Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Werker via Pixabay cirkelzaag

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij de basisverzekering voor zelfstandigen (verplichte AOV). Adfiz: "Waar eerder nog uit werd gegaan van ‘gangbare arbeid’ voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, blijkt de minister daar nu van af te stappen. Bij de 'drempelfunctievariant' wordt gekeken of een zelfstandige het wettelijk minimumloon kan verdienen, aan de hand van een drempelfunctie op het niveau van het wettelijk minimumloon. Omdat de uitkering voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering van zelfstandigen maximaal het wettelijk minimumloon zal worden, past deze beoordeling volgens de minister goed bij de verplichte AOV. Daarbij is de beoordeling eenvoudiger voor het UWV en verwacht het ministerie van SZW dat de premie voor deze (verplichte) verzekeringsvariant lager zal zijn dan met een ander arbeidsongeschiktheidscriterium. 

"Het is wel de vraag hoe dit arbeidsongeschiktheidscriterium zal aansluiten bij bestaande en aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Die gaan vaak uit van 'gangbare arbeid' of van 'passende arbeid'. De drempelvariant die toetst op functies op het niveau van het wettelijk minimumloon is waarschijnlijk niet geschikt voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die een vergoeding bovenop dat wettelijk minimumloonniveau biedt. Dit kan ertoe leiden dat de arbeidsongeschikte zelfstandige te maken gaat krijgen met twee verschillende arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en – uitkeringspercentages." 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Praktisch beoordelen 1 juli van start

Praktisch beoordelen 1 juli van start

Vanaf 1 juli wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke...

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier waarop het zogenaamde ‘dagloon’...

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er...

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...

VVP feliciteert Adfiz

VVP feliciteert Adfiz

Adfiz springt al 115 jaar in de bres voor alle financieel adviseurs van Nederland. Met een ideale mix van wijsheid en innovatievermogen. Van harte gefeliciteerd...

Van verkoper naar adviseur

Van verkoper naar adviseur

De geschiedenis van Adfiz voert naar 1909. Toen ontstond de Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, kortweg Bond...

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Maatschappelijke meerwaarde vergroten, sector blijven ontwikkelen, doorbouwen aan de vereniging. Dat zijn de grondslagen van het Adfiz Meerjarenplan 2024-2027. Adfiz:...

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Adfiz ondersteunt haar leden (en vaak ook niet-leden) met raad en daad, zoals nu met een rekenbox fijnmazig gemiddelde. Immers, vanaf 1 juli is actieve provisietransparantie...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium. Het...