"70 procent woekerpolisadvies deugt niet meer"

Jeffrey Leichel nieuw 2014

Volgens Stichting Odin deugt 70 procent van de woekerpolisadviezen niet meer.

Uit interne analyse blijkt dat in 70 procent van de gevallen het beleggingsrisicoprofiel van een woekerpolishouder niet meer past bij het beleggingsfonds in de woekerpolis. De stichting onderzocht 200 dossiers van consumenten met een woekerpolis. Daarin werd o.a. gevraagd naar het huidige beleggingsrisicoprofiel van de klant. "Ruim 55 procent van alle klanten kiest momenteel voor een defensief tot zeer defensief beleggingsrisicoprofiel en circa 30 procent kiest een neutraal profiel. De overige 15 procent kiest voor een offensief tot zeer offensief risicoprofiel. Omdat de meeste beleggingsfondsen in een woekerpolis een neutraal of offensief profiel kennen, is er sprake van een enorme mismatch tussen het beleggingsfonds in de woekerpolis en de risicobereidheid van de consument", aldus Odin.

Volgens Odin zien woekerpolishouders op de jaaroverzichten telkens historische rendementen van structureel 6 procent of meer staan, terwijl de woekerpolis zelf blijft ‘onder water’ blijft staan. "Consumenten begrijpen dat niet en zijn er ook boos over. Door het zeer negatieve sentiment komen woekerpolishouders niet in beweging. Hierdoor hebben bijvoorbeeld alternatieve beleggingsproducten met meer transparantie en lagere kosten ook geen schijn van kans. Mensen blijven massaal op hun woekerpolis zitten in de hoop, tegen beter weten in, dat het misschien nog een keer goed komt. De realiteit is dat bij de eerstvolgende beurscrash de schade nog veel groter wordt!", aldus Odin-voorzitter Jeffrey Leichel.

“ We moeten andere wegen vinden om het woekerpolis probleem op te lossen. Alleen verzekeraars om een oplossing blijven vragen werkt onvoldoende. Die zijn het aan hun aandeelhouders (o.a. onze eigen Staat) verplicht om de schade tot een minimum te beperken en die verantwoordelijkheid nemen ze zeer serieus. Wij pleiten er daarom ook voor om het voor consumenten razend aantrekkelijk te maken om over te stappen naar andere en veilige producten. Door stevige fiscale- en financiële prikkels moet het bezit van een woekerpolis op grote schaal worden ontmoedigd. En daar zit een zekere schoonheid in, immers door diezelfde prikkels zijn mensen ook ooit massaal gestart met zo’n woekerpolis. Nu we weten dat 70 procent van de consumenten naast te hoge kosten ook qua beleggingsrisico fout zit met hun woekerpolis, is er een extra morele plicht om in actie te komen. Het fiscaal belasten (zowel consument als aanbieder) van het bezit van een woekerpolis en bijvoorbeeld een afgedwongen korting op de hypotheekrente als de poliswaarde direct op de hypotheek wordt afgelost zijn simpele stappen om het bezit van een woekerpolis te ontmoedigen. We moeten de woekerpolis zien als een oude vervuilende auto. Daar zet je niet een nieuwe uitlaat onder om hem schoner te maken, die stimuleer je gewoon regelrecht de samenleving uit.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roelof Radstaake - 10 december 2014

@ Dankert. Ik denk dat daar de grote denkfout nog steeds ligt in de intermediaire branche. Om de metafoor auto/fabrikant/garage te gebruiken: men vergeet dat de intermediair de garage is die de auto verkocht heeft aan de klant. Als de fabrikant zowel de garage als de klant voor de gek heeft gehouden, dan is het aan de garage om dit te gaan regelen met de fabrikant. De klant kan zelf de garage aanspreken op basis van zorgplicht en garantieaanspraken. Naar mijn mening is dit nog steeds de tijdbom die ligt te tikken en die als het ontploft een ware ravage gaat aanrichten, niet bij verzekeraars maar bij de verkopers, de garage. Oftewel de adviseur die de polis op dat moment in de portefeuille heeft. Alleen voor die posten waar geen intermediair onder zit zal door verzekeraars geregeld moeten worden o.b.v. individuele afspraken om toch vooral geen precedenten te scheppen. Maar verzekeraars sturen doelbewust aan op het ontploffen van die tikkende tijdbom en zijn dan in veel polissen van de ellende verlost. Pas dan gaan ze in beweging komen, niet eerder.

Evert Dankert - 10 december 2014

Zorgplicht ligt toch primair bij het intermediair?

Rob Goedhart - 4 december 2014

In boek 'De Prooi' van Jeroen Smit valt te lezen dat Wellink (vm president DNB) er op wees dat de grootste kapitaalverschaffer van een bank de dpositohouder is. De klant dus. Alleen daarom al moet klantbelang voorop staan. Wie zijn de grootste kapitaalverschaffers van verzekeraars? Juist...Wiens belang moet dus als eerste gediend en opgelost worden? Juist.... We hebben het hier niet over een oude auto met gebreken. Dit soort producten zijn ooit verzonnen om ze tientallen jaren mee te laten gaan. En als er tussentijds gebreken blijken dan moeten die echt (eerst) door de fabrikant (verzekeraar) worden opgelost! Dat er mensen zijn die vervolgens van een grote 'auto' naar een kleinere willen (of andersom) is een ander verhaal. Maar verzekeraars er zo gemakkelijk van af laten komen gaat ons te ver. Rob Goedhart vz St Geldbelangen

Berend Tooms - 4 december 2014

Waar beginnen we: - Is/was de klant (nog) wel belegger? - Wat is het doel (geweest)? - Welke (extreme) kosten zitten er (nog steeds) in de producten? - Moest er eigenlijk wel risico verzekerd worden? - Hoe zit het met PVA? - Wat heeft de aanbieder inmiddels (nog steeds niet) gedaan? - Welke compensatie en waarom (niet)? - Welke (vaak non)oplossing wordt er door de aanbieder aangeboden? - Is het een (naar het soms lijkt gunstig) garantieproduct en wat is/blijkt dat waard? - Komt de klant wel uit zijn stoel? - Zelfs aangetekend "dreigen" levert in het merendeel van de gevallen geen reactie van de klant op. - Geeft de adviseur straks (op basis van nieuwe inzichten/afspraken) nog een keer hersteladvies? - Welke dossier blijven open (zijn met verkoop en/of echtscheiding bezig) - Welke rol speelt de AFM in het woekerdossier? Roepen (en dreigen?) langs de zijlijn? - Welke rol wordt er vervuld door claimstichtingen (oplossen of aanjagen?) - Tracht de aanbieder zijn/haar dossier sluitend te krijgen door het op het bordje van de adviseur te schuiven? - Denkt de aanbieder het dossier sluitend te hebben door aangetekend af te sluiten? - Denkt de AFM dat het zin heeft om de aanbieder de adviseur te laten stalken? (advies AFM) - Heeft de adviseur überhaupt voldoende tijd om dit binnen de gestelde termijn op te pakken? - Welke kosten is de klant bereid (kan?) te maken voor noodzakelijk breder advies? - Is een bancaire oplossing echt een oplossing? - Heeft de adviseur en/of de aanbieder het profiel vd klant wel op orde? - Straks staat de beurs (weer) op 700 punten? - Klant is geen belegger, maar schrijft de afgelopen 2 jaar wel zwarte cijfers (>10% rendement geen uitzondering) - Hoe komt de adviseur in bezit van voldoende informatie (ruiters3) - tsja..... etc etc etc?? Nee, dit gaan we allemaal zeker niet oplossen. Zeker niet binnen de gestelde termijn. Nu met een dossier Reaal bezig. Omzettingsvoorstel (naast hypotheek) kan niet voorzien in garantie (oude wel), klant betaalde daar 12 jaar lang € 200,- voor (weggegooid geld dus), risicopremie gaat van nu 1700,- (stijgend) naar 2400, (gelijkblijvend). Nu kun je wellicht op zoek naar alternatieven (lastig overigens in dossier), maar....... Kortom.... lust u nog peultjes. Dit alles.............. over tot de orde van de dag.

Remco Reebeen - 4 december 2014

Het is en blijft allemaal weinig. Verzekeraars moeten eerst duidelijk aangeven hoeveel kosten er in rekening worden gebracht bij de klant voor het beheer van de huidige polis. Daarna zou het mooi zijn als de verantwoordelijken van de betreffende 'woeker' polissen bij zichzelf nagaan hoe zij de compensatie zouden willen, kruip in de huid van je klant. Toen werd je voor gek verklaard als je niet een beleggingspolis had. We weten allemaal dat luchtbellen ook kunnen klappen. Echter nu komt 90% in aanmerking voor een defensief profiel en of sparen, blijkt uit dit artikel. Raar! Wie heeft dit beleggingsprofiel opgesteld? Over enkele jaren ontstaat misschien wel het probleem van vaste rente/defensief (max. 3 a 4% versus beleggingsresultaat (>7%). Mijn huidige 'woeker' polissen doen de laatste drie jaar tenminste 8%. Daar kan geen defensieve belegging tegen op. Ondertussen ben ik, net als iedereen, mij bewust van de 'lucht' kastelen, laat mij graag informeren en ben verantwoordelijk voor de door mij genomen beslissing.

Paul Schoo - 4 december 2014

@Frans Ik bedoelde natuurlijk spreekwoordelijk de prullenbak in. Verlies nemen en verder gaan Niet miepen over de kosten. Het venijn zit hem voornamelijk in de beleggingsresultaten die via sub-fondsen gedaan, oncontroleerbaar zijn. Dit spel is subtiel gespeeld en daar krijgt men nooit een vinger achter. Voor de kosten is destijds voldoende gewaarschuwd. In 1991 hadden Elsevier en de Financiële Koerier onderzoek gedaan naar die kosten. Zij publiceerden: Van Nierop 1,1%, Amev 1,22%, Eagle Star 1,5%, Aegon 1,7%, etc. Later in 1999 kwam het rapport Marktverkenning Beleggingsverzekering uit. In 2000 wederom. In dit rapport wordt een vergelijkingsrendement aanbevolen waarbij alle kosten verwerkt worden van zowel de verzekeraar als het beleggingsfonds. Nyfer gaf destijds een maandelijks kosten/rendement overzicht uit van fondsen en verzekeraars. In 1999 verschenen er ook kranten artikelen met de gevaren van de beleggingshypotheek. Dit werd massaal genegeerd. Kortom de boterberg lag over heel Nederland. Wat het meeste stoort, is dat iedereen die nu onder de smurrie zit begint te zwarte pieten om maar even voor te sorteren op het heerlijke avondje.

Frans Lampe - 4 december 2014

Ik zie genoeg "woekerpolissen" met een garantiekapitaal op 2% of 3%, wat je met een vergelijkbare premie in een nieuwe product echt niet gaat redden. Advies: laten lopen en alleen ORV eruit halen, zonder het oude regime aan te tasten. Poliskosten van die woekerpols etc. geloof ik allemaal wel, die doen niets af aan het garantiekapitaal behorende bij deze premie en zijn al gecompenseerd en gemaximeerd. Dus, om rücksichtslos die polissen in de prullenbak te mikken, ik weet het niet.

Paul van Brederode - 4 december 2014

het woekerpolisdossier moet worden opgelost door verzekeraars. het hersteladvies, wat adviseurs 'moeten doen omdat de polis in de portefeuille zit', zou een stuk makkelijker zijn of wellicht helemaal overbodig, wanneer de verzekeraars de teveel in rekening gebrachte kosten/achteroverdrukte inleg netjes zouden terugbetalen. Om de metafoor van Rob Goedhart te gebruiken: Verzekeraars hebben verkeerde specificaties over de prestaties van hun auto's aan de verkopers verstrekt én ze hebben achteraf onder de motorkap van allerlei aanpassingen gedaan in hun voordeel. Helaas is door financiële crisis pijnlijk aan het licht gekomen wat ze allemaal gedaan hebben. Ware de rendementen hoog geweest op de beurzen, dat had niemand er iets van gemerkt. Niettemin verwijt Henk Nijboer van de PvdA de adviseur (de verkoper van de auto) in het algemeen momenteel niet genoeg te doen aan het oplossen van het woekerpolisdossier (!). Is dat gebrek aan dossierkennis of een bewuste aanval op de adviseur in het algemeen? ik vermoed beide. De terugroepactie van de verzekeraar is met de Wabekenorm afgedaan maar het is niet meer dan het wassen van de auto, terwijl er een sterkere motor in moet worden gezet door de fabrikant. De overheid zal nu eigenlijk -als grootaandeelhouder van 2 clubs die mede debet zijn aan de woekerpolisaffaire (ASR en Reaal)- het voortouw moeten nemen en die clubs opdracht geven de onterecht ingehouden kosten (netjes uitgedrukt) aan de klanten terug te geven ipv. de Wabeke-norm te hanteren en zich niet moeten laten verleiden mee te doen aan een geldverslindende campagne "klant-stalken en de adviseur de schuld geven". De reden waarom dit niet kán worden opgelost is wel duidelijk: Verzekeraars gaan omvallen, en hard ook, als ze 30 miljard of meer moeten compenseren, juist nu het levenbedrijf al zoveel klappen heeft gehad. Dat kan er niet meer bij, ze vallen straks ook zonder een compensatie ook wel om ben ik bang. Ik vrees met grote vreze dat geen enkel initiatief om de verzekeraars te laten betalen/compenseren het zal gaan redden. Een paar miljoen voor een campagne klant-stalken kan er nog wel af, maar geen 30 miljard.

Paul Schoo - 4 december 2014

Gewoon de prullenbak in. Net als mijn aandeeltje in de Stoom Spinnerij Twente.

Jeffrey Leichel - 3 december 2014

@Albert De kern is dat een woekerpolishouder op alle mogelijke manieren moet worden gestimuleerd zijn polis in te ruilen. Daar hoort natuurlijk ook een gesprek bij met een (liefst onafhankelijk) kantoor waarin jouw punten worden benoemd. Een sterke financiële prikkel vanuit de politiek om de polis in te ruilen zou dan een enorme steun in de rug zijn en veel meer mensen in beweging krijgen. Ik zou dus zeggen.... laten we hopen dat er volgend jaar genoeg onafhankelijke kantoren zijn met een levenvergunning!

Pensioenwaarheid: gaan immigranten onze AOW redden?

Pensioenwaarheid: gaan immigranten onze AOW redden?

Depensioenwaarheid.nl, opgericht door adviseur Jeffrey Leichel, waarschuwt voor een onbetaalbaar AOW-stelsel. "Het aantal AOW-ers stijgt, terwijl het aantal werkenden...

Jeffrey Leichel: e-boek over pensioen

Jeffrey Leichel: e-boek over pensioen

Financieel expert en voormalig woekerpolisexpert Jeffrey Leichel heeft het e-boek 'De Pensioenwaarheid' uitgebracht, speciaal geschreven voor werknemers en zzp'ers....

Deelnemers Allianz DIN Plan Dupe trekken zich terug uit klachtenprocedures Kifid

Deelnemers Allianz DIN Plan Dupe trekken zich terug uit klachtenprocedures Kifid

De stichting Allianz DIN Plan Dupe laat weten dat de 176 consumenten die zij vertegenwoordigen zich hebben teruggetrokken uit de klachtenprocedures bij het Kifid....

Consumentenbond wellicht in hoger beroep in woekerpolisuitspraak

Consumentenbond wellicht in hoger beroep in woekerpolisuitspraak

Achmea heeft klanten met een woekerpolis onvoldoende geïnformeerd over en gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect en zal de geleden schade moeten compenseren....

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan de wettelijke activeringsplicht voor klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering, aldus de AFM. Eind...

Claimactiviteiten Stichting Odin naar WoekerClaims

Claimactiviteiten Stichting Odin naar WoekerClaims

Stichting WoekerClaims neemt alle individuele claimactiviteiten van Stichting Odin over. Odin-voorzitter Jeffrey Leichel: "Vorig jaar zijn we al gestart met het...

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid pleit ASR vrij in 'woekerpoliszaak'

Kifid stelt ASR in het gelijk in een 'woekerpoliszaak', zo blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid. De uitspraak heeft consequenties voor...

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag...

Zowel Vivat als Woekerpolis.nl claimen winst in woekerpoliszaak

Zowel Vivat als Woekerpolis.nl claimen winst in woekerpoliszaak

De rechtbank Alkmaar heeft uitspraak gedaan in een collectieve procedure van de de Vereniging Woekerpolis.nl en twee klanten tegen SRLEV, onderdeel van Vivat. Beide...