Adfiz: "Houd financiële dienstverleners uit Wet nadere beloningsmaatregelen"

Euro's via Pixabay 2018

Adfiz verzoekt minister Hoekstra nadrukkelijk om uitsluiting van financiële dienstverleners van de Wet nadere beloningsmaatregelen. "Dit kan eenvoudig", aldus Adfiz, "door in de wet niet aan te knopen bij het containerbegrip ‘financiële onderneming’ (in de zin van artikel 1:1 Wft), maar specifieke financiële ondernemingen te benoemen voor wie de Wet nadere beloningsmaatregelen geldt en toegevoegde waarde heeft, namelijk banken en verzekeraars. Bij de aankondiging van de aanscherping van de beloningsregels geeft de minister immers aan dat de aanleiding is de verontwaardiging over de vaste beloning bij bestuurders van banken en verzekeraars.

"Nu wordt in het wetsvoorstel de grote diverse groep van financiële ondernemingen op dezelfde wijze behandeld als deze banken en verzekeraars. Wij begrijpen dan ook niet wat de rechtvaardiging is om de grote groep van overige financiële ondernemingen te onderwerpen aan hetzelfde beloningsregime als de big financials. Bovendien vinden wij deze uitbreiding ondoelmatig en nodeloos belastend."

Reactie toevoegen

 
Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Beloningstransparantie

Beloningstransparantie

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! VVP 3-2021) Sinds de discussie de afgelopen tijd over de provisie die adviseurs ontvangen van leveranciers van energiezuinige...

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

Onafhankelijk hypotheekadvies kost gemiddeld 2.375 euro

Onafhankelijk hypotheekadvies kost gemiddeld 2.375 euro

Hypotheekconsumenten betalen gemiddeld 2.375 euro aan een onafhankelijk adviseur voor advies en bemiddeling. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.969 consumenten door...

ASR stopt met bonussen

ASR stopt met bonussen

Vanaf 2020 wil ASR geen geldbonussen meer uitkeren aan de bestuurstop. Op 22 mei wordt een voorstel ingebracht tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van...

15% provisie op nieuwe zakelijke autopolis Allianz

15% provisie op nieuwe zakelijke autopolis Allianz

Allianz biedt standaard maximaal vijftien procent provisie op de nieuwe zakelijke autoverzekering van het concern. Allianz aan adviseurs: "U kunt in de MKB-portal...

Eerst waarde toevoegen, dan geld verdienen

Eerst waarde toevoegen, dan geld verdienen

Laat 2019 het jaar zijn van de proactieve financieel adviseur. Een adviseur die oog heeft voor de maatschappelijke vraagstukken, die zich nadrukkelijk als belangenbehartiger...

Snel duidelijkheid over provisietransparantie

Snel duidelijkheid over provisietransparantie

Minister Hoekstra gaat "stappen zetten om de transparantie te vergroten over provisies en dienstverlening voor consumenten die schadeverzekeringen afsluiten". Dat...

Beloningsregels aangescherpt

Beloningsregels aangescherpt

Financiële ondernemingen worden wettelijk verplicht om zich rekenschap te geven van en verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot...