Adfiz: scherp blijven ondanks verlichting AFM-toezicht bestaande producten

Adviseur stropdas via Pixabay

Adfiz roept adviseurs op om scherp te blijven ondanks de verlichting van het AFM-toezicht op bestaande producten. Adfiz woensdag: "De AFM heeft vandaag haar interpretatie van informeren en adviseren gepubliceerd omdat hierover volgens de AFM onduidelijkheid zou bestaan. Opvallend is het feit dat vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ worden gebracht.

“Tot nu toe was de interpretatie gangbaar dat van advies (in de zin van de Wft) sprake is wanneer beroepsmatig een aanbeveling wordt gedaan aan een specifieke klant ten aanzien van een nieuw financieel product of de aanpassing of verlenging van een bestaand product.

“In de nieuwe interpretatie beperkt de AFM dit tot een aanbeveling van een nieuw af te sluiten financieel product.

“Deze beperking van het adviesbegrip lijkt te betekenen dat allerlei publieksrechtelijke bepalingen om de consument te beschermen op de meeste onderhoudsdienstverlening door aanbieders en adviseurs niet meer zonder meer van toepassing zijn. Denk daarbij aan de diplomaplicht, het ken je klant principe en de passendheidsregels.

“Uiteraard gaan we met AFM en het ministerie van Financiën in overleg hoe wij dit moeten interpreteren. Het lijkt er op dat de mogelijkheden van de AFM om toezicht te houden op de adviezen tijdens de onderhoudsfase hierdoor zeer beperkt worden. Wij vinden toezicht ook van belang in de onderhoudsfase nadat de consument het product heeft afgesloten.

“Wij wijzen erop dat deze verlichting van toezicht niet direct effect heeft op hoe je je dienstverlening kunt inrichten. In het civielrecht heeft advies een veel bredere betekenis dan deze interpretatie. Een concrete aanbeveling om een product wel of niet af te nemen, aan te passen of te verlengen is zowel door Kifid als door menig rechter in vrijwel alle situaties als advies geïnterpreteerd. De kwaliteitseisen die aan je advies gesteld worden zullen voor een nieuw product dus niet anders zijn dan voor het aanpassen of verlengen van een bestaand product.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties. Adfiz:...

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz heeft de handreiking 'Pensioendienstverlening op maat' gepubliceerd. De handreiking is samen met de pensioensector ontwikkeld in het kader van het aanvalsplan...

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Het niet verbeteren van de keuzebegeleiding zal leiden tot confettipensioen, meent Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie...

Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

(Opinie Enno Wiertsema, directeur Adfiz, in VVP-special Financieel Vitaal 2023) Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in...