Adfiz: adviseren meer dan aanbeveling doen voor nieuw financieel product

Enno Wiertsema nieuw 2018 resized

“Het is goed dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd te willen kijken naar de adviesdefinitie. En daar kan wat mij betreft niet snel genoeg haast mee gemaakt worden.” Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op www.adfiz.nl.

Wiertsema: “De AFM kwam eind vorig jaar out of the blue met een nogal vreemde interpretatie van advies in de onderhoudsfase. Kort gezegd komt het erop neer dat de AFM in haar interpretatie de definitie van adviseren beperkt tot het doen van een aanbeveling voor een nieuw financieel product. Het beroepsmatig aanbevelen van een aanpassing of verlenging van een bestaand product moet voortaan publieksrechtelijk gezien worden als informatie. Eerder dit jaar schreef ik daar in een column al over: ‘Ik kan daar met mijn hoofd niet bij; ik snap werkelijk niet hoe een toezichthouder die de mond vol heeft van consumentenbescherming, diezelfde consument zo aan zijn lot over laat.' En zo denk ik er nog steeds over.

“Want zolang dit niet gerepareerd wordt, zijn consumenten niet beschermd: er liggen geen diploma-eisen voor mensen die klanten adviseren over bestaande producten omdat het informeren heet; in het klantdossier hoeft niet onderbouwd te worden waarom het verstandig is versneld af te lossen, de dekking te verlagen of de inleg te verhogen; de AFM heeft geen toezichthoudende bevoegdheid om te beoordelen of die door informatie aangepaste bestaande producten wel passend zijn gewijzigd. 

“Wat mij betreft wordt daarom liever gisteren dan vandaag duidelijk dat informeren zich beperkt tot het verstrekken van algemene informatie over een product. Denk dan aan een rentewijziging, wijziging in polisvoorwaarden of het vermelden van de opgebouwde waarde of de hoogte van een uitstaande hypotheeksom. Maar du moment de klantsituatie onderdeel is van het verhaal zou er sprake moeten zijn van advies. Anders gezegd: als het alleen over het product gaat kun je informeren, maar zodra het ook over een specifieke klant gaat is er sprake van advies. Alleen dan hebben wettelijke waarborgen als vakbekwaamheid en passendheid ook nog betekenis nadat het contract gesloten is.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk

Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"

Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024

Adfiz heeft 54 verbeterinitiatieven of –projecten, verdeeld over zestien aanbieders, voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De volgende stap is dat een shortlist...