Ruim twintig verzekeraars voldoen niet aan Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

Privacy Data AVG Adfiz

De Stichting toetsing verzekeraars heeft tussen oktober 2020 en mei 2022 bij 119 verzekeraars onderzoek gedaan of ze voldoen aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (GVPV). Bij aanvang van het onderzoek voldeden 50 (42 procent) verzekeraars niet aan de GVPV. Aan het einde waren dat er nog altijd 22 (18 procent).

De stichting schrijft: "Aanvankelijk, na de onderzoeksdag, voldoen 50 (42%) verzekeraars aan de gedragscode. Verzekeraars die niet volledig voldoen aan een kerncode hebben een herstelmogelijkheid, waarbij ze binnen een bepaalde periode kunnen aantonen de geconstateerde tekortkomingen te hebben opgelost. Bij het toetspunt over het (uit)voeren van een beleid op het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens bleek de gebruikelijke drie maanden hersteltermijn te kort. Voor het wegnemen van deze bevinding waren doorgaans ingrijpende systeemwijzigingen nodig. Wij hebben een voorstel van het Verbond gevolgd om de hersteltermijn voor dit specifieke toetspunt te verlengen naar twaalf maanden."

De GVPV schrijft de omgang met privacygevoelige informatie voor. Het verwerken van gegevens is voor de verzekeringssector een noodzakelijkheid als het gaat om klanten en producten. De verzekeraars hebben immers verplichtingen om klanten te (leren) kennen op basis van wetgeving. Daarnaast is echter de verwerking van gegevens essentieel om producten te ontwikkelen, risico’s te beoordelen en (maatschappelijke) trends te detecteren. Bij het verzamelen van gegevens wordt het aandeel persoonsgegevens steeds belangrijker.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Dhr. J.c.w. Masolijn - Centraal Beheer/ Achmea 15 juni 2023

Centraal Beheer is een Stichting Achmea, zoals Achmea Rechtsbijstand Tilburg en vele andere Stichtingen die ook weer verwijzen naar een andere Stichting, en die werken weer samen met een dubieuze SAR Stichting van Achmea, allen maken zich schuldig om het de verzekerde die een Rechtsbijstand verzekering heeft moeilijk te maken, om met het doel het de verzekerde juridisch overbodig moeilijker te maken met een dubieuze haalbaarheid score. Rechtsbijstand Tilburg dus Achmea werkt met aspirant juristen zonder praktijk ervaring, deze studie wordt betaald door de verzekerden en de universiteit Tilburg! Vraag; hoe kan je een haalbaarheid score werken of hanteren, die jezelf oproept, namelijk zelfs de bestuursrechter kent de haalbaarheid score niet! Gevolg een nieuw conflict onnodig opwerpen door gebrek aan kennis en onwil! Gevolg; alle (10) verzekering opgezegd, en ik als verzekerde zal natuurlijk op de Soc. media verzekerde waarschuwen voor deze praktijken, géén telefonische acquisitie wegens immigratie onbereikbaar!!!

Eerste onderzoek Kerncode Klantbelang van start

Eerste onderzoek Kerncode Klantbelang van start

De Stichting toetsing verzekeraars is van start gegaan met de nieuwe onderzoeksronde Kerncode Klantbelang. Het eerste onderzoek is getiteld: Protocol bij betalingsachterstanden, Drie...

Stv: drie verzekeraars voldoen niet aan Protocol Verzekeringskeuringen

Stv: drie verzekeraars voldoen niet aan Protocol Verzekeringskeuringen

Van de 27 getoetste verzekeraars voldoen er 24 aan het Protocol Verzekeringskeuringen, aldus de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), die onderzoek deed naar het...

Stv gestart met onderzoek Kerncode Klachtbehandeling

Stv gestart met onderzoek Kerncode Klachtbehandeling

De Stichting toetsing verzekeraar heeft bij de eerste verzekeraar de onderzoeksdag voor de Kerncode Klachtbehandeling uitgevoerd. De gedragscode geldt sinds juli...

Stv start onderzoek Kerncode Klachtbehandeling

Stv start onderzoek Kerncode Klachtbehandeling

"We hebben onlangs de informatie voor het onderzoek naar de gedragscode Klachtbehandeling naar alle coördinatoren gestuurd. In het informatiedocument en het...

Helft verzekeraars maakt onvoldoende duidelijk waarvoor verzekeringskaart bedoeld is

Helft verzekeraars maakt onvoldoende duidelijk waarvoor verzekeringskaart bedoeld is

Ongeveer de helft van de verzekeraars maakt onvoldoende duidelijk waarvoor de verzekeringskaart bedoeld is en een derde van de keurmerkhouders kan de informatie...

Vernieuwd stelsel zelfregulering maakt einde aan Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Vernieuwd stelsel zelfregulering maakt einde aan Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Op 1 juli 2020 treedt een vernieuwd stelsel voor zelfregulering in werking dat zal worden getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars. Door het nieuwe stelsel...

"Drie herbeoordelingen op zo’n belangrijk thema gewoonweg te veel"

"Drie herbeoordelingen op zo’n belangrijk thema gewoonweg te veel"

De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) heeft aan drie houders van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren een herbeoordeling toegekend in haar onderzoek Klacht- en...

Coöperatie DELA behaalt Gouden Oor Erkenning

Coöperatie DELA behaalt Gouden Oor Erkenning

Coöperatie DELA heeft voor haar sector Verzekeren de Gouden Oor Erkenning niveau 1 behaald. DELA toont hiermee aan dat ze goed luistert naar haar klanten en...

Gouden Oor voor DAS

Gouden Oor voor DAS

DAS heeft de Gouden Oor Erkenning niveau 1 behaald van de Stichting toetsing verzekeraars.. Volgens directeur Ron van Kesteren heeft DAS dit onder meer te danken...

Stv reikt eerste Gouden Oor Erkenning uit

Stv reikt eerste Gouden Oor Erkenning uit

Directeur Ron van Kesteren van de Stichting toetsing verzekeraars reikte woensdag voor het eerst een Gouden Oor Erkenning uit. NV Schadeverzekering Metaal en Technische...