Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

ZZP'er laptop via Pixabay

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet iedereen het verantwoord en wenselijk om examens fysiek af te leggen ook al treffen exameninstituten de nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus. 

De brancheorganisaties: “Van exameninstituten horen wij dat het – binnen de kaders die het CDFD stelt – niet is toegestaan om PE-examens digitaal aan te bieden. In ons verzoek wijzen wij erop dat er inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan met veilige en betrouwbare toetsing en examinering op afstand (o.a. Hogescholen en Universiteiten). Toetsing vindt plaats op basis van beproefde technieken met surveillance op afstand en waarborgen voor betrouwbare authenticatie (online proctoring).  

“In de kern komt ons verzoek erop neer dat examenkandidaten de keuze wordt geboden om het PE-examen fysiek of op eigen locatie af te leggen (conform nader te stellen voorwaarden). Op deze manier kan de branche binnen de gestelde PE-termijn alsnog voldoen aan de PE-verplichtingen en is een eventueel verzoek om verlenging van die termijn hopelijk niet nodig.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Sandre Caron - Caron Risicobeheer 11 mei 2021

Geheel een met Don, (lees mijn blog van een paar jaar geleden maar). En anders gewoon een jaartje extensie verlenen dat scheelt een hoop gedoe en extra KOSTEN!

Don Risicobeheer - Don Risicobeheer 11 mei 2021

We zouden na deze ronde als branche er goed aan doen om PE te volgen en PA, maar het ongeldig maken van diploma's zou zachtjesaan eens klaar moeten zijn. Als we zien hoe de medewerkers in de branche gefatsoeneerd zijn (waar dat helaas nodig was hier en daar), denk ik dat dit nu wel zijn werk heeft gedaan. Als je daarnaast in de Overheid mensen hebt die zich zaken niet actief herinneren (...), toeslagen affaires, etc. etc (voorbeelden van onbehoorlijk bestuur te over), als je ziet dat er in de top bij verzekeraars en banken nog steeds zaken geregeld worden die absoluut niet in het belang van de klant zijn, waarom moeten de uitvoerende medewerkers dan onnodig belast worden met deze examinering? Als dat afgeschaft wordt na deze ronde, dan is de examinering op afstand ook niet meer nodig. NB ik ben voorstander van up to date blijven, maar het huidige systeem is niet eerlijk. Branches genoeg waar misstanden zijn en daar wordt niet ingegrepen.

Meer over
Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

“Wij verwachten van Financiën nu wel concrete antwoorden.” Aldus Adfiz bij het handhaven – ondanks kritiek - door minister Hoekstra van de...

Meer ruimte voor advies

Meer ruimte voor advies

De huidige maatschappij is continu in beweging. Dat heeft verregaande gevolgen voor ons allemaal; dus ook voor de financieel adviseur, de partijen waarmee hij...

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...

Adfiz: “Koerswijziging bij provisietransparantie onverstandig”

Adfiz: “Koerswijziging bij provisietransparantie onverstandig”

Adfiz noemt de koerswijziging van minister Hoekstra bij provisietransparantie onverstandig. De organisatie hoopt dat de Tweede Kamer zich nog kritisch zal opstellen. Adfiz-directeur...

Provisietransparantie: AFM en Consumentenbond krijgen hun zin

Provisietransparantie: AFM en Consumentenbond krijgen hun zin

Minister Hoekstra laat bij actieve provisietransparantie de oren hangen naar AFM, Consumentenbond en Verbond van Verzekeraars. Hij komt terug van het idee dat hij...

Adfiz en OvFD krijgen subsidie voor omscholingstrajecten

Adfiz en OvFD krijgen subsidie voor omscholingstrajecten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieaanvraag van Adfiz en OvFD voor de subsidieregeling 'NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk'...

Adfiz vernieuwt homepage

Adfiz vernieuwt homepage

Adfiz heeft de homepage vernieuwd, als onderdeel van het vernieuwen van de gehele website de komende tijd. Naast een nieuwe look and feel voor de homepage zijn er...

Oproep Adfiz na stopzetten Raamwerk Covid-19 richtlijnen

Oproep Adfiz na stopzetten Raamwerk Covid-19 richtlijnen

Adfiz roept adviseurs op om zich te melden als het niet lukt om met verzekeraars goede afspraken te maken voor klanten die in de problemen dreigen te komen door...

Meldingen fouten digitale aanlevering documenten nu ook via Adfiz

Meldingen fouten digitale aanlevering documenten nu ook via Adfiz

Het aantal meldingen fouten digitale aanlevering documenten dat SIVI ontvangt stagneert. Om het makkelijker te maken meldingen te doen, is het meldingsformulier...

CFD werkt aan keurmerk onafhankelijk financieel advies

CFD werkt aan keurmerk onafhankelijk financieel advies

CFD werkt aan een keurmerk voor de onafhankelijk financieel adviseur. In een adviseursmailing worden eerste deelnemers gezocht. De mailing gaat niet in op details...