Adfiz: "Nominale transparantie bestaat niet"

Roger van der Linden

"Nominale transparantie bestaat niet. Dat zou namelijk betekenen transparant worden nádat de klant een adviseur heeft gekozen en nádat die klant met deze adviseur een heel adviestraject heeft doorlopen", aldus Adfiz-voorzitter Roger van der Linden in zijn - dit jaar online - Nieuwjaarsboodschap in plaats van de traditionele Nieuwjaarsborrel.

Volgens Van der Linden is het overduidelijk dat transparantie op dit punt in het dienstverleningstraject tot chaotische taferelen gaat leiden."Ziet u het al voor zich: de klant die alle benodigde gegevens en documenten heeft verzameld. De adviseur die vele uren heeft gestopt in een advies op maat. En dat ze het dan pas gaan hebben over de kosten. Dan heb je toch allang voor elkaar gekozen? Dus als het dan toch moet, wat ik nog steeds niet zie, dan aan het begin van het traject!"

Verzekerbaarheid

"Op het gebied van de verzekerbaarheid van steeds lastiger te verzekeren risico’s is het goed een adviseur dichtbij te hebben", aldus Van der Linden. "Iemand die samen met de ondernemer een gedegen risicoanalyse opstelt.Preventiemaatregelen voorstelt.En beheersmaatregelen helpt uitvoeren. Maar dan moeten verzekeraars wel willen meewerken. En dat ene bedrijf beoordelen op zijn eigen inspanningen om risico’s beheersbaar te houden. En niet klakkeloos generieke maatregelen doorvoeren."

"Voor de volgende prolongatie hebben we met Verbond en VNAB uitgangspunten en richtlijnen opgesteld. Dat is een stap in de goede richting, en daar gaan we de komende maanden al mee aan de slag. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het kan, anno 2021, toch niet zo zijn dat goede, bonafide bedrijven moeten lijden onder die bedrijven die hun zaakjes niet goed op orde hebben?Dat is een verkeerd signaal naar die ondernemers. En naar de samenleving. En dat schaadt het vertrouwen in onze sector."

Woningverduurzaming

Bij verduurzaming ziet Van der Linden een duidelijke rol voor de adviseur. "De overheid pusht woningeigenaren om maatregelen te treffen. Met allerlei rekensommetjes en -tooltjes wordt zogenaamd aangetoond dat je je investering snel terugverdient. Tegelijkertijd waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving voor lukraak verduurzamen. En wijst erop dat consumenten zich eerst goed moeten laten voorlichten door een verduurzamingsadviseur. En de financiële consequenties ervan laten doorrekenen door een financieel adviseur. Dan helpt het niet om als overheid te doen alsof verduurzaming altijd een no-regret investering is en de consument aan het doe het zelven te zetten. Integendeel. Wat ze moeten doen, is de essentiële rol van de adviseur bij woningverduurzaming benadrukken. Iets wat staatssecretaris Knops ook heeft beaamd. Ik zeg dan: ‘put your money where your mouth is’."

Jongeren

Adfiz gaat zich onder meer inzetten om het vak van adviseur aantrekkelijker te maken voor jongeren. "Het is geen geheim dat de arbeidsmarkt niet massaal warm loopt voor onze branche. En dat is jammer, want naarmate van mensen een steeds grotere zelfredzaamheid wordt gevraagd, zal ook de vraag naar onafhankelijk financieel advies toenemen. Daarom zijn wij als vereniging samen met opleidingsinstituten en het UWV programma’s aan het voorbereiden om jongeren wél warm te laten lopen voor onze branche. Want dat is nodig als we willen voorkomen dat burgers de boot missen", aldus Van der Linden die adviseurs oproept om zich te verenigen, ongeacht of het nu bij Adfiz is of niet. "Ik zie nog steeds grote aantallen adviseurs die zich niet aansluiten, die niet verenigd zijn. En dat komt de professionalisering van onze beroepsgroep niet ten goede. Dat vind ik overigens niet alleen. Dat hoor ik ook in gesprekken met ministeries, aanbieders en toezichthouders. Ik zou die partijen dan ook willen oproepen de betreffende adviseurs daarop aan te spreken: als je het zo belangrijk vindt, handel er dan ook naar."

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies is te intiem om in een chat te doen." Aldus Evert-Jan Slootweg (CDA) in de eerste van twee financiële verkiezingsdebatten georganiseerd door...

Focussen op wat financieel advies oplevert

Focussen op wat financieel advies oplevert

De overheid moet de aandacht vestigen op wat financieel advies oplevert, niet op wat het kost. Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website...

Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2021) De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt...

Adfiz: webinar SFDR op 4 maart

Adfiz: webinar SFDR op 4 maart

Adfiz organiseert op donderdag 4 maart een webinar over de nieuwe wetgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die op 10 maart 2021 in werking treedt....

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Adfiz maakt korte metten met de nieuwe open norm ‘keuzebegeleiding’ in het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De AFM juicht de beoogde nieuwe...

Online financiële verkiezingsdebatten op 2 en 11 maart

Online financiële verkiezingsdebatten op 2 en 11 maart

NVB, Verbond van Verzekeraars, DUFAS, NVP en Adfiz organiseren op 2 en 11 maart interactieve financiële verkiezingsdebatten, steeds van 11.00 uur tot 12.30...

Adfiz-leden: groei hypotheekmarkt overtrof pre-corona verwachtingen

Adfiz-leden: groei hypotheekmarkt overtrof pre-corona verwachtingen

De groei in de hypotheekmarkt heeft alle pre-corona verwachtingen overtroffen. In de verwachtingen voor 2021 zien we terug dat de markt rekening houdt met een bescheidener...

Wiertsema (Adfiz): "Free riders helpen ons niet vooruit"

Wiertsema (Adfiz): "Free riders helpen ons niet vooruit"

“Een lid meer of minder”, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, “maakt voor de kracht van het collectief helemaal geen bal...

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Dit AFM-onderzoek kan jou als adviseur helpen om je klanten te segmenteren, zodat je tijdig het gesprek kan aangaan met klanten die rond 2035 mogelijk een herfinancieringsprobleem...

"Kwaliteit digitale aanlevering van documenten heeft dringend aandacht nodig"

"Kwaliteit digitale aanlevering van documenten heeft dringend aandacht nodig"

SIVI roept op tot goede toepassing van het SIVI GRS protocol en gaat samen met Adfiz de verbetering van kwaliteit monitoren. Peter Mols, directeur SIVI: “Met...