Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

Playstation via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0330) De consument heeft met zijn creditcard een betaling gedaan voor een Playstation 5 aan een webshop. De consument heeft de Playstation 5 nooit ontvangen en de webshop bleek achteraf nep te zijn. De Geschillencommissie is van oordeel dat ICS niet gehouden is tot vergoeding van het betaalde bedrag. Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie. Daarnaast heeft de consument instemming verleend voor de betaling. Ook op grond van de wet is ICS niet gehouden het bedrag aan de consument te vergoeden. De vordering (525,99 euro) van de consument wordt afgewezen.

De commissie: “Het staat vast dat de consument de betaling aan [webshop x] zelf heeft uitgevoerd. De consument heeft door middel van twee verschillende wachtwoorden toestemming gegeven voor de betaling.

“Er is dus sprake van een toegestane betalingstransactie (artikel 7:522 van het Burgerlijk Wetboek). Hieraan doet niet af dat de consument in de veronderstelling was dat hij de
betaling deed aan [de verkopende webshop]. Op grond van artikel 7:533 lid 4 van het BW en artikel 10 van de algemene voorwaarden dient ICS in dat geval de transactie uit te voeren en kan de transactie niet meer geannuleerd worden.

“Volgens artikel 7:530 lid 1 BW kan de consument bij een toegestane betalingstransactie het bedrag van ICS terugvragen, als bij het toestaan van de transactie het precieze bedrag niet gespecificeerd is en het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de betaler op grondvan zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden en relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. In het geval van de consument is niet voldaan aan deze voorwaarden en kan hij op grond van artikel 7:530 lid 1 BW geen aanspraak maken op vergoeding door ICS

“Uit artikel 17.1 sub a van de algemene voorwaarden volgt dat het aankoopbedrag rechtstreeks aan de ‘acceptant’ betaald moet zijn die ook het product moet leveren. In dit geval is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie nu de consument heeft betaald aan [webshop x] maar het [de verkopende webshop] is die het product moet leveren. Er is dus niet voldaan aan artikel 17.1 van de algemene voorwaarden. Of de consument zich ervan bewust was dat hij niet rechtstreeks aan de verkoper betaalde, is daarbij niet van belang.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...