Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Document via Pixabay

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties.

Adfiz: “Naar aanleiding van berichtgeving in de media zijn door leden vragen gesteld over de privaatrechtelijke consequenties als je als adviseur in de vergelijkingskaart aangeeft te adviseren op onafhankelijke basis. Wij hebben hierover advies ingewonnen bij Polis Advocaten en die zijn duidelijk over de privaatrechtelijke consequenties: “De vergelijkingskaart is publiekrechtelijk van aard en heeft mijns inziens geen doorwerking in het civiele recht, althans niet in de zin dat de klant op basis daarvan van de adviseur kan eisen dat de adviseur altijd het aantal producten en aanbieders in zijn advies betrekt conform de normen die gelden voor ‘onafhankelijk advies’ in de zin van de vergelijkingskaart.” 

“In de nadere toelichting hierop geeft Polis Advocaten aan dat er geen grond is voor doorwerking in de civiele verhouding omdat de vergelijkingskaart een eenzijdig document is waar geen wederzijdse contractuele rechten en plichten in kunnen worden overeengekomen of aan ontleend kunnen worden. Het is een generiek informatiedocument dat geen betekenis heeft voor de inhoud van individuele adviestrajecten.  

“Wat de klant dan wel civielrechtelijk mag verwachten van de adviseur in een individueel adviestraject, hangt af van hetgeen de klant daarover met de adviseur afspreekt:  als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de omvang van de door de adviseur te maken analyse, komt het aan op de redelijke verwachtingen die de klant daarover mag hebben. Publiekrechtelijke normen kunnen hooguit een rol spelen bij het inkleuren van deze verwachtingen. Aan de vergelijkingskaart mag de klant alleen de verwachting ontlenen dat de adviseur in algemene zin in staat is om een voldoende divers productpalet te beoordelen. De klant mag er zonder nadere afspraken niet zomaar op vertrouwen dat de adviseur in het individuele adviestraject altijd dat volledige productpalet zal meenemen in de beoordeling. Dat neemt overigens niet weg dat civielrechtelijk altijd sprake moet zijn van een deugdelijk en passend advies.”

Duidelijk

Ludger de Bruijn van Adfiz: “Wij merken dat er verschillende visies zijn over de norm van onafhankelijk advies en de gevolgen voor de dienstverlening aan klanten. Daarbij is onder meer gesuggereerd dat een klant zich op grond van de vergelijkingskaart zou kunnen beroepen op een individueel klantadvies waarin ten minste het aantal producten en productvormen wordt meegenomen dat in de norm van de AFM voor onafhankelijk advies staat.  

“De Nrgfo (publiekrecht) is daarover echter duidelijk: de norm is niet van toepassing op het individueel klantadvies. Ook civielrechtelijk heeft de norm op zichzelf dus geen doorwerking in het individuele klantadvies. Dat is enkel het geval als de toezegging een minimaal aantal producten te vergelijken onderdeel is van afspraken tussen de adviseur en de klant.”

Het volledige advies van Polis Advocaten vindt men hier.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het is nu officieel, grootbanken geven geen onafhankelijk hypotheekadvies

Het is nu officieel, grootbanken geven geen onafhankelijk hypotheekadvies

Het is nu officieel: de grootbanken geven geen onafhankelijk hypotheekadvies. Inmiddels heeft ook ING haar vergelijkingskaart gepubliceerd (de overgangstermijn liep...

Lloyds Bank: vakpaper vergelijkingskaart

Lloyds Bank: vakpaper vergelijkingskaart

Lloyds Bank heeft een vakpaper gemaakt van de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de Vergelijkingskaart. Dit overzicht is gratis te downloaden op de website...

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs...

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën...

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...

Vergelijkingskaart bevestigt: advies grootbanken niet onafhankelijk

Vergelijkingskaart bevestigt: advies grootbanken niet onafhankelijk

Inmiddels hebben de eerste grootbanken hun vergelijkingskaarten gepubliceerd. En ja, hun advies is niet op onafhankelijke basis. Want dat moet op de vergelijkingskaart...

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...