Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Document via Pixabay

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium.

Het wetsvoorstel leest: “Omdat deze verzekering aansluit bij het wettelijke minimumloon (WML), ligt het voor de hand om bij het vaststellen van het recht op uitkering te kijken of de zelfstandige nog in staat is om met werk het wettelijk minimumloon per maand te verdienen. Als dat het geval is, verkrijgt de zelfstandige geen recht op een uitkering; als dat niet het geval is, dan is er wel recht op een uitkering.

“In dit wetsvoorstel kiest de regering voor een absoluut criterium voor arbeidsongeschiktheid: is de zelfstandige nog in staat om met arbeid ten minste het wettelijk minimumloon per maand te verdienen? Dit is een ander arbeidsongeschiktheidscriterium dan bij andere arbeidsongeschiktheidswetten wordt gehanteerd, in het bijzonder de Wet WIA. In de Wet WIA geldt een relatief arbeidsongeschiktheidscriterium: iemands procentuele verlies aan verdiencapaciteit is leidend bij het beantwoorden van de vraag of iemand arbeidsongeschikt is. Oftewel, hoeveel kan hij nog verdienen, ten opzichte van zijn inkomen genoten voor het intreden van de ziekte of gebrek?

Basisfuncties

“ls de wachttijd is doorlopen, wordt getoetst of de zelfstandige nog in staat zijn is om met algemeen geaccepteerde arbeid ten minste het wettelijk minimumloon per maand te verdienen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een set basisfuncties. De basisfuncties zijn bestaande functies op de Nederlandse arbeidsmarkt met een minimale belasting, over het algemeen op of niet ver boven WML-niveau. Ze zijn zo gekozen dat ze een goed beeld geven of iemand nog een functie op de Nederlandse arbeidsmarkt kan vervullen gegeven zijn beperkingen. De basisfuncties worden geselecteerd uit het Claimbeoordeling- en borgingssysteem (CBBS) van UWV en worden in dezelfde actualisatiecyclus meegenomen als het CBBS; het is een subset van alle functies in loondienst waarmee ten minste het wettelijk minimumloon per maand verdiend kan worden. Een basisfunctie bestaat uit een beschrijving van de inhoud van de te verrichten taken en een weergave van de belasting in het werk. Deze functieomschrijving vormt de basis voor de claimbeoordeling. De beoordeling wordt gedaan aan de hand van de minst belastende basisfunctie uit de set. Immers, als de zelfstandige niet in staat is om de minst belastende basisfunctie uit te voeren, dan kan de conclusie getrokken worden dat de zelfstandige niet meer het WML kan verdienen.

“Wat de minst belastende basisfunctie is waar de beoordeling mee wordt gedaan, is casusafhankelijk en hangt af van de individuele belemmeringene n belastbaarheid. Als gestileerd voorbeeld: voor iemand met rugklachten ligt het voor de hand om de beoordeling te doen aan de hand van een basisfunctie met een minimale belasting van de rug.

“Voor de gekozen, minst belastende basisfunctie, wordt er geïnventariseerd welke belemmeringen de zelfstandige mogelijkerwijs ervaart om de basisfunctie uit te voeren. Alleen belemmeringen die medisch objectiveerbaar voortvloeien uit ziekte of gebrek, ofwel beperkingen, wegen mee in de beoordeling van het recht op uitkering. Als blijkt dat beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek het uitvoeren van de basisfunctie onmogelijk maken, dan heeft de zelfstandige recht op een uitkering.”

Motivatie

De minister motiveert de keuze voor het afwijkende criterium als volgt: “Ondernemers zijn, meer dan werknemers, bereid zom risico’s te nemen; het hoort bij de manier van werken. Daaruit voortvloeiend geldt dat zij vaker te maken krijgen met fluctuaties in inkomen, en deze ook accepteren. Zij richten hun onderneming daar, als het goed is, op in. Het ligt daarom in de rede dat zij een hogere tolerantie hebben voor kortdurende inkomensfluctuaties als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid dan werknemers, en daarom ook een andere behoefte voor een arbeidsongeschiktheidsregeling dan werknemers. De fluctuatie in inkomen en de invulling van een relatief beperkte verzekering - althans in hoogte van het verzekerde bedrag en daarmee de maximaal te verkrijgen uitkering - zorgt ervoor dat een van de Wet WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium aangewezen is.”

Het wetsvoorstel BAZ komt uiteraard uitgebreid aan bod tijdens het VVP-event Inkomen op dinsdagmiddag 2 juli met als keynote speakers Janthony Wielink (Enkwest) en Annemieke Postema (AOVdokter, RADI AOV).

Informatie/aanmelden

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

(Annemieke Postema, AOVdokter en RADI-AOV, in Ken je vak!, VVP 3-2024) Online gezondheidsverklaringen: een vloek of een zegen? Vanuit privacy-oogpunt is het een...

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

a.s.r. noemt het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) een gebalanceerd concept. René Draaisma, directeur Intermediaire...

Laatste woord over BAZ nog niet gezegd

Laatste woord over BAZ nog niet gezegd

Van flex naar vast. Dat is volgens Janthony Wielink (Enkwest), een van de plenaire sprekers op het dinsdagmiddag gehouden zesde VVP-event Inkomen, een belangrijke...

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

De stijgende kosten die te maken hebben met de gezondheid van werknemers vormen een van de belangrijkste risico’s voor werkgevers. Vooral ziekteverzuim en...

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

“Stel jezelf steeds de vraag: adviseer je klantgericht of waterdicht?” Aldus TAF in antwoord op de vraag van VVP om praktijktips inkomensadvisering....

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Houd goed in de gaten welke opties er gaan ontstaan. De premie van de BAZ of minimaal gelijke dekking bij een verzekeraar mag niet verschillen; maar wat krijg je...

Praktijktips Annemieke Postema: durf kritische vragen te stellen

Praktijktips Annemieke Postema: durf kritische vragen te stellen

Denk en adviseer altijd in netto bedragen. Geef eerst inzicht in de financiële situatie zodat je exact kunt bepalen wat er nodig is om te verzekeren. Maak zelf...

“Alleen draagvlak voor OCTAS-variant BETER”

“Alleen draagvlak voor OCTAS-variant BETER”

In de dinsdag verschenen nieuwe VVP 3-2024 gaat Marjol Nikkels (CS Opleidingen) in op het OCTAS-rapport. Nikkels: “Mijn verwachting is dat voor de middellange...

Meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige

Meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige

Minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) naar de Raad van State gestuurd. In dit wetsvoorstel...