40% doet nog niks met inperking pensioenopbouw

Seada van den Herik 2014

Veertig procent van de werkgevers doet nog niks met de inperking van de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Dat blijkt uit een poll op LinkedIn, die Zwitserleven in de aanloop naar haar dinsdag gehouden PensioenEevent 2014 hield onder werkgevers. Een ruime 20 procent kiest ervoor de pensioenregeling aan te passen. Bijna een kwart heeft hierover nog geen besluit genomen.

 

 

Honderdtwintig werkgevers gaven online antwoord op de vraag of zij voorbereid zijn op het feit dat mensen tegenwoordig - en zeker in de toekomst - langer moeten doorwerken. Daarbij geeft maar liefst een derde aan dat dit momenteel niet het geval is. Voor 14 procent geldt dat zij hier nog over nadenken. Ook werd zo’n 150 bedrijven gevraagd of zij in de toekomst werk hebben voor 70-plussers. Bijna driekwart antwoordt hier ontkennend op. Voor 10 procent geldt dat zij zich aan het voorbereiden zijn op de situatie waarbij er behoefte is aan werk voor mensen in deze leeftijdscategorie. Van den Herik: “Het is een gezamenlijke inspanning van publieke en private partijen om verschillende generaties werknemers optimaal in te zetten in het arbeidsproces, waarbij zij bovendien kunnen rekenen op een passend pensioen."

Werkgevers, HR-specialisten en wetenschappers gingen tijdens het PensioenEvent met elkaar in gesprek over radicale veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarbij werd onder meer ingegaan op de vraag wat werkgevers moeten doen om er voor te zorgen dat medewerkers langer kunnen blijven doorwerken, en hoe arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen moeten worden gemoderniseerd.
Keynote speaker Freek Vermeulen, als associate professor Strategie & Ondernemerschap verbonden aan de London Business School, legde zijn publiek uit waarom het doorvoeren van veranderingen op het gebied van hun pensioenbeleid voor organisaties een absolute noodzaak is. “De economische realiteit vraagt om een meer actieve rol van werkgevers waar het gaat om de positie van hun medewerkers. Er wordt langer doorgewerkt, wat een grote impact heeft op de manier waarop zij hun pensioen moeten gaan inrichten. Bedrijven moeten overigens niet pas in beweging komen als er zich problemen aandienen. De kat uit de boom kijken is echt dodelijk.”

Op 1 januari 2015 wordt een aantal veranderingen in de pensioenopbouw doorgevoerd, waaronder verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend loon. Seada van den Herik, directievoorzitter van Zwitserleven: “Wij zijn bij Zwitserleven een actieve campagne gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de aankomende wetswijziging en wat dit concreet voor hen betekent. Wij willen dat zij de afweging kunnen maken of ze de pensioenopbouw willen herstellen of niet. Wij hebben daar geen oordeel over, maar vinden wel dat zij een keuze moeten kunnen maken.”
 

Reactie toevoegen

 
Zwitserleven: Hoitsma in MT Commerce

Zwitserleven: Hoitsma in MT Commerce

Jan Willem Hoitsma is Ria Blok-Leenheer opgevolgd als Director Employer Solutions bij Zwitserleven. Met zijn brede en ruime achtergrond in de pensioenwereld op het...

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB heeft ermee ingestemd dat Onderlinge ́s-Gravenhage (OG) de 2e pijler pensioenportefeuille overdraagt aan Zwitserleven, onderdeel van Athora Netherlands. De...

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Het bestuur van Pensioenfonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioengerechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten...

Zwitserleven PensioenEvent 2023: ‘Building the Future together’

Zwitserleven PensioenEvent 2023: ‘Building the Future together’

Zwitserleven organiseert op 25 mei 2023 opnieuw het Zwitserleven PensioenEvent, bestemd voor werkgevers, adviseurs en andere geïnteresseerden. Thema dit jaar...

Zwitserleven Variabel Pensioen alleen via adviseur

Zwitserleven Variabel Pensioen alleen via adviseur

Zwitserleven introduceert het Zwitserleven Variabel Pensioen. Hiermee kunnen klanten ook na hun pensionering doorbeleggen met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal....

Duurzaamheid en samenwerken centraal in nieuwe merkcampagne Zwitserleven

Duurzaamheid en samenwerken centraal in nieuwe merkcampagne Zwitserleven

Zwitserleven is een nieuwe landelijke merkcampagne gestart: ‘Met Gevoel voor de toekomst’. Een campagne, aldus Arne Galama (Head of Marketing bij Zwitserleven),...

Na twee jaar weer een Zwitserleven PensioenEvent

Na twee jaar weer een Zwitserleven PensioenEvent

Na twee jaar afwezigheid vindt er op 24 mei in de Midden Nederland Hallen in Barneveld weer een PensioenEvent van Zwitserleven plaats. Thema is ‘Wake Up!’. Met...

Hans Visser verlaat Athora Netherlands

Hans Visser verlaat Athora Netherlands

Hans Visser, General Manager Pensioen bij Athora Netherlands, het moederbedrijf van Zwitserleven, heeft in goed overleg om persoonlijke redenen besloten zijn carrière...

Pensioenfonds Atradius brengt haar pensioen onder bij Zwitserleven

Pensioenfonds Atradius brengt haar pensioen onder bij Zwitserleven

Zwitserleven heeft per 1 november de pensioenaanspraken en -rechten overgenomen van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland i.l. In totaal gaat het om ruim 1.400...