Adfiz: steeds beter in beeld bij stakeholders

Adfiz

Adfiz toont zich in het jaarverslag 2018 tevreden over haar toegenomen zichtbaarheid bij stakeholders. Het verslag leest: "De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het herstructureren van de vereniging, het hernieuwen van relaties en het bouwen aan vertrouwen. Dat was nodig om invulling te geven aan onze ambitie: breed gezien worden als dé belangenorganisatie voor onafhankelijk financieel advies en daarmee als logische gesprekspartner voor ministeries, toezichthouders, politici en aanbieders. In 2018 hebben we gezien dat dit ontwikkelpad zijn vruchten begint af te werpen. We slagen er steeds beter en makkelijker in om voor ons relevante onderwerpen op de agenda te zetten om zo het debat op gang te brengen en te houden. In deze debatten worden we vaker en eerder door stakeholders geconsulteerd en betrokken bij het ontwikkelen van een aanpak."

29 nieuwe leden

De positieve ontwikkeling die Adfiz ziet in het verstevigen van haar positie als de belangenorganisatie voor de onafhankelijk financieel adviseur en als kenniscentrum, "zien we ook terug in de aanwas van nieuwe leden. Mochten we in 2017 zestien kantoren als nieuw lid verwelkomen; in 2018 waren dat er 29. Door overnames, fusies en bedrijfsbeëindigingen bleef het absolute aantal leden nagenoeg gelijk. Met al onze leden samen vertegenwoordigen we ongeveer 55 procent van de particuliere en 85 procent van de zakelijke markt".

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zorgcollectiviteiten herzien

Zorgcollectiviteiten herzien

Veel zorgverzekeraars zoeken volgens Adfiz op dit moment actief contact met adviseurs en contractanten over de herziening van de collectiviteit. Dat schrijft Adfiz...

Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz roept adviseurs op te werken met het uniform uitvraagformulier WGA ERD. "Wij ontvangen signalen uit de markt", aldus de organisatie, "dat sommige adviseurs...

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers...

"Niet delen van essentiële informatie schaadt klantbediening"

"Niet delen van essentiële informatie schaadt klantbediening"

"In onze consultatiereactie", aldus Adfiz, "hebben we vooral aandacht gevraagd voor de groeiende zorg dat aanbieders klantgegevens regelmatig niet meer delen met...

Adfiz blij met aandacht voor hypotheek voor duurhuurders

Adfiz blij met aandacht voor hypotheek voor duurhuurders

Adfiz is blij dat er nu vanuit aanbieders en de politiek aandacht is voor de duurhuurders. Adfiz: "Hoewel maatwerk voor duurhuurders middels een explain al jaren...

LiveAdvize van start op MissetHoreca

LiveAdvize van start op MissetHoreca

LiveAdvize, waar ook Adfiz-leden aan meedoen, is sinds dinsdag beschikbaar via ondernemersplatform MissetHoreca. Andere ondernemersplatformen volgen. Op LiveAdvize.nl...