Adfiz: "Minister geeft verkeerd signaal"

Huis (luiken) via Pixabay

Ook Adfiz is kritisch op het voornemen van de minister de kennis- en ervaringstoets af te schaffen bij verhogingen binnen de bestaande hypotheek (om verduurzaming te stimuleren). Hoewel de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden, heeft Adfiz "grote bedenkingen bij deze plannen. In de Kamerbrief zijn veel zaken nog niet uitgewerkt. Zo is nog niet bekend tot welke grens consumenten geld mogen bijlenen en welke voorwaarden aan de uitgaven worden gesteld. Wij blijven dan ook met het ministerie en de AFM in gesprek en inzetten op behoud van consumentenwaarborgen.

"Inzicht is niet alleen bij het afsluiten van de hypotheek, maar ook gedurende de looptijd en bij tussentijdse aanpassingen van belang voor de consument. Zowel vanuit de markt, overheid en toezichthouder is er steeds meer aandacht voor beheer en nazorg. Wat Adfiz betreft geeft de minister op deze manier een verkeerd signaal.  

"Het is niet uit te leggen dat consumentenbescherming ineens van ondergeschikt belang is aan de wens tot verduurzaming. Ook bij verduurzaming gaat het om situaties waarbij de consument een langjarige verplichtingen aangaat met een evengoed lange terugverdientijd.

"Daarnaast wordt gesproken over ‘het advies’ en ‘een volledig adviestraject’. In de praktijk kijkt een adviseur naar de wensen en behoeften van de klant en wordt daar de wijze van advies op afgestemd. Bij een kleine verhoging volstaan een verkort adviestraject en bijbehorende lagere kosten."

In de brief benoemt de minister verder de belangrijke rol die voor adviseurs is weggelegd om consumenten te stimuleren hun woning te verduurzamen. Adfiz is "blij met de erkenning van de belangrijke positie die jij als adviseur in relatie tot de klant hebt. Het verbaast ons dan ook dat tegelijkertijd de suggestie wordt gewekt dat financieel advies niet nodig is bij verduurzaming. Hiermee wordt de rol van financieel adviseurs als aanjager van verduurzaming zeker niet verstevigd".  

Reactie toevoegen

 

Reacties

PS - Platter-Schoo FD 24 december 2019

Zonder adviseurs gaat ze dit toch allemaal niet lukken. Fijne dagen allemaal. En in 2020 zal nog duidelijker worden welke puinhopen wij adviseurs allemaal moeten opruimen. Wij zijn er klaar voor, onze klanten laten wij niet in de steek!

Meer over
Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt haar coronapagina beschikbaar voor de hele markt. Zo verzamelen Adfiz en het Verbond van Verzekeraars vragen over verzekeringen te verzamelen en samen...

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Coronavirus: premiebetaling tijdelijk opgeschort?

Adfiz meldt in gesprek te zijn met het Verbond over de vraag of in verband met de coronacrisis de premiebetaling tijdelijk opgeschort kan worden zonder de dekking...

Transparant zijn over dienstverlening

Transparant zijn over dienstverlening

Voor een goed klantbegrip is het cruciaal dat de nadruk ligt op de waarde en opbrengst van de dienstverlening, betoogt Adfiz in het katern 'Ken je vak!' in VVP...

Anva en Adfiz stellen Safebay twee maanden gratis beschikbaar

Anva en Adfiz stellen Safebay twee maanden gratis beschikbaar

Anva en Adfiz stellen het communicatieplatform Safebay twee maanden lang gratis beschikbaar. Op deze manier willen Anva en Adfiz adivseurs helpen om communicatie...

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Coronavirus: Adfiz en Verbond pakken nieuwe vraagstukken op

Adfiz gaat nieuwe vraagstukken over verzekeren en financiën die ontstaan door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus verzamelen en voorleggen aan...

Coronavirus: Adfiz-bijeenkomsten opgeschort

Coronavirus: Adfiz-bijeenkomsten opgeschort

Alle door het Adfiz-bureau georganiseerde bijeenkomsten zijn met onmiddellijke ingang opgeschort vanwege het coronavirus. Het betreft: 19 maart - Jong Management, ...

VKG winnaar Adviescampagne 2019

VKG winnaar Adviescampagne 2019

De campagne ‘De klant vertelt’ van VKG is de winnaar van de VVP Adviescampagne 2019. Dit maakte juryvoorzitter en Adfiz-directeur Enno Wiertsema bekend...

De held van je fans

De held van je fans

(Uit VVP 01-2020) Adviseren is topsport! VVP vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren en topsport. Dit keer Enno Wiertsema,...

Transparant zijn over dienstverlening

Transparant zijn over dienstverlening

(Adfiz in VVP 01-2020) Voor een goed klantbegrip is het cruciaal dat de nadruk ligt op de waarde en opbrengst van de dienstverlening. Het ‘transparantievraagstuk’...

Adfiz zet informatie over coronavirus bij elkaar

Adfiz zet informatie over coronavirus bij elkaar

Adfiz heeft op haar website informatie over het coronavirus bij elkaar gezet. Adfiz: "Hoewel je ongetwijfeld al via verschillende kanalen hebt gehoord hoe je jezelf...