Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Document via Pixabay

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties.

Adfiz: “Naar aanleiding van berichtgeving in de media zijn door leden vragen gesteld over de privaatrechtelijke consequenties als je als adviseur in de vergelijkingskaart aangeeft te adviseren op onafhankelijke basis. Wij hebben hierover advies ingewonnen bij Polis Advocaten en die zijn duidelijk over de privaatrechtelijke consequenties: “De vergelijkingskaart is publiekrechtelijk van aard en heeft mijns inziens geen doorwerking in het civiele recht, althans niet in de zin dat de klant op basis daarvan van de adviseur kan eisen dat de adviseur altijd het aantal producten en aanbieders in zijn advies betrekt conform de normen die gelden voor ‘onafhankelijk advies’ in de zin van de vergelijkingskaart.” 

“In de nadere toelichting hierop geeft Polis Advocaten aan dat er geen grond is voor doorwerking in de civiele verhouding omdat de vergelijkingskaart een eenzijdig document is waar geen wederzijdse contractuele rechten en plichten in kunnen worden overeengekomen of aan ontleend kunnen worden. Het is een generiek informatiedocument dat geen betekenis heeft voor de inhoud van individuele adviestrajecten.  

“Wat de klant dan wel civielrechtelijk mag verwachten van de adviseur in een individueel adviestraject, hangt af van hetgeen de klant daarover met de adviseur afspreekt:  als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de omvang van de door de adviseur te maken analyse, komt het aan op de redelijke verwachtingen die de klant daarover mag hebben. Publiekrechtelijke normen kunnen hooguit een rol spelen bij het inkleuren van deze verwachtingen. Aan de vergelijkingskaart mag de klant alleen de verwachting ontlenen dat de adviseur in algemene zin in staat is om een voldoende divers productpalet te beoordelen. De klant mag er zonder nadere afspraken niet zomaar op vertrouwen dat de adviseur in het individuele adviestraject altijd dat volledige productpalet zal meenemen in de beoordeling. Dat neemt overigens niet weg dat civielrechtelijk altijd sprake moet zijn van een deugdelijk en passend advies.”

Duidelijk

Ludger de Bruijn van Adfiz: “Wij merken dat er verschillende visies zijn over de norm van onafhankelijk advies en de gevolgen voor de dienstverlening aan klanten. Daarbij is onder meer gesuggereerd dat een klant zich op grond van de vergelijkingskaart zou kunnen beroepen op een individueel klantadvies waarin ten minste het aantal producten en productvormen wordt meegenomen dat in de norm van de AFM voor onafhankelijk advies staat.  

“De Nrgfo (publiekrecht) is daarover echter duidelijk: de norm is niet van toepassing op het individueel klantadvies. Ook civielrechtelijk heeft de norm op zichzelf dus geen doorwerking in het individuele klantadvies. Dat is enkel het geval als de toezegging een minimaal aantal producten te vergelijken onderdeel is van afspraken tussen de adviseur en de klant.”

Het volledige advies van Polis Advocaten vindt men hier.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert op 13 juni in de Flint in Amersfoort haar 115-jarig bestaan. Adfiz heeft "een feestelijk programma samengesteld met als keynote spreker Berthold Gunster,...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...