a.s.r. faseert fossiele investeringen uit

Kolenmijn via Pixabay

Als eerste Nederlandse verzekeraar kondigde a.s.r. dinsdag doelstellingen aan om fossiele investeringen stapsgewijs uit te faseren. 

In fase 1 worden investeringen in producenten van thermische steenkool en onconventionele olie- en gasproducten zoals schaliegas, arctic oil en teerzanden per direct verkocht en opgenomen in de lijst met uitgesloten bedrijven. Een groot deel van de belangen in deze ‘fase 1’-ondernemingen is inmiddels al verkocht.

Fase 2 richt zich op de afbouw van bedrijven met activiteiten gerelateerd aan metallurgische steenkool, zoals cokeskolen voor de productie van staal, en conventionele olie- en gasproductie. De omvang van deze investeringen bedraagt 300 miljoen. “Voor de betrokken bedrijven wordt gedurende de periode 2022-2024 bepaald of de doelstellingen in lijn zijn met het transitiepad van het Parijs Akkoord. Wanneer dat niet het geval is, en in de genoemde periode via dialoog geen uitzicht is op het voldoen aan deze doestellingen, zullen wij onze belangen verkopen en herinvesteren in bedrijven die wel voldoen aan de transitiedoelstellingen”, aldus a.s.r.

Fase 3 richt zich op het uitfaseren van bedrijven in de fossiele keten en van bedrijven uit de meest broeikasgas-intensieve sectoren. Dit betreft een portefeuille van circa 320 miljoen euro met daarin onder andere nutsbedrijven en ondernemingen die actief zijn in transport en basismaterialen. a.s.r.: “Deze bedrijven kunnen in onze visie een belangrijke rol spelen in de transitie naar een klimaatneutrale economie. Uitgangspunt is dat hun doelstellingen voor CO2-uitstoot in lijn liggen met de Parijs doelstellingen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.”

Sneller minder CO2-uitstoot

a.s.r. wil de CO2-uitstoot van de gehele beleggingsportefeuille snel en fors terugdringen. Het doel is 65 procent minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 2015. De uitstoot van de a.s.r. investeringen voor eigen rekening in staatsleningen, bedrijfsobligaties, beursgenoteerde aandelen, vastgoed en hypotheken daalt hiermee van 142 ton CO2-equivalent per miljoen belegd vermogen in 2015 naar 47 ton CO2-equivalent in 2030.

Naast het voorkomen van negatieve impact wil a.s.r. een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie en aan andere a.s.r. duurzaamheidsthema’s zoals gezondheid, vitaliteit, inclusie en financiële zelfredzaamheid. Daarom vergroot a.s.r. de huidige exposure voor impact investeringen met 850 miljoen euro per jaar naar een totaal van 4,5 miljard in 2024. Het beschikbare budget zal worden geïnvesteerd in groene obligaties, betaalbare woningen, hernieuwbare energie en duurzame woninghypotheken. a.s.r. vermogensbeheer zal de gelden die beschikbaar komen door verkoop van fossiele investeringen herinvesteren in groene en duurzame projecten.

Reactie toevoegen

 
Doordacht doen, in het belang van het geheel

Doordacht doen, in het belang van het geheel

(Uit VVP 3-2022) ‘Dit is de tijd van doen’. En onder ‘doen’ verstaat a.s.r. Nederlanders verzekerbaar houden, financieel weerbaarder en...

64 procent koopwoningbezitters wil verduurzamen

64 procent koopwoningbezitters wil verduurzamen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de huizenbezitter. Uit onderzoek door ING blijkt dat 64 procent van de koopwoningbezitters wil verduurzamen. Veertig...

NVB wil huiseigenaren stimuleren tijdig te verduurzamen

NVB wil huiseigenaren stimuleren tijdig te verduurzamen

De NVB werkt momenteel met banken aan concrete voorstellen om de verduurzaming van woningen te stimuleren. "In het verlengde hiervan starten we na de zomer een bewustwordingscampagne...

Voogd & Voogd en a.s.r. slaan maatschappelijke handen ineen

Voogd & Voogd en a.s.r. slaan maatschappelijke handen ineen

Voogd & Voogd (onderdeel Alpina Group) en a.s.r. hebben de handen ineen geslagen om een actieve bijdrage te leveren aan een financieel gezonde toekomst en een...

Hypotheekadviseur primair om financiering voor verduurzaming te regelen

Hypotheekadviseur primair om financiering voor verduurzaming te regelen

De hypotheekadviseur wordt in onderzoek door Advieskeuze.nl door de meeste consumenten (49,3 procent) primair gezien als dienstverlener om de financiering voor de...

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

Kifid: slechte communicatie over aov, klacht toch ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2022-0438) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis (onderdeel a.s.r.). De consument is volledig arbeidsongeschikt...

Verduurzamen door VvE's verder aangejaagd en gestroomlijnd

Verduurzamen door VvE's verder aangejaagd en gestroomlijnd

De meeste verduurzamingsonderdelen gericht op VvE’s gaan per 1 januari 2023 uit de ISDE en over naar de SEEH. Aan de bestaande subsidiemogelijkheden in de...

Leennormen en energielabel mogelijk nadrukkelijker gekoppeld

Leennormen en energielabel mogelijk nadrukkelijker gekoppeld

Bekeken wordt of de leenruimte voor de hypotheek nadrukkelijker kan worden gekoppeld aan het energielabel dat een woning bij aankoop heeft of na verduurzamingsmaatregelen...

Kabinet: duurzaam wonen voor iedereen

Kabinet: duurzaam wonen voor iedereen

Er komt normering voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Hierdoor krijgen gebouweigenaren duidelijkheid over...

Energie krijgen van recyclen!

Energie krijgen van recyclen!

(Paul Burger, Turien & Co./Ansvar, in Ken je vak! VVP 02-2022)  Alles en iedereen wint bij duurzaam schadeherstel. Geef spullen dus vooral een tweede...