Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

Playstation via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0330) De consument heeft met zijn creditcard een betaling gedaan voor een Playstation 5 aan een webshop. De consument heeft de Playstation 5 nooit ontvangen en de webshop bleek achteraf nep te zijn. De Geschillencommissie is van oordeel dat ICS niet gehouden is tot vergoeding van het betaalde bedrag. Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie. Daarnaast heeft de consument instemming verleend voor de betaling. Ook op grond van de wet is ICS niet gehouden het bedrag aan de consument te vergoeden. De vordering (525,99 euro) van de consument wordt afgewezen.

De commissie: “Het staat vast dat de consument de betaling aan [webshop x] zelf heeft uitgevoerd. De consument heeft door middel van twee verschillende wachtwoorden toestemming gegeven voor de betaling.

“Er is dus sprake van een toegestane betalingstransactie (artikel 7:522 van het Burgerlijk Wetboek). Hieraan doet niet af dat de consument in de veronderstelling was dat hij de
betaling deed aan [de verkopende webshop]. Op grond van artikel 7:533 lid 4 van het BW en artikel 10 van de algemene voorwaarden dient ICS in dat geval de transactie uit te voeren en kan de transactie niet meer geannuleerd worden.

“Volgens artikel 7:530 lid 1 BW kan de consument bij een toegestane betalingstransactie het bedrag van ICS terugvragen, als bij het toestaan van de transactie het precieze bedrag niet gespecificeerd is en het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de betaler op grondvan zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden en relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. In het geval van de consument is niet voldaan aan deze voorwaarden en kan hij op grond van artikel 7:530 lid 1 BW geen aanspraak maken op vergoeding door ICS

“Uit artikel 17.1 sub a van de algemene voorwaarden volgt dat het aankoopbedrag rechtstreeks aan de ‘acceptant’ betaald moet zijn die ook het product moet leveren. In dit geval is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie nu de consument heeft betaald aan [webshop x] maar het [de verkopende webshop] is die het product moet leveren. Er is dus niet voldaan aan artikel 17.1 van de algemene voorwaarden. Of de consument zich ervan bewust was dat hij niet rechtstreeks aan de verkoper betaalde, is daarbij niet van belang.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...

Twee keer niet genoten…

Twee keer niet genoten…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0644) De echtgenote van de consument heeft zich verstapt tijdens hun rondreis in Thailand en daardoor rugpijn gekregen. In overleg met de...

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...