Adfiz: vragen bij nieuwe kostenmaatstaf

Euro's via Pixabay 2018

Omzet als maatstaf voor de bepaling van de adviseursbijdrage aan de kosten van het doorlopend AFM-toezicht lijkt volgens Adfiz "een straf te zijn op efficiencyverbetering. Meer investeren in automatisering met als gevolg een betere omzetten per fte, leidt dan namelijk tot hogere toezichtkosten.  Terwijl ouderwetse (foutgevoeligere) processen door mensen laten uitvoeren goedkoper wordt. Als we de ondernemers willen motiveren om te investeren in goede digitalisering is het invoeren van omzet als maatstaf dus geen goed signaal. Is rekening gehouden met de effecten van de nieuwe maatstaf op de ondernemingen?"

Adfiz stelt meer vragen aan Financiën in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie 'Wijziging besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met doorberekening vanaf 2020'.

Adfiz: "Wij vragen om een nadere toelichting op de overwegingen om nu per 1 januari 2020 tot aanpassing van de maatstaf over te gaan. In hoeverre sluit de maatstaf op basis van omzet beter aan op de activiteiten van de AFM in het kader van toezicht op adviseurs/bemiddelaars dan een maatstaf op basis van fte? Staan de baten van de wijziging in verhouding met de kosten? Baten in de zin van een evenwichtiger verdeling dan thans en kosten in de zin van aanpassing op de nieuwe maatstaf. Wat zijn de kosten voor de markt om in te regelen op basis van de nieuwe maatstaf?  Is er een evenwichtige indeling op basis van omzet mogelijk of zijn er aspecten die afbreuk doen aan een maatstaf op basis van omzet, bijvoorbeeld meer fluctuatie in omzet dan bij fte?  Wat is de invloed van conjunctuur en wat als sprake is van een sterk fluctuerende omzet?"

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: toegang tot financieel advies moet laagdrempelig

Adfiz: toegang tot financieel advies moet laagdrempelig

"Zorg er voor dat de toegang tot hulp of advies bij financiële gezondheid laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar wordt en niet alleen voor de happy few."...

Protocol Financieel Advies

Protocol Financieel Advies

Het Protocol Financieel Advies helpt je te voldoen aan de eisen van de anderhalvemetereconomie. Alle branches in Nederland moeten een plan opstellen dat hun...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Oproep Adfiz en OvFD: “Hanteer uniforme corona-vragenlijst”

Adfiz en OvFD roepen geldverstrekkers op de uniforme corona-vragenlijst van NHG over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Samen...

Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

Wiertsema (Adfiz): financiering nazorg hoger op de agenda

"Ik vind het een goede zaak dat de AFM onlangs heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de beheerfase. Maar dan moet de AFM wel de financiering in haar probleemanalyse...

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Vierjaarlijkse evaluatie Kifid van start

Het ministerie van Financiën start weer met de vierjaarlijkse evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers...

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst bevestigd dat de uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting tijdens...

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz: checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Adfiz heeft een beknopte checklist van onderwerpen gemaakt die adviseurs kunnen helpen bij het proactief benaderen van zakelijke relaties in de coronacrisis. Adfiz:...

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

Adfiz: lof voor inzet tijdens coronacrisis

In zijn nieuwe maandcolumn is Adfiz-directeur Enno Wiertsema vol lof over alle mensen die zich van hun beste kant laten zien tijdens de coronacrisis, waaronder adviseurs...