het Angelsaksische systeem haalt vrijwel dagelijks de voorpagina’s. Jaap Peters, Harold Janssen en Mathieu Weggeman laten in de leergang 'Rijnlands denken en werken voor financials' van The Learning Cycle zien dat er gelukkig ook een manier van organiseren en besturen bestaat die de mens in de organisatie centraal stelt: het Rijnlandse model.

Het Rijnlands model is de naam die gebruikt wordt voor een systeem van organisatorische en maatschappelijke ordening. Het staat voor dialoog tussen de spelers waarbij solidariteit en waardering voor vakmanschap belangrijker is het maximaliseren van de winst. Het is het economische systeem zoals dat van oudsher wordt gehanteerd in de landen aan de Rijn. Daarnaast zijn er ook andere landen waarbij de Rijnlandse waarden als basis-uitgangspunt gelden, zoals de Scandinavische landen, België, Luxemburg en Japan.

Hoe werkt het Rijnlandse model?

Het Rijnlands model wordt ook wel als 'stakeholdermodel' gezien terwijl het Angelsaksische model een 'shareholdermodel' is. Er wordt meer waarde gehecht aan de autonomie van de bestuurders en medewerkers, die in tegenstelling tot de aandeelhouders in de organisatie werken, beter op de hoogte zijn en gewoon hun werk moeten kunnen doen. Eerst overleg met degene die het moeten doen, pas daarna komen de aandeelhouders aan bod.

Sprekers: Jaap Peters, Harold Janssen en Mathieu Weggeman
Data en tijd: 22 en 23 oktober, 20 november en 18 december 2020
Locatie: Haarzuilens
Investering: € 2.450 excl btw, 40 PE-uren

 

 

https://www.learningcycle.nl/aanbod-2020/rijnlands-denken-voor-financials