Adfiz: vragen bij nieuwe kostenmaatstaf

Euro's via Pixabay 2018

Omzet als maatstaf voor de bepaling van de adviseursbijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht lijkt volgens Adfiz "een straf te zijn op efficiencyverbetering. Meer investeren in automatisering met als gevolg een betere omzetten per fte, leidt dan namelijk tot hogere toezichtkosten.  Terwijl ouderwetse (foutgevoeligere) processen door mensen laten uitvoeren goedkoper wordt. Als we de ondernemers willen motiveren om te investeren in goede digitalisering is het invoeren van omzet als maatstaf dus geen goed signaal. Is rekening gehouden met de effecten van de nieuwe maatstaf op de ondernemingen?"

Adfiz stelt meer vragen aan Financiën in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie 'Wijziging besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met doorberekening vanaf 2020'.

Adfiz: "Wij vragen om een nadere toelichting op de overwegingen om nu per 1 januari 2020 tot aanpassing van de maatstaf over te gaan. In hoeverre sluit de maatstaf op basis van omzet beter aan op de activiteiten van de AFM in het kader van toezicht op adviseurs/bemiddelaars dan een maatstaf op basis van fte? Staan de baten van de wijziging in verhouding met de kosten? Baten in de zin van een evenwichtiger verdeling dan thans en kosten in de zin van aanpassing op de nieuwe maatstaf. Wat zijn de kosten voor de markt om in te regelen op basis van de nieuwe maatstaf?  Is er een evenwichtige indeling op basis van omzet mogelijk of zijn er aspecten die afbreuk doen aan een maatstaf op basis van omzet, bijvoorbeeld meer fluctuatie in omzet dan bij fte?  Wat is de invloed van conjunctuur en wat als sprake is van een sterk fluctuerende omzet?"

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Maandcolumn Enno Wiertsema

Maandcolumn Enno Wiertsema

(door Enno Wiertsema, directeur Adfiz) Hoe nuttig het ook is om te regelen dat onafhankelijk advies aan bepaalde eisen voldoet, minstens zo belangrijk is het om...

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Adfiz pleit voor verplicht label 'verkoopadvies'

Verplicht adviseurs die zich qua dienstverlening beperken tot advies over de eigen producten, het label ‘verkoopadvies’ te voeren. Dat stelt Adfiz-directeur...

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van...

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

Adfiz: "Kamervragen onderstrepen belang financieel advies"

"Wij zien in de vragen een onderstreping van het belang van financieel advies." Aldus Adfiz over de Kamervragen die zijn gesteld over de aanpassing van de dekking...

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz vernieuwt kennisdossier Cyberrisico's

Adfiz heeft haar kennisdossier over cyberrisico's vernieuwd. De focus ligt nu ook volledig bij de adviesrol. Adfiz: "De aandacht voor cyberrisico's groeit. Diverse...

Adfiz partner van VVP

Adfiz partner van VVP

Adfiz wordt partner van VVP met een eigen plek op de VVP-website. Hier ontsluit de branchevereniging delen van haar kennisdossiers voor de hele markt, die kunnen...

Adfiz Download Advies in Cijfers 2019

Adfiz Download Advies in Cijfers 2019

Als belangenbehartiger en branchevereniging willen we beschikken over goede cijfers over onze eigen markt. We hebben deze kennis daarom gebundeld...

Adfiz Kennisdossier Actief Klantbeheer

Adfiz Kennisdossier Actief Klantbeheer

Adfiz deelt grote delen van haar kennisdossiers met de lezers van VVP. Zo ook het dossier Actief Klantbeheer.

Adfiz Kennisdossier Aflossingsvrij

Adfiz Kennisdossier Aflossingsvrij

Adfiz deelt grote delen van haar kennisdossiers met de lezers van VVP. Zo ook het dossier Aflossingsvrij.

Adfiz Kennisdossier Cyber

Adfiz Kennisdossier Cyber

Adfiz deelt grote delen van haar kennisdossiers met de lezers van VVP. Zoook het dossier Cyber.