Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz logo 350 x 168

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is aan de minister en op dat moment zal duidelijk zijn wat de minister overneemt uit het advies van de Raad van State. Uiteraard gaan wij verder in gesprek met het ministerie over het advies van de RvS en de aanpassing van het besluit. Wij gaan ook door met de voorbereiding op de introductie van actieve transparantie en de ondersteuning van de adviseurs bij de invoering daarvan."

Adfiz verder: "Eén punt halen wij er graag uit. Over de effectiviteit van de maatregel zegt de RvS dat onvoldoende is aangetoond dat actieve transparantie het gesprek met de klant over de dienstverlening verbetert. De RvS merkt op dat de vorige minister Hoekstra had toegezegd onderzoek te zullen doen naar de effecten, maar dat in het voorstel van een dergelijk onderzoek niets is gebleken. Dat terwijl er wel degelijk onderzoek bekend is die in dit kader meegenomen had moeten worden. Zo wijst de RvS in het advies op het CentERdata onderzoek dat in opdracht van Financiën is gedaan in het kader van de evaluatie van het provisieverbod over het keuzegedrag van consumenten met betrekking tot financieel advies, en de verschuiving in adviesvoorkeuren door blootstelling aan een kostenindicatie. Uit dit onderzoek blijkt aldus de RvS dat consumenten over het algemeen voor goedkopere vormen hadden gekozen zoals execution only zonder dat die keuze per se beter was voor de consument.  

"De RvS wijst er dus terecht op dat eenzijdige focus op kosten ertoe kan leiden dat de consument afziet van dienstverlening en dat dit niet in het belang van de consument is. Kortom de RvS confronteert Financiën met de conclusies uit eigen onderzoek."

Reactie toevoegen

 
ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie

Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....

Adfiz wil ruimere variabele beloning

Adfiz wil ruimere variabele beloning

"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen

"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...