Adfiz pleit voor uitstel invoering IDD

Brussel Europese Commissie

 Adfiz pleit voor uitstel van de invoering van de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD. "Pas nu begint de omzetting in nationale regels zijn definitieve vorm te vinden." 

Adfiz: "De voorgenomen aanpassingen in de Nederlandse regelgeving vanwege de IDD zijn pas onlangs gepubliceerd en zijn nog niet definitief. Het wetsvoorstel ligt nog voor in het parlement en de Bfgo moet nog geconsulteerd worden. Ook aanvullende regelingen wachten nog op wijziging, zoals de vrijstellingsregeling. Daarbij zal de impact afhangen van de proportionele toepassing van de regels door regelgever en toezichthouder. Adfiz is hierover nog in gesprek met het ministerie van Financiën en de toezichthouder AFM. Kortom, de regelgeving is nog niet afgerond. Dat is in Nederland zo en in andere Europese landen is dat niet anders.

"De nieuwe richtlijn heeft forse impact op alle onderdelen van het distributieproces. Nederland loopt voorop in regelgeving en de impact is daardoor minder groot dan bij veel andere Europese lidstaten Toch zullen de Europese regels ook voor de Nederlandse markt forse implicaties hebben. Zeker de regels voor het productontwikkelingsproces, het informatiedocument schadeverzekeringen, de aanscherping van regels voor beleggingsverzekeringen en de aanvullende regels voor informatieverstrekking vragen de nodige uitwerking. De markt moet de gelegenheid hebben zich daarop voor te bereiden. Daarvoor is van belang dat er voldoende tijd is én dat de regels duidelijk zijn.

"De Europese politiek heeft dit signaal van de Europese koepel van Adfiz, BIPAR, en andere marktpartijen opgepikt. Uitstel van de IDD staat nu prominent op de Europese politieke agenda. Het wordt nu als werkbare optie gezien om wel van de lidstaten te verlangen dat zij de nationale regelgeving op orde te hebben op 23 februari 2018, maar dat de regelgeving op een later tijdstip van toepassing wordt, te weten 1 oktober 2018. In dat scenario krijgt de markt de tijd om zich voor te bereiden op een deugdelijke implementatie op basis van de definitieve regels."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Klanten die contact zoeken met een bankmedewerker, geven in de Vertrouwensmonitor Banken aan dat dat minder makkelijk gaat: de score van 4,2 op het deelaspect ‘gemak’...

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS gaat weer inzetten op persoonlijk contact met de klant. In plaats van een callcenter met steeds wisselende medewerkers of keuzemenu’s hebben klanten straks...

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

In het kader van het gelijk speelveld zal worden gekeken naar de invulling van de postcontractuele zorgplicht. Dat schrijft minister Hoekstra in zijn antwoord op...

Adfiz en HDI maken afspraken over rechtstreekse benadering klant

Adfiz en HDI maken afspraken over rechtstreekse benadering klant

"Adfiz is tegen iedere vorm van rechtstreekse benadering door verzekeraars en heeft dat HDI ook laten weten. We zijn daarbinnen wel tevreden met het resultaat dat...

Consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie gestart. Dit besluit implementeert samen met...

Adviseur moet bij schadeverzekering wijze van beloning kenbaar maken

Adviseur moet bij schadeverzekering wijze van beloning kenbaar maken

Minister Dijsselbloem heeft het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe EU-richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hoofdpunten van...

Richtlijn distributie vraagt om samenwerking

Richtlijn distributie vraagt om samenwerking

"De bepalingen zijn voor een deel nieuw voor distributeurs, maar ik hoop dat we niet gelijk met zijn allen in een kramp schieten. Europa wil de consumentenbescherming...

Online distributie richt ravage aan

Online distributie richt ravage aan

De Distributiemonitor 2014 van IG&H toont een verdere verschuiving naar online distributie. Volgens IG&H in het FD maandagochtend is de impact van de verschuiving...

"niet ook distributie complex maken"

"niet ook distributie complex maken"

"Complexe oplossingen hebben we genoeg in ons vak. Laat distributie dat alsjeblieft ook niet worden." Dat verzucht voorzitter René Graafsma in de...

Distributie aov's verschuift

Distributie aov's verschuift

Volgens Baken Adviesgroep is de distributie van aov's via het bankkanaal en vergelijkingssites relatief sterk gegroeid.   De groep schrijft dit bij haar Marktrapport...