Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Hoezo Aflossingsblij

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers gaan bestaande afspraken met adviseurs herijken en de banken zijn uit het overleg gestapt.

De afgelopen maanden hebben NVB, Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD overleg gehad om tot een efficiënte en klantgerichte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. "Dit is van belang omdat adviseurs met veel verschillende geldverstrekkers samenwerken. Afspraken over een uniforme invulling van de samenwerking (bijv. over klantbenadering, het delen van klantgegevens en de onderlinge terugkoppeling) dragen enorm bij aan een efficiënte aanpak. Helaas is het niet mogelijk gebleken om generiek afspraken te maken voor de gehele sector en daarom gaan geldverstrekkers individueel verder om  de reeds bestaande individuele afspraken met adviseurs mogelijk te herijken. De banken hebben echter besloten dit overleg te verlaten. 

Adfiz en OvFD zeggen adviseurs nu zonder de banken te gaan ondersteunen om zelf op een zo efficiënt mogelijke manier invulling te geven aan hun klantbenadering in dit dossier. Aangezien actuele klantgegevens cruciaal zijn voor een goede klantbenadering, roepen Adfiz en OvFD individuele banken op om in ieder geval deze gegevens te delen.  

Volgens de twee belangenorganisaties is het een gemiste kans dat de banken afzien van uniforme efficiënte samenwerking. "De AFM spreekt de banken als geldverstrekker aan op hun aanpak, maar de onafhankelijk adviseur staat het dichtst bij de klant en kent de situatie van de klant het beste. Gezien de inspanning die vaak nodig blijkt om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te activeren is de adviseur in de beste positie om de klant in beweging te krijgen. Bovendien is de onafhankelijk adviseur bij uitstek uitgerust om de aflossingsvrije hypotheek te beschouwen vanuit de totale financiële situatie van de klant", zeggen Adfiz en OvFD.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Verbond pleit voor proportioneel pakket Solvency II

Voor kleine en middelgrote verzekeraars met een premie-inkomen tussen de tien en vijftig miljoen euro moeten de nalevings-, en rapportagelasten binnen het Europese...

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...

Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Grote impact zware stormen op schadeverzekeraars

Twee zware stormen op 3 en 18 januari vorig jaar hebben een forse impact gehad op Nederlandse schadeverzekeraars en levensverzekeraars hadden in 2018 te maken met...

Verbond sluit samenwerkingsovereenkomst met InsurTech Hub München

Verbond sluit samenwerkingsovereenkomst met InsurTech Hub München

Het Verbond van Verzekeraars heeft woensdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met InsurTech Hub München. De laatste is een ondernemingsplatform met...

"Niet delen van essentiële informatie schaadt klantbediening"

"Niet delen van essentiële informatie schaadt klantbediening"

"In onze consultatiereactie", aldus Adfiz, "hebben we vooral aandacht gevraagd voor de groeiende zorg dat aanbieders klantgegevens regelmatig niet meer delen met...

Adfiz blij met aandacht voor hypotheek voor duurhuurders

Adfiz blij met aandacht voor hypotheek voor duurhuurders

Adfiz is blij dat er nu vanuit aanbieders en de politiek aandacht is voor de duurhuurders. Adfiz: "Hoewel maatwerk voor duurhuurders middels een explain al jaren...