Sustainable financieel advies: de financieel en fiscaal adviseur als change agent?

Heidi Leenaarts

Duurzaamheid (sustainability) en meervoudige waardecreatie bepalen de toekomst van ondernemend Nederland. Er ontstaan nieuwe businessmodellen waarin duurzaamheid centraal staat en waarin niet alleen gestuurd wordt op economische waarde, maar ook op sociale en ecologische waarden. Deze transitie heeft grote impact op de rol van de adviseur voor ondernemers / ondernemingen. De vraag is welke rol financieel en fiscaal adviseurs kunnen en moeten spelen in het aanjagen van de duurzaamheidstransitie binnen het MKB. Die vraag staat centraal tijdens het webinar Sustainable financieel advies en zal de komende jaren onderwerp van onderzoek zijn binnen het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax van de HAN University of Applied Sciences.

Tijdens dit webinar is volop ruimte voor interactie met als doel om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het financieel en fiscaal adviesvak in relatie tot de duurzaamheidsopgave waar het MKB in Nederland voor staat.

Datum: maandag 22 maart 2021

Start: 15.00 uur

Einde: 16.30 uur

Programma

  • 15.00: Opening door dagvoorzitter dr. Koos Wagensveld, lector Finance & Control aan de HAN University of Applied Sciences
  • 15.05: Sustainability en de praktijk van het MKB in Nederland, Heidi Leenaarts, initiatiefnemer van het duurzame bedrijvennetwerk United Economy (foto)
  • 15.20: Vragen en discussie
  • 15.30: Hoe draagt de financiële sector bij aan het halen van de sustainability doelen en wat kan er beter? dr. Rens van Tilburg, Sustainable Finance Lab
  • 15.45: Vragen en discussie
  • 16.00: Wat betekent sustainability voor de rol van de financieel en fiscaal adviseur voor het MKB? dr. Fred de Jong, associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences
  • 16.15: Vragen en discussie
  • 16.30: Einde

Aanmelden kan HIER.

 

https://blog3.han.nl/cmw/event/save-the-date-webinar-sustainable-financieel-advies-de-financieel-en-fiscaal-adviseur-als-change-agent/