Adfiz pleit voor betaald periodiek onderhoud

Enno Wiertsema: ‘Meer creativiteit nodig.’

In zijn maandcolumn pleit Adfiz-directeur Enno Wiertsema voor betaald periodiek onderhoud. Wiertsema: "Wft-zorgplicht gaat over informatieverstrekking. Van adviseur richting klant. Daarmee is niet geborgd dat de klant zijn adviseur op de hoogte brengt van wezenlijke veranderingen in zijn financiële situatie. En dat doet hij dan ook niet: hij weet het niet, het interesseert hem niet en hij heeft geen idee van de consequenties! Vind je het gek dat hij er niet voor wil betalen?

"Het wordt onderhand eens tijd dat we met z’n allen inzien dat we op zoek moeten naar andere manieren om ervoor te zorgen dat 1) de klant zijn hypotheek, oude dag of aov periodiek laat checken en 2) de adviseur betaald wordt voor dit periodieke onderhoud. Met andere woorden: dat we onze kop nu eens eindelijk uit het zand halen! Want, het draait niet om adviseurs die niet willen, maar om klanten die niet willen. Willen we de klant in de toekomst een hoop financiële sores besparen, dan moet de adviseur aan de bak. En net zoals de garagehouder betaald moet worden voor de APK, moet de adviseur betaald worden voor zo'n periodieke check.   

"Bijvoorbeeld door in de premie van complexe producten een bedrag voor periodiek onderhoud van de verzekering te verdisconteren. Een bedrag waarvoor de adviseur ongevraagd eens in de zoveel tijd de onderhoudsstaat van de verzekering van zijn klant keurt. Uit die keuring kan dan blijken of de verzekering nog steeds aansluit bij de financiële situatie van de klant of dat een ‘reparatie’ noodzakelijk is. En zo komt er ruimte voor ongevraagd advies."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 2 oktober 2019

Ik ben onlangs voor het eerst geconfronteerd met een overlijden van een zeer jonge relatie zonder uitvaartpolis. Vader en moeder hebben in het provisietijdperk voor elk 18 jaar wordend kind een uitvaartpolis gesloten. Daar kreeg ik zeg 500 euro voor. Na invoering van het provisieverbod doe ik uit goeie wil een uitvaartverzekering voor 95 euro,omdat ik wel dacht dat niemand er veel voor zou willen betalen, en ik het toch wel belangrijk vond dat het wordt geregeld. Deze mensen hebben echter gemeend dat dit veel te veel geld was, en waren zelfs boos dat ik zoveel vroeg, zij dachten aan een avond langskomen en tientallen jaren een polis in de boeken voor 25 euro of zo. Wij hebben wederzijds ontstemd afscheid genomen. Zij gingen het zelf wel regelen. Als er dan een telefoontje komt met de vraag naar de uitvaartverzekering en die blijkt bij mij én elders niet te zijn afgesloten dan is dat een heel nare ervaring. We kunnen met elkaar wel steeds het probleem benoemen dat consumenten niets willen betalen, en daar proberen een oplossing voor te bedenken, maar een echte oplossing is er niet. Ik werk nu voor de 20/30% mensen die het wel vanzelfsprekend vinden dat er een bedrag in rekening wordt gebracht. De rest heb ik opgegeven. Het moet dan maar de realiteit zijn dat het voortdurend denigrerend spreken over intermediairs door media en politiek er toe heeft geleid dat een zeer groot deel van de bevolking het belang van ons werk niet ziet, het hen kennelijk ook niet is uit te leggen, en zij er dus niet voor willen betalen.

Ruud van der Vlies - Totaaltransparant 2 oktober 2019

In dit totaal overgereguleerde land moet er nog een regel bij om de regels te laten naleven. Wij zijn een soort boeren geworden, we krijgen niet te weinig betaald voor de melk maar voor ons advies. Ik herinner er graag aan dat in het leven vak de provisie werd geschrapt (waarin geld zat voor advies en bemiddeling) en de premies niet daalden. De adviesvergoeding verdween naar de verzekeraar en de hele levenmarkt stortte in. Kom daarbij niet bij mij met: je verdiende teveel, dat deden wij niet, wij leverde kwaliteit, wij legden uit hoe je de gaten in het pensioen kon vullen, wat de onzekerheden waren bij bepaalde beleggingsmixen, wat het belang was van regelmatig onderhoud enz. Klanten willen gewoon een goed product, alles in 1. Wat is daar moeilijk aan? Er zijn daarnaast genoeg regels om de adviseur aan zijn onderhoudsverplichting te houden. Ik was een (voorzichtig voorstander) van het provisieverbod, ik zie nu dat dat alleen negatief heeft gewerkt. Fijn als je alleen nog een bedrijfspensioenfonds hebt, levert lekker op en is 100% zekerheid.. Het wordt tijd dat wij als intermediairs naar het Malieveld gaan, om het pensioen te redden en mensen te beschermen die onder worden gesneeuwd door weer een lading wetten. Hou het lekker vaag daar houden ze van in Den Haag ! Op de tractor.

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 2 oktober 2019

Op zich helemaal eens met Enno... behalve met de oplossing. Als je die op deze manier zou uitvoeren, gaan we weer terug naar het provisietijdper. Adviseurs krijgen er dan belang bij om producten te verkopen waarvoor ze door de verstrekker ervan betaald worden, deze keer dan niet in de vorm van afsluitprovisie, zoals vroeger, maar een hogere doorlopende provisie. Dat zie ik nog niet gaan gebeuren. Het is ook niet logisch, want de prijs voor die APK-keuring zit ook niet in de verzekeringspremie, wegenbelasting, of onderdelennota van de garagist verwerkt. En als je als patiënt bij de dokter moet terugkomen voor controle, betaal je dat ook apart. Maar de grondgedachte van Enno is volledig juist. Er is zelfs een maatschappelijk belang hier iets voor te regelen, want als de klant door ongeïnteresseerdheid in zwaar weer komt te verkeren, kan het zijn dat uiteindelijk de samenleving daar linksom of rechtsom voor opdraait. Er zou veel meer gedaan moeten worden aan financiële educatie, zoals bijvoorbeeld LEF nu al doet, maar dan nog nadrukkelijker. ZZP'ers zouden moeten worden verplicht - voordat zij zich kunnen inschrijven bij de KvK - een financiële training van bijvoorbeeld een halve dag te volgen (en dat aantonen middels een certificaat), waarbij zij grondig geïnformeerd worden over de financiële risico's die zij lopen. En zo zijn er nog wel meer educatie-met-verplichtingen-erin te bedenken, waar de samenleving baat bij zou hebben.En waarom die verplichting die ik dan graag zou zien? Omdat vrijblijvende voorlichting niet helpt. Kijk maar naar de gezondheidszorg. We barsten van de gratis verkrijgbare voorlichting over een gezonde life-style, maar de helft van de bevolking is te dik, met alle risico's van dien. Zolang wij blijven geloven in een solidariteitsgedachte, gebaseerd op een positieve insteek van alle deelnemers die er niet is - blijft dit probleem bestaan.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 2 oktober 2019

"Bijvoorbeeld door in de premie van complexe producten een bedrag voor periodiek onderhoud van de verzekering te verdisconteren." Vroeger noemden ze dat provisie. Wij hebben financiële abonnementen, gemiddeld € 50 per maand. Goed te doen voor netto gezinsinkomens vanaf ca € 2.500. Bij minder inkomen kan naar de prijs gekeken worden. Is veelal ook minder werk.

Meer over
Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Adfiz en OvFD roepen geldverstrekkers op de uniforme corona-vragenlijst van NHG over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Samen...

Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

"Ik vind het een goede zaak dat de AFM onlangs heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de beheerfase. Maar dan moet de AFM wel de financiering in haar probleemanalyse...

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Het ministerie van Financiën start weer met de vierjaarlijkse evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers...

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst bevestigd dat de uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting tijdens...

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz heeft een beknopte checklist van onderwerpen gemaakt die adviseurs kunnen helpen bij het proactief benaderen van zakelijke relaties in de coronacrisis. Adfiz:...

De Hypotheekshop: "Kwaliteit beheer blijft achter"

De Hypotheekshop: "Kwaliteit beheer blijft achter"

De Hypotheekshop pleit ervoor dat geldverstrekkers net zoveel aandacht en zorg gaan besteden aan hun beheerzaken (bestaande hypotheken) als aan hun midoffice (nieuwe...

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

In zijn nieuwe maandcolumn is Adfiz-directeur Enno Wiertsema vol lof over alle mensen die zich van hun beste kant laten zien tijdens de coronacrisis, waaronder adviseurs...

Het werk gaat door... Sonja Cats

Het werk gaat door... Sonja Cats

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in het...

Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt corona-informatie beschikbaar voor hele markt

Adfiz stelt haar coronapagina beschikbaar voor de hele markt. Zo verzamelen Adfiz en het Verbond van Verzekeraars vragen over verzekeringen te verzamelen en samen...