Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

ZZP'er laptop via Pixabay

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet iedereen het verantwoord en wenselijk om examens fysiek af te leggen ook al treffen exameninstituten de nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus. 

De brancheorganisaties: “Van exameninstituten horen wij dat het – binnen de kaders die het CDFD stelt – niet is toegestaan om PE-examens digitaal aan te bieden. In ons verzoek wijzen wij erop dat er inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan met veilige en betrouwbare toetsing en examinering op afstand (o.a. Hogescholen en Universiteiten). Toetsing vindt plaats op basis van beproefde technieken met surveillance op afstand en waarborgen voor betrouwbare authenticatie (online proctoring).  

“In de kern komt ons verzoek erop neer dat examenkandidaten de keuze wordt geboden om het PE-examen fysiek of op eigen locatie af te leggen (conform nader te stellen voorwaarden). Op deze manier kan de branche binnen de gestelde PE-termijn alsnog voldoen aan de PE-verplichtingen en is een eventueel verzoek om verlenging van die termijn hopelijk niet nodig.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Sandre Caron - Caron Risicobeheer 11 mei 2021

Geheel een met Don, (lees mijn blog van een paar jaar geleden maar). En anders gewoon een jaartje extensie verlenen dat scheelt een hoop gedoe en extra KOSTEN!

Don Risicobeheer - Don Risicobeheer 11 mei 2021

We zouden na deze ronde als branche er goed aan doen om PE te volgen en PA, maar het ongeldig maken van diploma's zou zachtjesaan eens klaar moeten zijn. Als we zien hoe de medewerkers in de branche gefatsoeneerd zijn (waar dat helaas nodig was hier en daar), denk ik dat dit nu wel zijn werk heeft gedaan. Als je daarnaast in de Overheid mensen hebt die zich zaken niet actief herinneren (...), toeslagen affaires, etc. etc (voorbeelden van onbehoorlijk bestuur te over), als je ziet dat er in de top bij verzekeraars en banken nog steeds zaken geregeld worden die absoluut niet in het belang van de klant zijn, waarom moeten de uitvoerende medewerkers dan onnodig belast worden met deze examinering? Als dat afgeschaft wordt na deze ronde, dan is de examinering op afstand ook niet meer nodig. NB ik ben voorstander van up to date blijven, maar het huidige systeem is niet eerlijk. Branches genoeg waar misstanden zijn en daar wordt niet ingegrepen.

Meer over
Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

“Duurzaamheid is de licence to operate voor financieel adviseurs, zelfs als je er persoonlijk niet veel mee op hebt. Klanten vragen er namelijk steeds meer...

Adviseurs van de toekomst

Adviseurs van de toekomst

(Adfiz in VVP 3-2022) Adfiz heeft een lange historie om de generatie ondernemers en managers van de toekomst bij elkaar te brengen. De groep ‘onder veertig’...

SFDR-regels aangescherpt

SFDR-regels aangescherpt

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Adfiz: Marc van Westerlaak opvolger Martin Holleman

Adfiz: Marc van Westerlaak opvolger Martin Holleman

Marc van Westerlaak start per 1 juli als adviseur Public Affairs en Beleid bij Adfiz. Hij vervangt daarmee Martin Holleman die de vereniging medio juli na bijna...

Jaap Meijers erelid van Adfiz

Jaap Meijers erelid van Adfiz

Tijdens de ALV van Adfiz zijn twee leden geëerd voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Het gaat om Jaap Meijers (Meijers, Amstelveen) en Sijtze Faber...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 6)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 6)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

OvFD: scherp blijven op brondata

OvFD: scherp blijven op brondata

“De IBL-incidenten”, aldus het jaarverslag 2021 van de OvFD, “hebben ondubbelzinnig aangetoond dat er op diverse plekken in de keten inmiddels...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 5)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 5)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...