30 dagen is geen maand

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKE, UIT VVP 3

RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren bij te late premiebetaling. Het verslag leest: “Het schorsen van de verzekeringsdekking bij te late betaling mag in het algemeen pas gebeuren als de verzekeraar voldoende gewaarschuwd heeft en de consument een respijttermijn heeft gehad van een maand (bij levensverzekeringen) dan wel veertien dagen (bij schadeverzekeringen). Soms wijken verzekeraars af van deze wettelijke termijnen, constateert de Geschillencommissie. Dertig dagen is bijvoorbeeld niet hetzelfde als een maand. De consument wordt dan in het gelijk gesteld. Bovendien moet vaststaan dat de verzekerde een waarschuwingsbrief ontvangen heeft; anders is niet voldaan aan de wettelijke waarschuwingsplicht.”

De Commissie deed eerder dit jaar ook een uitspraak over de wijze van premiebetaling: verzekeraars kunnen een klant niet verbieden de premie per acceptgiro te betalen (uitspraak 2019-082).

De commissie: “Door Verzekeraar (NN, red.) is aan consument de mogelijkheid geboden om haar premie te betalen met een acceptgiro. Van dit aanbod is door consument gebruik gemaakt. De Commissie is van oordeel dat hiermee tussen partijen een nadere overeenkomst tot stand is gekomen over de wijze van betaling. Deze overeenkomst dient in beginsel te worden nagekomen.

“In het argument van Verzekeraar dat de acceptgiro in de toekomst wordt afgeschaft, ziet de Commissie voor Verzekeraar geen omstandigheid die meebrengt dat een beroep van Consument op deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De mogelijkheid van betaling door middel van een acceptgiro wordt immers nog niet op (zeer) korte termijn afgeschaft en er bestaat de mogelijkheid om een acceptgiro per e-mail te verzenden. De Commissie houdt het er dus voor dat tussen partijen de afspraak bestaat dat consument haar premie door middel van een acceptgiro – al dan niet per e-mail – mag betalen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Uit VVP 3 van 7 mei 2019 Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak...

Kifid: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond

Kifid: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond

Gedurende het afgelopen jaar zijn bijna 200 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond, aldus Kifid die de klachten sinds een jaar fasegewijs oppakt. Meestal...

Boete adviseur van ruim 10.000 euro voor schenden zorgplicht

Boete adviseur van ruim 10.000 euro voor schenden zorgplicht

Adviseur Rood&Burgh Verzekeringen uit Haarlem moet een consument een bedrag van 10.921,88 terugbetalen wegens schending van de zorgplicht, zo blijkt uit bindende...

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een nieuw, geactualiseerd reglement. "Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, INKOMEN, UIT VVP 2 Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren...