Adfiz: minister vindt juiste balans

Enno Wiertsema nieuw 2018 resized

De juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Dat vindt minister Hoekstra in volgens Adfiz in de maatregelen die hij dinsdag bekend maakte (zie ook de berichten 'Minister markeert onderscheid tussen adviseurs' en 'Minister wil provisietransparantie liefst nominaal'). Adfiz: "Eindelijk klinkt er erkenning voor het verschil tussen verkoop en advies. Ook de gekozen richting om inzicht in provisie toegankelijker te maken is evenwichtig en verstandig, met nadrukkelijke aandacht voor het gelijk speelveld. We praten graag verder met ministerie en AFM over de nadere uitwerking.

"Wij hebben er steeds op gewezen dat het verschil tussen advies en verkoop voor een klant van groter belang is dan een norm voor de mate van onafhankelijkheid. De minister concludeert nu dat marktbrede vergelijking onwerkbaar en onnodig belastend is en ziet daarom af van die eis. Wel ziet hij het belang om het onderscheid duidelijk te markeren tussen verkoop (advies van een medewerker van een bank of verzekeraar) en zelfstandig en onafhankelijk advies. Daarmee maakt hij een belangrijke stap naar meer rolduidelijkheid voor de klant."

Provisietransparantie

Adfiz: "Ook ten aanzien van provisietransparantie zien we dat de minister het vraagstuk evenwichtig en verstandig aanvliegt. Met provisietransparantie wordt geen werkelijk probleem geadresseerd, en daarom past de afgewogen aanpak van de minister. Adfiz heeft eerder aangegeven te willen praten als het erom gaat inzicht in provisies te verbeteren voor consumenten die hierin geïnteresseerd zijn, op voorwaarde dat transparantie én daadwerkelijk in het belang van de klant is én de marktverhoudingen niet verstoort. Die randvoorwaarden zien we duidelijk in de brief van de minister en dus gaan we dat gesprek verder aan.

"Als het gaat om gelijk speelveld kijkt de minister terecht verder dan het vraagstuk van transparantie. Andere domeinen waarop adviseurs een ongelijk speelveld constateren hebben de aandacht van de minister. Zo agendeert hij het ongelijke speelveld bij pensioenadvies, de mankementen van de kennis- en ervaringstoets bij execution only, ongelijke vakbekwaamheidseisen bij geautomatiseerd advies en de post-contractuele zorgplicht, waar de aanbieder deze nog mag vergoeden uit de productprijs, terwijl zelfstandig adviseurs hier een aparte fee voor moeten rekenen."

 

 

Reactie toevoegen

 
De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...

Pyrrus-overwinning?

Pyrrus-overwinning?

(Commentaar VVP) Horen we daar al een fles bubbels ontkurkt worden? De Afdeling advies van de Raad van State laat het kabinet huiswerk inzake actieve provisietransparantie...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

Raad van State: bezwaren tegen actieve provisietransparantie

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren tegen actieve provisietransparantie en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...