Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Enno Wiertsema (Adfiz) 2014

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat aan VVP schrijft heel goed te kunnen begrijpen dat 80 procent van de stemmers het eens was met de VVP-poll van afgelopen week. Adfiz-directeur Enno Wiertsema: "Er is reden genoeg om zeer kritisch op de ontwikkeling van de toezichtskosten te zijn.Wij blijven graag met de AFM verkennen hoe samenwerking en zelfregulering kunnen bijdragen aan lagere kosten."

Wiertsema: "De stelling die VVP hier vorige week over publiceerde, kende geen verrassende uitkomst. Natuurlijk, toezicht is nuttig, nodig zelfs. Het is daarom belangrijk dat we begrip kunnen hebben en houden voor de toezichtsinspanningen en toezichtskosten. Dat draagt bij aan effectiviteit en biedt mogelijkheden om met de AFM samen te werken aan verbeteringen in de branche. Daarnaast moeten wet- en regelgeving en het toezicht ruimte laten om te ondernemen. Voldoende waarborgen voor de klant zijn cruciaal, maar ondernemerschap en innovatie zijn evenzeer in het belang van de klant.

Er is reden genoeg om zeer kritisch op de ontwikkeling van de toezichtskosten te zijn. De AFM bevestigt dat de kwaliteit van advies al jaren achtereen toeneemt. Dit betekent ook dat de risico’s afnemen. Mijn stelling is namelijk dat de risico’s van onveilig doe-het-zelven, momenteel veel groter zijn dan de risico’s van verkeerd advies of te hoge advieskosten.

Duidelijk is ook dat de komende jaren veel nieuwe thema’s op de agenda van de AFM staan die zich voornamelijk afspelen buiten de sector van adviseurs/bemiddelaars. Ook zullen vooral nieuwe fintechspelers, vergelijkers en aanbieders van interactieve adviesdiensten, de nodige aandacht gaan vragen van de toezichthouders. En tot slot besteedt de AFM naast haar wettelijke toezichtstaken veel tijd aan beleidsontwikkeling die eigenlijk bij de wetgever of de sector zelf thuishoort. De inspanningen verschuiven kortom overduidelijk, terwijl adviseurs en bemiddelaars een zeer fors deel (21,2 procent) van de rekening blijven betalen. Onevenredig veel.

 

Verdubbeling

De overheid heeft 40 miljoen bezuinigd door de kosten van de toezichthouder geheel bij de sector zelf neer te leggen. Een verdubbeling van de rekening voor de ondernemers. Dit tegen het uitdrukkelijke advies van de Raad van State in. Ik roep een volgend kabinet op om dat terug te draaien en nodig de AFM uit mij daarin te steunen.

Er valt namelijk wel wat af te dingen op het argument dat de vervuiler betaalt. Deel uitmaken van een groep maakt je niet tot vervuiler. Bovendien, hoe meer adviseurs (‘vervuilend’ of niet) uit de markt verdwijnen, hoe hoger de rekening voor de (klanten van) overige adviseurs. De spoeling is aanzienlijk dunner geworden de afgelopen jaren. Het aantal adviseurs is afgenomen, terwijl de totale kosten van toezicht (flink) zijn gestegen. Er moet dus echt een ander verdelingsprincipe komen.

 

Toezichtlasten moeten omlaag

Kortom: ja, de toezichtlasten moeten omlaag.En daarom blijven wij aandacht vragen voor de proportionaliteit van toezichtskosten en de efficiëntie van het toezicht. De AFM ontwikkelt daar nu plannen voor en dat is een goede zaak. Volgend jaar wordt de verdeling over sectoren weer geëvalueerd. Een belangrijk moment.

Ik blijf graag met de AFM verkennen hoe samenwerking en zelfregulering kan bijdragen aan lagere kosten. Uiteindelijk blijft immers wel overeind: we willen (en zijn!) een sector waar de klant op kan vertrouwen, zonder dat hij daar een heel hoge prijs voor hoeft te betalen."

Reactie toevoegen

 
Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz betitelt het Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (BAZ) als een goed doordacht geheel. In haar reactie op de internetconsultatie...

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Sinds 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

In zijn nieuwe maandcolumn fileert Adfiz-directeur een aantal misvattingen over financieel adviseurs. Daaronder "het waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk...

Blessing in disguise?

Blessing in disguise?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Adviseurs moeten consumenten per 1 juli 2024 vóór het afsluiten van een nieuw contract...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adfiz heeft haar kennisportaal Actieve Provisietransparantie...

Open norm transparantieregels geeft ruimte

Open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...