Achmea: "Klanten helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering"

Bianca Tetteroo 2020

"Achmea heeft drie duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties centraal gesteld, namelijk ‘goede gezondheid en welzijn’, ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘klimaatactie’. "Ze vormen een wezenlijk onderdeel van onze producten en diensten om onze klanten te helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering", aldus Bianca Tetteroo, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, bij de presentatie van de halfjaarcijfers over het eerste kwartaal van 2021.

Achmea zag in deze periode het netto resultaat met 183 procent stijgen naar 306 miljoen euro. Het operationeel resultaat, inclusief de Nederlandse zorgactiviteiten, steeg met 186 procent naar 363. Exclusief de Nederlandse zorgactiviteiten steeg het operationeel resultaat met 80 procent naar 216 miljoen euro. Volgens Achmea komt dit door betere resultaten in Schade & Inkomen (toename aantal klanten), in Pensioen & Leven (beleggingsopbrengsten en lagere kosten) en in zorg (lagere kosten en additionele overheidsbijdrage catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19). De eerste inschattingen van de waterschade in Limburg gaan richting 50 miljoen euro en is onderdeel van het resultaat over het tweede halfjaar 2021.

Tetteroo: "De afgelopen periode stond lange tijd in het teken van de terugkeer naar ‘normaal’. Richting het einde van het eerste halfjaar keerde echter voor veel mensen de onzekerheid over Covid-19 terug door een toenemend aantal besmettingen. Ondanks de recente ontwikkelingen van het aantal besmettingen is het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames momenteel beheersbaar, waardoor er weer meer ruimte komt voor reguliere zorg en inhaalzorg. We dragen hier ook zelf aan bij door actief betrokken te zijn bij het versnellen van inhaalzorg bijvoorbeeld door wachtlijstbemiddeling."

Ook zegt Tetteroo in de Schade & Inkomen markt in Nederland de effecten terug te zien van een beweging terug naar normale verkeersintensiteit, terwijl er in het buitenland belangrijke verschillen zijn tussen de landen waar wij actief zijn. "Naast de impact van Covid-19 zien we de afgelopen periode hogere weersgerelateerde schades, waaronder de sneeuwstormen eerder dit jaar en de overstromingen medio juli in Limburg en op een aantal andere plekken in Nederland. Hierbij waren we direct ter plaatse om onze klanten te ondersteunen, en ondernemen we actie om de schade op te lossen met als doel dat onze klanten hun leven zo snel mogelijk weer op kunnen pakken. Ook klanten zonder dekking voor hun schade, hebben we verder kunnen helpen door het bieden van ondersteuning. De afhandeling van de waterschades zal nog geruime tijd in beslag nemen. De exacte impact van de waterschade op onze resultaten zal daarom pas volledig bekend zijn in de tweede helft van dit jaar."

Tetteroo zegt de leidende positie in mobiele en online dienstverlening verder uit te gaan bouwen door onder andere de toepassing van chatbots, speak-to-text en open platform technologie. "Alle merken maken hiervan gebruik en daarmee benutten we onze schaalvoordelen. Verder leidt het bundelen van krachten tot nieuwe innovaties, inzichten en antwoorden op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Een mooi voorbeeld van deze krachtenbundeling is het gezamenlijk appél van Zilveren Kruis en SAREF ‘Alle ouderen een gezond thuis’, waarin wordt gepleit voor een half miljoen nieuwe levensloopbestendige woningen."

Achmea heeft drie duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties centraal gesteld, namelijk ‘goede gezondheid en welzijn’, ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘klimaatactie’. "Ze vormen een wezenlijk onderdeel van onze producten en diensten om onze klanten te helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering. We liggen op koers om onze eigen bedrijfsvoering in 2030 CO2 neutraal te krijgen. Met zonnepanelen en aardwarmte verkleinen we de CO2 afdruk van onze kantoorlocaties. Het Achmea Innovation Fund ondersteunt duurzame bedrijven in hun groeipad. Zo hebben we recent een belang genomen in Onto, één van Europa’s grootste platforms voor het delen van elektrische voertuigen, en Landlife, een door technologie gedreven herbebossingsbedrijf dat op een schaalbare manier bomen plant. Verder verzekeren en denken we als duurzame partner mee met het duurzame Ecodorp Boekel. Ook is duurzaamheid steeds meer leidend in ons beleggingsbeleid. We bouwen deelnemingen in vervuilende industrieën af en laten onze stem vanuit actief
aandeelhouderschap horen op aandeelhoudersvergaderingen. Op het gebied van asset management hebben wij een onderscheidend profiel door onze focus op duurzaamheid."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ivo Valkenburg - IVO VALKENBURG 13 augustus 2021

Chapeau!

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Steeds meer mensen en bedrijven raken in Nederland in geldproblemen en de coronacrisis heeft dit alleen nog maar onderstreept....

Achmea kondigt gedeeltelijke inkoop eigen aandelen aan

Achmea kondigt gedeeltelijke inkoop eigen aandelen aan

Achmea is van plan de minderheidsaandeelhouders Fundo de Pensões de Grupo Banco Comercial Português en Stichting Beheer Aandelen Achmea uit te kopen....

Achmea zet 380 miljoen euro uit reserves in om stijging zorgpremie te beperken

Achmea zet 380 miljoen euro uit reserves in om stijging zorgpremie te beperken

Achmea beperkt de premiestijging van de basiszorgverzekering voor 2022 door de inzet van circa 380 miljoen euro uit de reserves. Een jaar eerder werd nog 136 miljoen...

Daphne de Kluis in Raad van Bestuur Achmea

Daphne de Kluis in Raad van Bestuur Achmea

Daphne de Kluis wordt per 12 oktober 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Achmea. Zij vult de vacature in die ontstond door het vertrek van bestuursvoorzitter...

Achmea plant één miljoen bomen met herbebosser Land Life

Achmea plant één miljoen bomen met herbebosser Land Life

Achmea gaat de komende drie jaar circa één miljoen bomen planten.  Samen met Land Life Company is een meerjarig herbebossingsprogramma gestart...

Kifid: vervalste nota, geen uitkering

Kifid: vervalste nota, geen uitkering

(Kifid-uitspraak 2021-0724) Een consument heeft naar aanleiding van een straatroof een claim ingediend bij Achmea. Ter onderbouwing van die claim heeft zij een aantal...

Jack Hommel in Lindenhaeghe On tour: "Ik moest mezelf opnieuw uitvinden"

Jack Hommel in Lindenhaeghe On tour: "Ik moest mezelf opnieuw uitvinden"

"Corona leverde mij zo’n drie uur extra tijd per dag op. Dat verdeelde ik als volgt: een uurtje extra slapen, een uurtje extra werken en een uurtje extra ontspannen",...

PG Hoge Raad in advies: kosten contra-expert vallen onder art. 7:959 lid 1 BW

PG Hoge Raad in advies: kosten contra-expert vallen onder art. 7:959 lid 1 BW

De kosten van een door de verzekerde ingeschakelde contra-expert komen, voor zover aan de dubbele redelijkheidstoets is voldaan, wel degelijk op grond van artikel...

Kwestie contra-expertise: PG adviseert cassatieberoep te verwerpen

Kwestie contra-expertise: PG adviseert cassatieberoep te verwerpen

Achmea, dat contra-expertise alleen door bepaalde experts wil laten verrichten, vindt geen steun in het advies van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden....

Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Valkenburg: Achmea zegt toe alle schade door secundaire waterkeringen af te wikkelen

Achmea heeft volgens burgemeester Prevoo van Valkenburg aan de Geul toegezegd alle overstromingsschade veroorzaakt door secundaire waterkeringen af te wikkelen....