a.s.r. en vakorganisaties bereiken onderhandelingsresultaat cao

ASR pand 2018 van website

a.s.r. en de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2021-2022. Duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit zijn belangrijke thema’s. Daarnaast zijn financiële afspraken gemaakt. De vakorganisaties leggen het resultaat met een positief advies voor aan hun leden.

a.s.r. heeft sinds 2018 een eigen cao, De Andere Cao. In de cao van 2020-2022 zijn nieuwe afspraken gemaakt die in het verlengde liggen van de kaders van De Andere Cao.

Medewerkers krijgen per 1 maart 2021 en 1 maart 2022 een structurele loonsverhoging van 2,25 procent.

Thuiswerken en reizen

De nieuwe cao houdt rekening met de situatie na corona, waarin waarschijnlijk meer thuisgewerkt. Medewerkers met een fulltime dienstverband ontvangen een thuiswerkvergoeding van 30 euro netto per maand. Daarnaast ontvangen medewerkers die op 31 december 2020 in dienst waren en op 1 februari 2021 nog in dienst zijn een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. 

De vaste tegemoetkoming voor reiskosten wordt vervangen voor de fiscaal toegestane vergoeding van 0,19 eurocent netto per werkelijk gereisde kilometer. 

Naast de thuiswerkvergoeding biedt a.s.r. een werkplek- en vitaliteitscheck, inclusief workshops en trainingen aan. Ook bestaat de mogelijkheid hulpmiddelen in bruikleen te krijgen om thuis te kunnen werken.

Medewerkers kunnen een keer per vijf jaar voor minimaal twee maanden en maximaal drie maanden aansluitend verlof opnemen. Bij een verlof van twee maanden wordt 60 procent van het salaris doorbetaald, bij drie maanden is dit 40 procent. 

Daarnaast kunnen medewerkers die binnen drie jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, vanaf het moment dat dit wettelijk mogelijk is, aanspraak maken op de RVU-regeling (vervroegde uittreding) zoals deze in het Pensioenakkoord is vastgelegd en deze week door de Eerste Kamer is aangenomen.

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Medewerkers a.s.r. zetten zich in voor Doenkracht

Medewerkers a.s.r. zetten zich in voor Doenkracht

Ruim 500 medewerkers van a.s.r. hebben zich in samenwerking met 58 verschillende maatschappelijke organisaties ingezet op de eerste Doenkracht Donderdag. Medewerkers...

Nieuwe Cao voor Verzekeringsbedrijf 2024 gepubliceerd

Nieuwe Cao voor Verzekeringsbedrijf 2024 gepubliceerd

De nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf 2024 is gepubliceerd. Deze cao bouwt voort op veranderingen uit voorgaande jaren. “Het is een moderne cao met aandacht...

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Special Duurzaam Advies VVP en INSVER: winst in alle opzichten

Duurzaamheid is een onderdeel van modern ondernemerschap. Iedere adviseur zal actie moeten ondernemen. Aldus Kees Dullemond (INSVER) in de special Duurzaam Advies...

a.s.r. wil transitie naar sociaal incasseren versnellen

a.s.r. wil transitie naar sociaal incasseren versnellen

as.r./Aegon gaat samen met een aantal grote schuldeisers (Eneco, VGZ, Vattenfall) in samenwerking met Maatschappelijk Adviesbureau Purpols werk maken van sociaal...

Bob Elfring voorgedragen RvC a.s..r

Bob Elfring voorgedragen RvC a.s..r

Bob Elfring (1959) wordt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van a.s.r.. Goedkeuring van...

Forse resultaatverbetering a.s.r. door autonome groei en overname Aegon

Forse resultaatverbetering a.s.r. door autonome groei en overname Aegon

a.s.r. zag vorig jaar het operationeel resultaat stijgen met 311 miljoen euro naar 1,1 miljard euro.  Het schaderesultaat steeg van 259 naar 381 miljoen euro...

Leden akkoord met nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf 2024

Leden akkoord met nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf 2024

De leden van de Sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars en de achterbannen van FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord met het op...

Nieuwe cao voor medewerkers Achmea

Nieuwe cao voor medewerkers Achmea

Een grote meerderheid van de leden van FNV Finance, CNV Vakmensen én van alle Achmea-medewerkers heeft ingestemd met een nieuwe cao. De cao geldt voor circa...

FBTO wint Zorgverzekering Award 2024

FBTO wint Zorgverzekering Award 2024

FBTO is de winnaar van Geld.nl Zorgverzekering Award 2024. De vergelijkingssite reikt deze prijs elk jaar uit aan de beste zorgverzekeraar op het gebied van prijs/kwaliteit...

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

Van de werknemers vindt 84 procent het belangrijk de pensioenregeling te bespreken tijdens een sollicitatie. Voor 83 procent is pensioenplanning belangrijk voor...