Adfiz: écht werk maken van financiële fitheid

Roger van der Linden: ‘Ik wil me verder ontwikkelen als ondernemer.’

Maak écht werk van financiële fitheid, waarbij de focus moet zijn op een integrale aanpak. Dat stelde Adfiz-voorzitter Roger van der Linden tijdens de Midjaarsbijeenkomst van de adviseursorganisatie woensdagmiddag in Laren. Van der Linden: “Continue en maatschappijbrede aandacht voor een doorlopende en integrale aanpak van financiële fitheid… ik zie het nog niet.”

Financieel adviseurs, aldus Van der Linden, “tekenen vol in op het in beweging krijgen van mensen om te werken aan hun financiële gezondheid. Dat kunnen we overigens niet alleen, en dat willen we ook niet alleen. Wat we willen is samen denken en werken aan resultaat. Natuurlijk samen met verzekeraars en banken, maar ook met overheid, werkgevers, gedragswetenschappers, onderwijsinstellingen en ieder ander die financiële fitheid als uitgangspunt kiest.

“Wij willen met iedereen meedenken en werken aan structurele en zichtbare aandacht voor financiële gezondheid. werken aan interventies, acties en campagnes die nodig zijn om mensen te helpen verder te kijken dan een verzekering voor de auto, een hypotheek voor het huis en een lijfrente voor een fiscale aftrek. Wij willen werken aan alle mogelijke antwoorden op de vraag hoe mensen te motiveren om regelmatig aandacht te geven aan de eigen financiële situatie, ook als daar al enige tijd geen acute aanleiding voor is. En vooral willen wij werken om niet langer pillen, poedertjes, drankjes en zalfjes voor te schrijven voor acuut opspelende klachten, maar om integrale financiële fitheidsprogramma’s te ontwerpen. En die programma’s komen er. Naar mijn overtuiging in alle soorten, maten en zwaartes. Soms is het een uitgebreid financieel plan met geplande periodieke updates, soms het eerlijke advies dat het binnen de mogelijkheden al prima op orde is. En alles daar tussen in.”

Niet genoeg

Van der Linden: “Mijn stelling is dat we niet moeten denken dat het genoeg is voor financiële fitheid. Wat informatie van een aanbieder over een bestaand product of wat extra transparantie alleen helpt een klant echt niet. En dat beeld moeten we ook niet oproepen bij de consument. Focus op slechts een puzzelstukje uit de hele puzzel is nu eenmaal niet genoeg.

“Dus als een deeladvies, een begeleide keuze of een informatieset bijdraagt aan aandacht voor financiën, en bereidheid om naar het relevante totaalplaatje te kijken, dan is dat top.  Als ze ingezet worden om alleen het betreffende puzzelstukje wat te verbeteren, zonder erop te wijzen dat het uiteindelijk om de totale puzzel gaat, dan gaan we heel wat crash-diëten tegemoet. En dat geeft misschien even het gevoel heel goed bezig te zijn, maar na een tijd blijkt het toch niet te werken. Sterker nog: het gaat tegenwerken.”

Van der Linden noemde het belangrijk om consumenten te wijzen op de baat die ze hebben bij financiële fitheid.  De Adfiz-voorzitter: “We moeten het niet teveel hebben over de schema’s, de training, de dingen die niet meer mogen, maar over de opbrengst, het inzicht, de rust, het geluk te weten waar je aan toe bent. Die beloning helpt naar mijn overtuiging ook beter om mensen voor hun financiële fitheid in beweging te krijgen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties. Adfiz:...

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Als Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn, zijn zij dat vaak op meerdere punten tegelijk. Zo hebben huishoudens met hoge woonlasten ook vaker dan gemiddeld een...

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz heeft de handreiking 'Pensioendienstverlening op maat' gepubliceerd. De handreiking is samen met de pensioensector ontwikkeld in het kader van het aanvalsplan...

Adviesalerts! financiële fitheid

Adviesalerts! financiële fitheid

Financieel adviseurs kijken steeds breder naar de financiële fitheid van hun klanten. Een goede ontwikkeling natuurlijk, helemaal omdat er nog best veel zendelingenwerk...