Adfiz: steeds beter in beeld bij stakeholders

Adfiz

Adfiz toont zich in het jaarverslag 2018 tevreden over haar toegenomen zichtbaarheid bij stakeholders. Het verslag leest: "De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het herstructureren van de vereniging, het hernieuwen van relaties en het bouwen aan vertrouwen. Dat was nodig om invulling te geven aan onze ambitie: breed gezien worden als dé belangenorganisatie voor onafhankelijk financieel advies en daarmee als logische gesprekspartner voor ministeries, toezichthouders, politici en aanbieders. In 2018 hebben we gezien dat dit ontwikkelpad zijn vruchten begint af te werpen. We slagen er steeds beter en makkelijker in om voor ons relevante onderwerpen op de agenda te zetten om zo het debat op gang te brengen en te houden. In deze debatten worden we vaker en eerder door stakeholders geconsulteerd en betrokken bij het ontwikkelen van een aanpak."

29 nieuwe leden

De positieve ontwikkeling die Adfiz ziet in het verstevigen van haar positie als de belangenorganisatie voor de onafhankelijk financieel adviseur en als kenniscentrum, "zien we ook terug in de aanwas van nieuwe leden. Mochten we in 2017 zestien kantoren als nieuw lid verwelkomen; in 2018 waren dat er 29. Door overnames, fusies en bedrijfsbeëindigingen bleef het absolute aantal leden nagenoeg gelijk. Met al onze leden samen vertegenwoordigen we ongeveer 55 procent van de particuliere en 85 procent van de zakelijke markt".

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz in gesprek met ASR over stopzetten rentemiddeling

Adfiz in gesprek met ASR over stopzetten rentemiddeling

Adfiz gaat in gesprek met ASR Hypotheken, dat aankondigde te stoppen met rentemiddeling. Adfiz: "Op 20 mei heeft ASR Hypotheken naar adviseurs een e-mail gestuurd...

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Adfiz roept de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op om de kosten van inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen...

Niet overhaast uitschrijven uit Nationaal Regime

Niet overhaast uitschrijven uit Nationaal Regime

Adfiz raadt haar leden aan om zich niet overhaast uit te schrijven uit het Nationaal Regime.En zich al helemaal niet te laten opjagen door de datum van 31 mei die...

Stappenplan actief klantbeheer

Stappenplan actief klantbeheer

In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Maar hoe pak je dit aan zodat het...

Finis coronat opus

Finis coronat opus

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) De kroon op het werk komt aan het eind van de rit. Diezelfde instelling zie ik bij adviseurs die aan de slag gaan met actief...

Aan de slag met actief klantbeheer

Aan de slag met actief klantbeheer

(door Adfiz) In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin dit jaar benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit voor 2019. Maar hoe pak je dit...