Adfiz: "Aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM moet budgetneutraal"

Euro's via Pixabay 2018

Adfiz staat in beginsel positief tegenover de introductie van omzet als maatstaf voor de kostenbijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan het doorlopend toezicht van de AFM. Adfiz wil wel dat de wijziging budgetneutraal is.

Adfiz: "Voor het draagvlak van toezicht is het belangrijk dat de verdeling van toezichtlasten aansluit op de advies en bemiddelingspraktijk. Wezenlijke veranderingen van dienstverleningsmodellen binnen een toezichtcategorie kunnen aanleiding zijn om de huidige grondslagenberekening op basis van fte te herzien en te vervangen door een berekening die meer recht doet aan de wijze waarop activiteiten worden gedaan.  

"Tegelijk is het ook van belang om rekening te houden met de impact van de aanpassing van de berekening en de wijze van vormgeving. Een stabiele en voorspelbare ontwikkeling van de toezichtlasten is daarbij belangrijk. Voorop staat dat de aanpassing budgetneutraal is. Kortom een aanpassing betekent dat de kostenverdeling binnen de categorie wijzigt, maar het kostendeel dat de AFM toerekent aan de sector adviseurs en bemiddelaars gelijk blijft."

 

Reactie toevoegen

 
Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Opnieuw herverdeling toezichtskosten AFM

Er komt weer een herverdeling aan van de toezichtskosten AFM. Of dit ook nadelig uitpakt voor adviseurs en bemiddelaars moet blijken. De nieuwe verdeling van de...

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

NVB: toezichtskosten rijzen pan uit

Goed toezicht heeft een prijskaartje, maar het totaal van de toezichtskosten dat voor rekening voor de sector komt, rijst de pan uit. Aldus de NVB in haar reactie...

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

CFD: laat klant 25 euro betalen voor AFM

Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is de stijgende toezichtkosten van de AFM spuugzat. Adviseurs moeten in 2018 opnieuw meer gaan bijdragen...

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Er komt geen andere verdeling toezichtkosten

Minister Dijsselbloem ziet geen reden om de verdeling van de toezichtkosten over kleine en grote advieskantoren te heroverwegen. Dit schrijft hij naar aanleiding...

CFD wil kamerdebat over gestegen toezichtkosten

CFD wil kamerdebat over gestegen toezichtkosten

De Commissie CFD heeft de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een debat over de gestegen toezichtkosten.Volgens CFD zouden de kosten juist...

Kosten doorlopend toezicht vallen lager uit

Kosten doorlopend toezicht vallen lager uit

De kosten van de AFM voor het doorlopend toezicht op adviseurs en bemiddelaars vallen dit jaar lager uit dan werd begroot in 2011. Doordat de werkelijke kosten in...

Adviseurs gespaard bij nieuwe bekostiging toezicht

Adviseurs gespaard bij nieuwe bekostiging toezicht

Adviseurs en bemiddelaars gaan geen hogere bijdrage betalen aan het toezicht van AFM en DNB. Dit terwijl de financiële sector als geheel 6 procent meer voor...