Bijzondere risico's in een uitdagende wereld

Dragster via Pixabay

Na het inhoudelijke succes van het Event Bijzondere Risico’s van 2018, organiseert VVP ook in 2019 samen met een aantal specialistische kennispartners een event over Bijzondere Risico’s.

In een steeds complexer wordende wereld zal de behoefte aan goed advies bij bijzondere risico's alleen maar toenemen.

Financieel adviseurs worden plenair bijgepraat over trends, aansprakelijkheid en actuele ontwikkelingen door Verbondsdirecteur Richard Weurding, Adfiz-directeur Enno Wiertsema en advocaat Robin van Beem.

Dit zijn de plenaire onderwerpen:

Richard Weurding: Nieuwe risico’s in perspectief voor de verzekeringssector

Een van de gevolgen van de veranderingen in de wereld waarin we leven en werken is dat we aan andere risico’s worden blootgesteld dan in het verleden. Inkomenszekerheid en een goed pensioen zijn niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. De risico’s op het terrein van klimaat, veiligheid in de woonomgeving en in het verkeer,  cybersecurity en platformeconomie nemen toe. Daar ligt een maatschappelijke wens om ‘passende eigentijdse’ oplossingen te bieden, zo schrijft het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwe middellangetermijnplan. Richard Weurding, directeur van het Verbond, praat hierover door.

Enno Wiertsema: Hoe houden we risico’s verzekerbaar?

De verzekerbaarheid van risico’s staat steeds meer onder druk. Door consolidatie, standaardisatie en monopolisering verschraalt het verzekeringsaanbod voor specifieke risico’s. Eind 2017 zette Enno Wiertsema met Adfiz het thema onverzekerbaarheid stevig op de agenda. Wat is er sindsdien gebeurd? In sneltreinvaart neemt hij je mee in de lobby achter de schermen en de mogelijkheden die jij als adviseur hebt om risico’s

Robin van Beem: Aansprakelijkheid bijzondere risico’s, tips en concrete handvatten

Dat de technische ontwikkelingen hard gaan weet iedereen. Maar welke gevolgen hebben die ontwikkelingen voor het aansprakelijkheidsrecht? En sluiten de bestaande verzekeringen daar nog voldoende op aan? Want door nieuwe technologie komen er ook nieuwe risico's. En veranderen bestaande risico's. In deze sessie gaat Robin van Beem met u in gesprek over deze vragen en probeert hij met u vast te stellen in welke richting de verzekeringsbranche zich gaat bewegen.

Dit event, dat wederom plaats zal vinden bij de VNAB in Rotterdam, biedt een overzicht in de trends rondom bijzondere risico's en biedt inzichten in de verzekerbaarheid van risico's. Deelnemers hebben vervolgens de keuze uit interactieve workshops van de kennispartners. Het event wordt afgesloten met een debat tussen de deskundigen.

Voor meer informatie, zie onze speciale event-website.