Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz logo 350 x 168

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is aan de minister en op dat moment zal duidelijk zijn wat de minister overneemt uit het advies van de Raad van State. Uiteraard gaan wij verder in gesprek met het ministerie over het advies van de RvS en de aanpassing van het besluit. Wij gaan ook door met de voorbereiding op de introductie van actieve transparantie en de ondersteuning van de adviseurs bij de invoering daarvan."

Adfiz verder: "Eén punt halen wij er graag uit. Over de effectiviteit van de maatregel zegt de RvS dat onvoldoende is aangetoond dat actieve transparantie het gesprek met de klant over de dienstverlening verbetert. De RvS merkt op dat de vorige minister Hoekstra had toegezegd onderzoek te zullen doen naar de effecten, maar dat in het voorstel van een dergelijk onderzoek niets is gebleken. Dat terwijl er wel degelijk onderzoek bekend is die in dit kader meegenomen had moeten worden. Zo wijst de RvS in het advies op het CentERdata onderzoek dat in opdracht van Financiën is gedaan in het kader van de evaluatie van het provisieverbod over het keuzegedrag van consumenten met betrekking tot financieel advies, en de verschuiving in adviesvoorkeuren door blootstelling aan een kostenindicatie. Uit dit onderzoek blijkt aldus de RvS dat consumenten over het algemeen voor goedkopere vormen hadden gekozen zoals execution only zonder dat die keuze per se beter was voor de consument.  

"De RvS wijst er dus terecht op dat eenzijdige focus op kosten ertoe kan leiden dat de consument afziet van dienstverlening en dat dit niet in het belang van de consument is. Kortom de RvS confronteert Financiën met de conclusies uit eigen onderzoek."

Reactie toevoegen

 
Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs...

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën...

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanet van Antwerpen (Lid Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)) is de nieuwe juryvoorzitter van de categorie Duurzame Ontwikkeling in het Adfiz Prestatie...

Onno Paymans volgt Jaap Meijers op bij BIPAR

Onno Paymans volgt Jaap Meijers op bij BIPAR

Tijdens de annual meeting in Madrid is de Nederlandse kandidaat Onno Paymans gekozen tot nieuwe voorzitter van de International Affairs Committee van BIPAR. In deze...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Adfiz heeft het uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast aan de gegevens en cijfers zoals ze gelden vanaf 1 juli. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken...