600 euro advieskosten voor verhogen hypotheek

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid oordeelt maar weer eens dat de bank op grond van haar beleidsvrijheid bij een (substantiële) wijziging van een hypothecaire geldlening advies verplicht mag stellen en daarvoor advieskosten (600 euro in dit geval) in rekening mag brengen (uitspraak GC 2020-238).

De Geschillencommissie: “Consument stelt zich op het standpunt dathij eerder advieskosten heeft betaald voor de verhoging van de geldlening, dat de verhoging van 50.000 euro voortvloeit uit het vorige advies en dat hij zelf alles in detail had voorbereid. Het antwoord op de vraag of hier sprake is van een wijziging op de geldlening die voortvloeit uit het eerdere advies laat de Commissie in het midden. Immers, vaststaat dat sprake is van twee wijzigingen op de geldlening waarvoor de Bank, gelet op het voorgaande, in beginsel advieskosten in rekening mag brengen.

"Het feit dat de tweede verhoging twee jaarna de eerste verhoging is aangevraagd, maakt dit niet anders. Immers, Consument heeft zelf de keuze gemaakt om destijds 50.000 euro te lenen in plaats van 100.000 euro. Dat de Bank later kosten in rekening brengt, omdat Consument toch 50.000 euro wil bijlenen, is een gevolg van die keuze en dit gevolg dient naar het oordeel van de Commissie voor rekening van Consument te blijven.

"Gelet op het voorgaande concludeert de Commissie dat de Bank niet ten onrechte advieskosten inrekening heeft gebracht voor de tweede verhoging van de geldlening van Consument. Het klachtonderdeel is ongegrond.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

De richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus bieden ruimte voor Kifid om vanaf maandag 8 juni weer zittingen te kunnen houden bij Kifid. Wanneer een mondelinge...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...