Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Hoezo Aflossingsblij

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers gaan bestaande afspraken met adviseurs herijken en de banken zijn uit het overleg gestapt.

De afgelopen maanden hebben NVB, Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD overleg gehad om tot een efficiënte en klantgerichte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. "Dit is van belang omdat adviseurs met veel verschillende geldverstrekkers samenwerken. Afspraken over een uniforme invulling van de samenwerking (bijv. over klantbenadering, het delen van klantgegevens en de onderlinge terugkoppeling) dragen enorm bij aan een efficiënte aanpak. Helaas is het niet mogelijk gebleken om generiek afspraken te maken voor de gehele sector en daarom gaan geldverstrekkers individueel verder om  de reeds bestaande individuele afspraken met adviseurs mogelijk te herijken. De banken hebben echter besloten dit overleg te verlaten. 

Adfiz en OvFD zeggen adviseurs nu zonder de banken te gaan ondersteunen om zelf op een zo efficiënt mogelijke manier invulling te geven aan hun klantbenadering in dit dossier. Aangezien actuele klantgegevens cruciaal zijn voor een goede klantbenadering, roepen Adfiz en OvFD individuele banken op om in ieder geval deze gegevens te delen.  

Volgens de twee belangenorganisaties is het een gemiste kans dat de banken afzien van uniforme efficiënte samenwerking. "De AFM spreekt de banken als geldverstrekker aan op hun aanpak, maar de onafhankelijk adviseur staat het dichtst bij de klant en kent de situatie van de klant het beste. Gezien de inspanning die vaak nodig blijkt om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te activeren is de adviseur in de beste positie om de klant in beweging te krijgen. Bovendien is de onafhankelijk adviseur bij uitstek uitgerust om de aflossingsvrije hypotheek te beschouwen vanuit de totale financiële situatie van de klant", zeggen Adfiz en OvFD.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Saneringsplicht ongepast na niet doorgaan verbod op asbestdaken

Saneringsplicht ongepast na niet doorgaan verbod op asbestdaken

Adfiz roept verzekeraars op de wijzigingen terug te draaien die ze in clausules hebben aangebracht met het oog op het (afgeblazen) verbod op asbestdaken. Adfiz:...

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil...

Maandcolumn Enno Wiertsema

Maandcolumn Enno Wiertsema

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) Hoe nuttig het ook is om te regelen dat onafhankelijk advies aan bepaalde eisen voldoet, minstens zo belangrijk is het om...

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Verplicht adviseurs die zich qua dienstverlening beperken tot advies over de eigen producten, het label ‘verkoopadvies’ te voeren. Dat stelt Adfiz-directeur...

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Klanten hebben het afgelopen jaar vooral meer waardering gekregen voor het contact met hun verzekeraar. De score op dit punt liet in 2019 de sterkste verbetering...

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

"Wij zien in de vragen een onderstreping van het belang van financieel advies." Aldus Adfiz over de Kamervragen die zijn gesteld over de aanpassing van de dekking...

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz heeft haar kennisdossier over cyberrisico's vernieuwd. De focus ligt nu ook volledig bij de adviesrol. Adfiz: "De aandacht voor cyberrisico's groeit. Diverse...

Adfiz partner van VVP

Adfiz partner van VVP

Adfiz wordt partner van VVP met een eigen plek op de VVP-website. Hier ontsluit de branchevereniging delen van haar kennisdossiers voor de hele markt, die kunnen...

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat zijn er twaalf procent meer dan in 2017. Sinds...

Adfiz Download Advies in Cijfers 2019

Adfiz Download Advies in Cijfers 2019

Als belangenbehartiger en branchevereniging willen we beschikken over goede cijfers over onze eigen markt. We hebben deze kennis daarom gebundeld...