Achmea weigert op onjuiste grond kosten contra-expertise te vergoeden

Loep vergrootglas via Pixabay

Achmea heeft op onjuiste grond geweigerd de kosten (2.371,60 euro) van een contra-expertise te vergoeden. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Gelderland.

De kantonrechter: “Tussen partijen staat niet ter discussie dat voormelde verzekering is afgesloten. Voorts staat vast dat de uit de brand van 14 januari 2018 voortvloeiende schade is gedekt onder deze verzekering. Achmea heeft de vastgestelde schade uitgekeerd. Over de hoogte daarvan is tussen partijen evenmin discussie.

“Achmea heeft echter geweigerd tot uitkering over te gaan van de kosten van de door [eiser] ingeschakelde expert. Achmea heeft daaraan ten grondslag gelegd dat deze expert zich niet houdt aan de Gedragscode expertiseorganisaties (hierna: Gedragscode), zodat zij op grond van de voorwaarden niet gehouden is deze kosten te vergoeden.

“Uit de voorwaarden blijkt dat de expert aangesloten dient te zijn bij het NIVRE of bij een vergelijkbare brancheorganisatie én dat deze organisatie zich dient te houden aan de Gedragscode. De voorwaarden eisen aldus dat de organisatie zich houdt aan de Gedragscode. De voorwaarden stellen niet als eis dat de expert zich houdt aan de Gedragscode, alleen dat deze is aangesloten bij een organisatie als bedoeld in de voorwaarden. De expert van [eiser] is niet aangesloten bij een dergelijke organisatie, maar dat heeft Achmea niet aan haar weigering om diens kosten te vergoeden ten grondslag gelegd. Gelet op de tekst van de voorwaarden heeft Achmea niet aan haar weigering ten grondslag kunnen leggen dat de expert zich niet aan de Gedragscode houdt. Op grond van het bepaalde in de artikelen 7:959 lid 1 BW en 7:963 lid 6 BW dient Achmea dan ook de kosten van de expert van [eiser] te vergoeden. De vordering in hoofdsom zal worden toegewezen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schade door supercell: hagel toch niet dominante oorzaak

Schade door supercell: hagel toch niet dominante oorzaak

Het Gerechtshof Den Haag heeft in de supercellzaak tussen een agrarische onderneming en Allianz ten onrechte overwogen dat, aangezien de polisvoorwaarden geen causaliteitsmaatstaf...

Klager haalt bakzeil in rechtszaak; AFM niet bevoegd

Klager haalt bakzeil in rechtszaak; AFM niet bevoegd

De AFM is niet bevoegd in een zaak tussen klant en rechtsbijstandverzekeraar, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Uit artikel 1:75, vierde lid, van de Wft volgt volgens...

Schadeclaim van 110 mille niet verjaard

Schadeclaim van 110 mille niet verjaard

Eiser heeft op 27 december 2012 een beroep gedaan op (uitkering onder) de verzekeringen. Dit brengt met zich dat de verjaringstermijn van de claim (drie jaar) op...

Om te huilen...

Om te huilen...

Ook in hoger beroep krijgt Rabobank als tussenpersoon geen gelijk dat verduistering van de uiensorteerlijn of -machine niet verzekerd kon worden. Het Gerechtshof...

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm… voor verzekeraar

Loos alarm voor de verzekeraar in dit geval. Chubb, risicodrager van Assicuro, hoeft geen 170 mille uit te keren na diefstal van een Citroën DS 21 Injectie,...

Wellnesshoeve geen kleinschalig zakelijk gebruik

Wellnesshoeve geen kleinschalig zakelijk gebruik

De wellnesshoeve in het bijgebouw naast zijn woning dat de eiser had verhuurd was niet te zien als kleinschalig zakelijk gebruik. Dat oordeel van de Rechtbank Gelderland...

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Bij een (voorgenomen) overdracht van een via een assurantietussenpersoon verzekerde opstal, vindt de Rechtbank Midden-Nederland, mag worden verwacht dat deze...

Kinderalimentatie door coronacrisis getroffen restauranthouder tijdelijk verlaagd

Kinderalimentatie door coronacrisis getroffen restauranthouder tijdelijk verlaagd

De Rechtbank Gelderland verlaagt tijdelijk de kinderalimentatie van een man die door de coronacrisis niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De man stelde dat...

Geen zoete koekjes voor bakker na onbeheerd achterlaten autosleutel

Geen zoete koekjes voor bakker na onbeheerd achterlaten autosleutel

De Rechtbank Noord-Holland bakt geen zoete koekjes voor de bakker die de sleutel van zijn Audi A3 onbeheerd achterliet. Verzekeraar a.s.r. weigert volgens de rechtbank...

Vivat moet aantonen dat illegale gokhal langer dan twee weken bestond

Vivat moet aantonen dat illegale gokhal langer dan twee weken bestond

Vivat moet bewijzen dat de illegale gokhal al veertien dagen voor de brand in het verzekerde pand was gevestigd. Aldus de Rechtbank Rotterdam. Vivat heeft bij brief...