Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Maudie Derks 2019

Acture Groep heeft per 19 maart arbodienst Care Group overgenomen. Met Care Group verstevigt Acture Groep haar positie in het werkveld van private uitvoering van de sociale zekerheid. Care Group is een volwaardige partner op het gebied van verzuimbegeleiding, arbeidsmobiliteit en medische keuringen. De organisatie zal worden geïntegreerd binnen ArdoSZ, de al bestaande arbodienst van Acture Groep. 
 
Maudie Derks, CEO Acture Groep: "Tot op heden hebben we altijd autonome groei nagestreefd en nu is het voor het eerst dat Acture Groep een overname doet. De reden dat we dit doen, is omdat we zien dat binnen de arbodienstverlening een consolidatie plaatsvindt. Wij hebben echter de ambitie om in dit speelveld stevig en zelfstandig te groeien. Waarbij strengere wet- en regelgeving steeds meer aandacht vraagt en waarbij het vinden van geschikte specialisten zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, belangrijker wordt."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kasper van der Molen benoemd tot directeur VerzuimWeg

Kasper van der Molen benoemd tot directeur VerzuimWeg

Acture Groep heeft Kasper van der Molen aangesteld als directeur van de recent overgenomen arbodiensten VerzuimWeg en keesz. Kasper van der Molen volgt Alfons Daanje...

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan...

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Op 1 juli 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator...

Acture Groep neemt arbodiensten VerzuimWeg en keesz over

Acture Groep neemt arbodiensten VerzuimWeg en keesz over

Acture Groep heeft de arbodiensten VerzuimWeg en keesz overgenomen. Met deze overnames verstevigt Acture Groep haar positie in het werkveld van private uitvoering...

Hybride werken vraagt bijzondere aandacht

Hybride werken vraagt bijzondere aandacht

(Uit katern Zorg en Verzuim in VVP 4-2021) Welke impact heeft het hybride werken, dat door corona de norm geworden lijkt, op verzuim en verzuimbeheersing? VVP...

Acture Groep neemt MijnSubsidie over

Acture Groep neemt MijnSubsidie over

Acture Groep heeft MijnSubsidie overgenomen. Met de overname van MijnSubsidie kunnen klanten van Acture Groep voortaan profiteren van het gemak om geautomatiseerd...

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

De naam van de Inspectie SZW wordt gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. Minister Koolmees: “Nu er een Europese toezichthouder is, moet de naam van de...

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Meer focus op preventie een van zeven hoofdlijnen Arbovisie 2040

Minister Koolmees heeft zeven hoofdlijnen voor de Arbovisie 2040 geformuleerd: meer focus op preventie; meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden; structureel...

RI&E nog steeds niet door alle werkgevers goed opgepakt

RI&E nog steeds niet door alle werkgevers goed opgepakt

Op ruim 3.000 actieve inspecties heeft de Inspectie SZW vorig jaar bij 783 werkgevers gehandhaafd op arbozorgfeiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E....

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

Het Meerjarenprogramma RI&E ontwikkelt zich gestaag, ondanks vertraging bij de uitvoering als gevolg van de coronasituatie. Dat beeld schetst minister Koolmees...