Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

instrumenten via Pixabay

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven hoe er advies gegeven moet worden om voor provisie in aanmerking te kunnen komen.  Wij zijn dan ook een onderzoek gestart of juridische stappen richting CZ haalbaar zijn”.

Aldus Adfiz in reactie op de aankondiging van CZ de provisie op individuele portefeuilles en mantelcontracten te gaan afbouwen. De afbouw leidt ertoe dat CZ per 2027 geen provisie meer betaalt op individuele portefeuilles. Alleen als er sprake is van een “schaalbare digitale adviespropositie” wil CZ provisie blijven betalen.

Adviseurs, aldus Adfiz, ervaren dat hiermee in praktijk door CZ afscheid wordt genomen van vergoeding voor adviseurs door CZ op individuele zorgverzekeringen.

Adfiz: “Op https://www.cz.nl/-/media/files/cz/zakelijk/criteria-voor-digitale-schaalbare-propositie.pdf zijn criteria gepubliceerd waaraan zo’n “digitale schaalbare propositie” moet voldoen. Uit deze criteria blijkt dat er weinig adviseurs zullen zijn die hieraan kunnen voldoen. Dit betekent dat veel met CZ samenwerkende adviseurs vanaf 2025 geconfronteerd gaan worden met opgelegde provisieverlagingen. Dit leidt uiteindelijk per 2027 tot een portefeuille die geen provisie-inkomsten oplevert maar waarvoor de adviseur wel (wettelijke) zorgplicht heeft.

“Adfiz is vooraf door CZ geïnformeerd over de beoogde wijzigingen. Wij hebben verschillende gesprekken met CZ hierover gehad, waarin wij meermaals hebben aangegeven het hier niet eens te zijn met de maatregelen. Een verplichte digitale adviespropositie vinden wij niet in het belang van de klanten van adviseurs, zeker niet in een tijd waarin toezichthouders als de AFM aandacht vragen voor mensen die digitaal niet vaardig zijn. CZ heeft in reactie daarop een soort ‘hardheidsclausule’”ingebouwd als het gaat om “aantoonbaar advies aan mensen in kwetsbare posities, i.e. mensen met weinig digitale vaardigheden en die financieel niet de mogelijkheid hebben om een advies te bekostigen”. Maar hoe hier in praktijk invulling aan wordt gegeven is niet duidelijk aangegeven.”

Disproportioneel hoog

CZ stelt in een position paper op haar website: “Toegankelijkheid van zorg vormt een steeds grotere uitdaging, terwijl stijging van de zorgkosten de betaalbaarheid verder onder druk zet. Als CZ blijven we daarom kritisch kijken naar de uitlegbaarheid van onze kosten, afspraken en regelingen en passen we per 1 januari 2025 onze provisieregeling aan.”

Over individuele contracten schrijft CZ: “Voor individuele portefeuilles en mantels constateren we een niet uitlegbare situatie. De provisie bij een klein deel van het intermediair is disproportioneel hoog als gevolg van een vergoeding op basis van aantallen verzekerden in plaats van aantal premiebetalers. Dit is historisch zo gegroeid maar gaan we nu rechttrekken. Tegenwoordig kan individueel zorgadvies efficiënt worden verzorgd via online diensten, waardoor fysieke adviesgesprekken zelden nodig zijn en slechts voor een klein deel van de portefeuille plaatsvinden. We zijn daarom voornemens om geen individuele provisie meer te betalen, tenzij er een volwassen, schaalbare digitale adviespropositie beschikbaar is waarmee alle individuele klanten kunnen worden geholpen. Het is aan CZ om te beoordelen of een adviespropositie voldoet aan bepaalde criteria van volwassenheid en schaalbaarheid. Deze criteria zijn te vinden op cz.nl/intermediair/uitlegbare-provisie.

“Voor intermediairs die zo’n propositie bieden blijven we de individuele portefeuille en mantels belonen met een provisie. Deze provisie zal echter, net als in de collectieve markt, voortaan per premiebetalende verzekerde berekend worden. Voor overige individuele portefeuilles en mantels bouwen we de provisie in stappen af. Van ⅔ in 2025 naar ⅓ in 2026 naar nul euro in 2027. CZ blijft wel open staan voor samenwerking met deze intermediairs maar de verzekerde die individueel advies wil moet daarvoor de rekening aan het desbetreffende intermediair zelf betalen. Voor aantoonbaar advies aan mensen in kwetsbare posities, i.e. mensen met weinig digitale vaardigheden en die financieel niet de mogelijkheid hebben om een advies te bekostigen, richten we een fonds in van waaruit op aanvraag en ter beoordeling door CZ adviezen achteraf kunnen worden vergoed.”

Over collectiviteiten schrijft CZ: “We vragen intermediairs om alle afspraken op contractniveau over dienstverlening op het gebied van advisering en bemiddeling van de collectieve zorgverzekering voor de start van het jaar transparant te maken. De uitbetaling van de provisie start als daaraan is voldaan en loopt door als de werkzaamheden conform worden uitgevoerd. Als dat niet het geval is dan stopt of verandert de betaling en maken we afspraken over hoe verschillen worden verrekend.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeroen de Rijk - Ex IM 7 juni 2024

Net zo onbetrouwbaar voor het IM als Zilveren Kruis en Avero die hebben dit trucje al eerder uitgevoerd.

VVP-poll: mijn kantoor is klaar voor actieve provisietransparantie

VVP-poll: mijn kantoor is klaar voor actieve provisietransparantie

Nog een paar weken en dan is het een feit. Op 1 juli 2024 worden de nieuwe regels voor provisietransparantie schadeverzekeringen van kracht. Uit een poll van VVP...

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...

VVP feliciteert Adfiz

VVP feliciteert Adfiz

Adfiz springt al 115 jaar in de bres voor alle financieel adviseurs van Nederland. Met een ideale mix van wijsheid en innovatievermogen. Van harte gefeliciteerd...

Van verkoper naar adviseur

Van verkoper naar adviseur

De geschiedenis van Adfiz voert naar 1909. Toen ontstond de Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, kortweg Bond...

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Maatschappelijke meerwaarde vergroten, sector blijven ontwikkelen, doorbouwen aan de vereniging. Dat zijn de grondslagen van het Adfiz Meerjarenplan 2024-2027. Adfiz:...

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Adfiz ondersteunt haar leden (en vaak ook niet-leden) met raad en daad, zoals nu met een rekenbox fijnmazig gemiddelde. Immers, vanaf 1 juli is actieve provisietransparantie...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Berthold Gunster, grondlegger van Omdenken, is de keynote spreker op het Adfiz-lustrumevent dat op 13 juni 2024 plaatsvindt in theater Flint in Amersfoort. Gunster...

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz heeft een Q&A actieve provisietransparantie gepubliceerd. Een van de vragen waar het document op ingaat, is of het verplicht is de term provisie te gebruiken....