Acture Groep neemt arbodienst Care Group over

Maudie Derks 2019

Acture Groep heeft per 19 maart arbodienst Care Group overgenomen. Met Care Group verstevigt Acture Groep haar positie in het werkveld van private uitvoering van de sociale zekerheid. Care Group is een volwaardige partner op het gebied van verzuimbegeleiding, arbeidsmobiliteit en medische keuringen. De organisatie zal worden geïntegreerd binnen ArdoSZ, de al bestaande arbodienst van Acture Groep. 
 
Maudie Derks, CEO Acture Groep: "Tot op heden hebben we altijd autonome groei nagestreefd en nu is het voor het eerst dat Acture Groep een overname doet. De reden dat we dit doen, is omdat we zien dat binnen de arbodienstverlening een consolidatie plaatsvindt. Wij hebben echter de ambitie om in dit speelveld stevig en zelfstandig te groeien. Waarbij strengere wet- en regelgeving steeds meer aandacht vraagt en waarbij het vinden van geschikte specialisten zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, belangrijker wordt."

Reactie toevoegen

 
Meer over
RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

RI&E-campagne voortaan meer gericht op kwaliteit dan bekendheid

Het Meerjarenprogramma RI&E ontwikkelt zich gestaag, ondanks vertraging bij de uitvoering als gevolg van de coronasituatie. Dat beeld schetst minister Koolmees...

Werkgever mag niet-gevaccineerd personeel niet weigeren

Werkgever mag niet-gevaccineerd personeel niet weigeren

Een werkgever mag geen personeel weigeren zonder vaccinatiebewijs. Er bestaat in Nederland geen vaccinatiebewijs. Vaccinatie is ook niet verplicht. Aldus informatie...

Sanering asbestdaken niet onder eenvoudiger regime

Sanering asbestdaken niet onder eenvoudiger regime

Onderzoek geeft onvoldoende basis voor een besluit over de opname van de sanering van alle asbestdaken in risicoklasse 1. Aldus staatssecretaris Van Veldhoven, die...

Herenvest, Kuiper en Westland richten arbodienst op en sluiten zich aan bij EVI

Herenvest, Kuiper en Westland richten arbodienst op en sluiten zich aan bij EVI

Herenvest, Kuiper Verzekeringen en Westland Adviesgroep richten samen de arbodienst Arbo Werkt op, een lokaal opererende arbodienstverlener met een landelijke dekking....

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met corona,...

Stappenplan RI&E

Stappenplan RI&E

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SER en het Verbond van Verzekeraars hebben een stappenplan RI&E opgesteld. Adviseurs kunnen het stappenplan...

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL hebben de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd. De nieuwe versie...

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen...

EVI Facilities: white label arbodienstverlening

EVI Facilities: white label arbodienstverlening

De EVI Groep introduceert bij financieel adviseurs EVI Facilities, een ‘white label’ franchisepakket voor arbodienstverlening. De groep maakt tevens...

Corona: werkgever moet hoe dan ook zorgen voor veilige werkplek

Corona: werkgever moet hoe dan ook zorgen voor veilige werkplek

Een minimale afstand van 1,5 meter is een dwingend advies. Als dat in een bepaalde werksituatie echt niet uitvoerbaar is, moeten maatregelen worden genomen die een...